Introduktion

Wireless MAXg Access Point från U.S. Robotics är lösningen på dina behov för trådlös anslutning i hemmet och på det mindre företaget. Med MAXg-teknik får du det maximala 802.11g-intervallet i branschen samt optimala trådlösa anslutningar för dina stationära och bärbara datorer och andra trådlösa enheter. Med MAXg får du också maximal hastighet - upp till 125 Mbit/s - när du levererar stora filer som MP3, digitala foton och video via nätverket snabbt och effektivt. Med MAXg skyddas nätverket med ett maximalt antal säkerhetsfunktioner, däribland en SPI-brandvägg (Stateful Packet Inspection) för skydd mot bl.a. nätverksintrång, WPA och WPA2 (Wi-Fi Protected Access), WPA2/802.11i, TKIP och AES-kryptering och MAC-adressautentisering.

Det här behöver du innan du börjar

Produktinformation

Framsidan


Strömindikator: Den här indikatorn lyser när enheten fungerar. Den blinkar grönt vid omstart och återställning.


Indikator för trådlöst nätverk: Den här indikatorn lyser när funktionerna för trådlös användning är aktiverade och blinkar när trådlös aktivitet pågår. Den lyser inte när funktionerna för trådlös användning är avaktiverad.


Ethernet-indikator: Den här indikatorn lyser med grönt sken när en enhet är ansluten. Den blinkar när aktivitet pågår i nätverket.Baksidan

Antennport: Den medföljande antennen ansluts till den här porten.

LAN: RJ-45-porten LAN används till att ansluta Wireless MAXg Access Point till en nätverksenhet med routerfunktioner.

RESET-knappen: Om du vill återställa enheten till fabriksinställningarna håller du RESET-knappen intryckt med ett gem i mellan fem och tio sekunder. Om du håller RESET-knappen (återställning) intryckt längre än fem sekunder startas Wireless MAXg Access Point om. Om du återställer fabriksinställningarna förlorar du de anpassade inställningar som gjorts för Wireless MAXg Access Point.

5VDC: Den här anslutningsporten är avsedd för strömförsörjningen till Wireless MAXg Access Point.

R46.12.14.00
rev 1 01/06