Zařízení USRobotics je ideálním řešením pro bezdrátové připojení domácností a malých firem. Technologie MAXg nabízí největší dosah standardu 802.11g v oboru, a poskytuje tak optimální bezdrátové připojení osobních i přenosných počítačů a jiných bezdrátových zařízení. Technologie MAXg nabízí také nejvyšší rychlost – až 125 Mb/s. Díky tomu umožňuje po síti rychle a efektivně přenášet velké soubory, např. soubory MP3, digitální fotografie či digitální video. Zásluhou technologie MAXg bude navíc vaše síť chráněna sadou maximálně účinných zabezpečovacích funkcí, včetně nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup™), brány firewall s podporou stavové inspekce paketů pro ochranu před průniky ze sítě, přístupu WPA a WPA2 (Wi-Fi Protected Access), WPA2/802.11i, šifrování TKIP a AES, ověřování adres MAC a dalších.

Požadavky na systém

Zobrazení produktu

Přední strana

Symbol Název Stav kontrolky Stav zařízení
Napájení Nesvítí Zařízení není napájeno.
Svítí Zařízení je napájeno.
Síť WLAN
(bezdrátová síť)
Nesvítí Bezdrátové připojení není povoleno.
Svítí Bezdrátové připojení je povoleno.
Bliká Odesílání a příjem dat.
LAN Nesvítí Není navázáno připojení k síti LAN.
Svítí Je dosaženo připojení k síti LAN.
Bliká Odesílání a příjem dat.

Zadní strana

Položka Funkce
Připojí anténu k přistupovému bodu.
LAN Připojí přístupový bod k síťovému zařízení.
Reset

Restartuje přístupový bod nebo obnoví výchozí nastavení přístupového bodu z výroby.

  • Chcete-li restartovat přístupový bod, aniž by se změnila aktuální nastavení, stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu 1 sekundy.

  • Chcete-li obnovit výchozí nastavení výrobce pro přístupový bod, stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu 10 sekund.

9VDC Připojí napájecí adaptér k přístupovému bodu.

 

R46.1969.00
rev 0.7 08/07