Nadat ik de instellingen heb gewijzigd, kan mijn computer geen draadloze verbinding tot stand brengen met de Wireless MAXg Router.

Mogelijke oplossing:

Aan de hand van het MAC-adres kunt u in het configuratiehulpprogramma van uw draadloze kaart of adapter controleren of u verbinding probeert te maken met de juiste Wireless MAXg Router. Het MAC-adres staat op het etiket aan de onderkant van de Wireless MAXg Router. Controleer of de juiste opties voor Pass phrase (Coderingstekenreeks) en Encryption (Codering) zijn ingesteld. Als u de configuratie-instellingen van de Wireless MAXg Router hebt gewijzigd, dient u ook de instellingen van elke Wireless PC Card of PCI Adapter te wijzigen die op dit netwerk is aangesloten. De instellingen van de Wireless PC Cards of de PCI Adapters moeten overeenkomen met de nieuwe instellingen van de Wireless MAXg Router. Raadpleeg de Tutorial in de webinterface voor meer informatie over nieuwe draadloze clients. Open een webbrowser en typ 192.168.2.1/tutorial_addclient.asp op de adresregel om de Tutorial te openen.

Terug naar de pagina Problemen oplossen