Punkt dostępu USRobotics to rozwiązanie, które zaspokaja potrzeby w zakresie komunikacji bezprzewodowej zarówno w domu, jak i w małej firmie. MAXg to najszersza gama urządzeń 802.11g na rynku, która obejmuje optymalne połączenia bezprzewodowe z komputerami, notebookami i innymi urządzeniami bezprzewodowymi. MAXg zapewnia także maksymalną przepustowość — do 125 Mb/s — co pozwala na szybkie i efektywne przesyłanie przez sieć dużych plików, np. MP3, zdjęć cyfrowych i wideo. Dodatkowo MAXg zapewnia pełną ochronę sieci, udostępniając szeroki zestaw zabezpieczeń, w tym m.in. technologię Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), zaporę firewall ze stanową analizą pakietów (SPI), WPA i WPA2 (Wi-Fi Protected Access), WPA2/802.11i, szyfrowanie TKIP i AES, uwierzytelnianie adresów MAC itd.

Wymagania systemowe

Wygląd produktu

Przód

Symbol Nazwa State (Stan) Znaczenie
Power Nie świeci się Brak zasilania.
Świeci w sposób ciągły Podłączone zasilane.
WLAN
(Sieć bezprzewodowa)
Nie świeci się Połączenie bezprzewodowe jest wyłączone.
Świeci w sposób ciągły Połączenie bezprzewodowe jest włączone.
Miga Wysyłanie i odbieranie danych.
Sieć lokalna Nie świeci się Brak połączenia LAN.
Świeci w sposób ciągły Połączenie w sieci LAN zostało nawiązane.
Miga Wysyłanie i odbieranie danych.

Tył

Element Funkcja
Gniazdo anteny punktu dostępu.
Sieć lokalna Gniazdo do łączenia punktu dostępu z urządzeniem sieciowym.
Reset (Resetowanie)

Przycisk umożliwiający ponowne uruchomienie punktu dostępu i przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych.

  • Aby ponownie uruchomić punkt dostępu bez utraty bieżących ustawień, naciśnij przycisk Reset i przytrzymaj go przez 1 sekundę.

  • Aby przywrócić fabryczne ustawienia punktu dostępu, naciśnij przycisk Reset i przytrzymaj go przez 10 sekund.

9VDC Gniazdo do podłączania zasilacza do punktu dostępu.

 

R46.1972.00
rev 0.7 08/07