Problemen met de ping-procedure oplossen

Als u tijdens de ping-procedure geen antwoord ontvangt met de mededeling dat de ping-opdracht is gelukt, is het adres dat u wilt pingen veranderd en veroorzaakt het een conflict of is het niet meer beschikbaar. Controleer het adres in de webinterface en breng via gebruik van de Console Mode (paneelmodus) de nodige correcties aan. Ga na het aanbrengen van de nodige correcties verder met de ping-procedure.

Opmerking: gebruikers van Linux kunnen stap 3 tot en met 7 uitvoeren na het openen van een terminalvenster.

 1. Klik in Windows op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 2. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster Uitvoeren:
  Gebruikers van Windows XP, 2000 en NT: typ cmd en klik op OK.
  Gebruikers van Windows Me, 98 en 95: typ command en klik op OK.
 3. Typ Ping 127.0.0.1. Dit is het adres van de lokale host-computer en garandeert dat het TCP/IP-protocol correct ge´nstalleerd is en naar behoren werkt. Als deze ping niet wordt beantwoord, koppelt u de Wireless MAXg Router los en herhaalt u de installatieprocedure.
 4. Typ Ping gevolgd door uw IP-adres. Op deze manier weet u zeker dat uw pc op verzoeken reageert. Als u op deze ping geen antwoord krijgt, dient u te controleren of alle kabels goed aangesloten zijn en of de juiste drivers ge´nstalleerd zijn.
 5. Typ Ping gevolgd door het adres van uw gateway om de communicatie met uw gateway te controleren. Het standaard gateway-adres is 192.168.2.1. Met dit adres weet u zeker dat u verbinding kunt maken met de Wireless MAXg Router. Als u verbinding kunt krijgen met de Wireless MAXg Router, hebt u toegang tot de pagina Administration (Beheer) en kunt u de instellingen configureren. Als u op deze ping geen antwoord krijgt, dient u te controleren of het netsnoer van de Wireless MAXg Router is aangesloten en of het stevig is verbonden met de computer.
 6. Typ Ping gevolgd door het externe internetadres van uw Wireless MAXg Router. Dit is het adres dat wordt geleverd door uw internetprovider of door de externe LAN. Door deze procedure te volgen weet u zeker dat uw Wireless MAXg Router naar behoren werkt en dat netwerkverkeer wordt doorgelaten.
 7. Typ Ping gevolgd door het adres van de u bekende DNS-server. Op deze manier kunt u geldige internet-hostnamen omzetten in IP-adressen en controleren of u verbinding hebt met internet.

Terug naar de pagina Problemen oplossen