MAXg Access Point

Wprowadzenie

Punkt dostępu Wireless MAXg Access Point firmy U.S. Robotics to rozwiązanie, które zaspokaja potrzeby w zakresie komunikacji bezprzewodowej zarówno domu, jak i w małej firmie. MAXg to najszersza gama urządzeń 802.11g na rynku, która obejmuje optymalne połączenia bezprzewodowe z komputerami, notebookami i innymi urządzeniami bezprzewodowymi. MAXg zapewnia także maksymalną szybkość — do 125 Mb/s — co pozwala na szybkie i efektywne przesyłanie przez sieć dużych plików, np. MP3, zdjęć cyfrowych i wideo. Dodatkowo MAXg zapewnia pełną ochronę sieci przez maksymalny zestaw zabezpieczeń, w tym m.in. zaporę firewall z dwukierunkową kontrolą pakietów (SPI), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2/802.11i (szyfrowanie AES) oraz uwierzytelnianie adresów MAC.

Aby uniknąć kłopotów z instalacją, firma U.S. Robotics opracowała specjalny kreator instalacji SureStart. SureStart sprawia, że instalowanie dowolnych kart PC, PCI i USB oraz punktów dostępu MAXg przebiega w sposób całkowicie bezproblemowy. Ponadto SureStart udziela łatwych do zrozumienia porad, jak skonfigurować zabezpieczenia w sieci bezprzewodowej. Bezpieczne współużytkowanie dostępu do Internetu, przewodowo lub bezprzewodowo, jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

Wymagane wyposażenie

Elementy produktu

Widok z przodu


Dioda zasilania: Świeci się na zielono, gdy urządzenie działa. Miga na zielono podczas ponownego uruchamiania lub resetowania urządzenia.


Dioda komunikacji bezprzewodowej: Świeci się na zielono po włączeniu funkcji transmisji bezprzewodowej, a miga na zielono podczas bezprzewodowego przesyłania danych. Nie świeci się, gdy funkcja transmisji bezprzewodowej jest wyłączona.


Dioda sieci LAN: Świeci się na zielono po podłączeniu urządzenia do sieci LAN. Miga, gdy przesyłane są dane do sieci WAN.Widok z tyłu

Port anteny: Do tego portu należy podłączyć dołączoną do zestawu antenę.

LAN : Port LAN RJ-45 służy do łączenia punktu dostępu Wireless MAXg Access Point z modemem szerokopasmowym lub routerem.

Przycisk RESET: Służy do przywracania domyślnych ustawień fabrycznych. Za pomocą spinacza do papieru należy nacisnąć przycisk RESET i przytrzymać go od pięciu do dziesięciu sekund. Jeśli przycisk RESET zostanie przytrzymany krócej niż przez pięć sekund, punkt dostępu Wireless MAXg Access Point zostanie ponownie uruchomiony. Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych z punktu dostępu Wireless MAXg Access Point zostaną usunięte wszystkie ustawienia użytkownika.

5VDC: Do tego portu podłącza się zasilacz punktu dostępu Wireless MAXg Access Point.

R46.0870.00
wer. 1 03/05