Úvod

Přístupový bod U.S. Robotics Wireless MAXg Access Point představuje řešení potřeb bezdrátového připojení domácností a malých firem. Technologie MAXg nabízí největší dosah standardu 802.11g v oboru, a poskytuje tak optimální bezdrátové připojení osobních i přenosných počítačů a jiných bezdrátových zařízení. Technologie MAXg nabízí také nejvyšší rychlost – až 125 Mb/s. Díky tomu umožňuje po síti rychle a efektivně přenášet velké soubory, např. soubory MP3, digitální fotografie či digitální video. Díky technologii MAXg bude navíc vaše síť chráněna sadou funkcí maximálního zabezpečení, včetně brány firewall s podporou stavové inspekce paketů pro ochranu před průniky ze sítě, přístupu WPA a WPA2 (Wi-Fi Protected Access), WPA2/802.11i, TKIP a šifrování AES, ověřování adres MAC a dalších.

Co je třeba pro zahájení provozu zařízení

Zobrazení produktu

Pohled zepředu


Indikátor LED napájení: Tento indikátor LED svítí při provozu jednotky. Během restartování nebo resetování indikátor LED zeleně bliká.


Indikátor LED bezdrátového připojení: Tento indikátor LED svítí, pokud jsou zapnuty bezdrátové funkce, a bliká při bezdrátové aktivitě. Pokud jsou bezdrátové funkce vypnuty, indikátor LED nesvítí.


Indikátor LED Ethernet: Tento indikátor LED svítí zeleně, pokud je zařízení připojeno. Při aktivitě v síti LAN indikátor LED bliká.Pohled zezadu

Port antény: Do tohoto portu se připojuje přiložená anténa.

LAN : Pro připojení přístupového bodu Wireless MAXg Access Point k síťovému zařízení s funkcí směrování se používá port LAN s konektorem RJ-45.

Tlačítko RESET: Pro obnovení výchozích nastavení výrobce stiskněte a podržte po dobu pěti až deseti sekund tlačítko RESET pomocí kancelářské sponky. Pokud tlačítko RESET stisknete na dobu kratší než pět sekund, přístupový bod Wireless MAXg Access Point se restartuje. Pokud obnovíte výchozí nastavení výrobce, budou ztracena veškerá uživatelská nastavení přístupového bodu Wireless MAXg Access Point.

5 V DC: Tento port slouží k připojení zdroje napájení přístupového bodu Wireless MAXg Access Point.

R46.11.90.00
rev 1 01/06