Úvod

Zařízení U.S. Robotics Wireless MAXg Router je to správné řešení pro potřeby bezdrátového připojení domácností a malých firem. Technologie MAXg nabízí největší dosah standardu 802.11g v oboru, a poskytuje tak optimální bezdrátové připojení osobních i přenosných počítačů a jiných bezdrátových zařízení. Technologie MAXg nabízí také nejvyšší rychlost – až 125 Mb/s. Díky tomu umožňuje po síti rychle a efektivně přenášet velké soubory, např. soubory MP3, digitální fotografie či digitální video. Díky technologii MAXg bude navíc vaše síť chráněna sadou funkcí maximálního zabezpečení, včetně brány firewall s podporou stavové inspekce paketů pro ochranu před průniky ze sítě, přístupu WPA a WPA2 (Wi-Fi Protected Access), WPA2/802.11i, TKIP a šifrování AES, ověřování adres MAC a dalších.

Kromě zajištění nejmodernějšího bezdrátového připojení nabízí router MAXg integrovaný tiskový server, který vám umožní sdílet tiskárnu s portem USB s ostatními počítači v síti. Dále obsahuje 4portový ethernetový přepínač pro připojení ethernetových zařízení.

Pro jednoduchou a nekomplikovanou instalaci vyvinula společnost U.S. Robotics průvodce instalací SureStart. Průvodce SureStart vás bez problémů provede nastavením všech karet PCMCIA, adaptérů PCI i USB a routerů řady MAXg. Průvodce SureStart navíc nabízí srozumitelný návod k nastavení zabezpečení vaší bezdrátové sítě. Zabezpečené kabelové i bezdrátové sdílení přístupu k Internetu nikdy nebylo snazší.

Co je třeba pro zahájení provozu zařízení

Zobrazení produktu

Pohled zepředu


Indikátor LED napájení: Tento indikátor LED svítí při provozu jednotky zeleně. Během restartování nebo resetování indikátor LED zeleně bliká.


Indikátor LED bezdrátového připojení: Tento indikátor LED svítí zeleně, pokud jsou zapnuty bezdrátové funkce a bliká při bezdrátové aktivitě. Pokud jsou bezdrátové funkce vypnuty, indikátor LED nesvítí.


Indikátor sítě WAN: Tento indikátor svítí zeleně, pokud je zařízení připojeno. Při aktivitě v síti WAN indikátor LED bliká.


Indikátory sítě LAN 1-4: Tyto indikátory svítí zeleně, pokud je zařízení připojeno. Při aktivitě v síti LAN indikátory blikají.


Indikátor tiskárny: Tento indikátor svítí zeleně, pokud je připojena tiskárna s portem USB. Při aktivitě síťové tiskárny indikátor bliká.


Pohled zezadu

Port antény: Do tohoto portu se připojuje přiložená anténa.

Port USB pro tiskárnu: Lze připojit tiskárnu s portem USB a sdílet ji prostřednictvím sítě. Jiná zařízení USB nelze do tohoto portu zapojit.

WAN: Port WAN RJ-45 se používá k připojení zařízení Wireless MAXg Router k širokopásmovému modemu.

Porty LAN 1 - 4: Porty LAN RJ-45 se používají k připojení ethernetových zařízení do místní sítě.

Tlačítko RESET: Pro obnovení výchozích nastavení výrobce stiskněte a podržte po dobu pěti až deseti sekund tlačítko RESET pomocí kancelářské sponky. Pokud tlačítko RESET stisknete na méně než pět sekund, zařízení Wireless MAXg Router se restartuje.

5VDC (5Vss.): Tento port slouží k připojení zdroje napájení zařízení Wireless MAXg Router.

R46.1024.00
rev 0 11/05