Mijn Wireless MAXg Router reageert niet nadat ik de firmware heb bijgewerkt.

Mogelijke oplossing:

Het is mogelijk dat het upgradeproces nog niet was voltooid toen u de webinterface probeerde te openen. Wacht twee minuten en probeer vervolgens opnieuw toegang tot de webinterface te krijgen.

Mogelijke oplossing:

Koppel de Wireless MAXg Router los van de stroomtoevoer en sluit deze vervolgens weer daarop aan. De Wireless MAXg Router wordt zo opnieuw opgestart. Wacht 30 seconden voordat u de webinterface van de Wireless MAXg Router probeert te openen.

Mogelijke oplossing:

Houd de RESET-knop vijf tot tien seconden lang ingedrukt. De fabrieksinstellingen van de Wireless MAXg Router worden vervolgens hersteld. Als u persoonlijke configuratie-instellingen hebt ingesteld, dient u de wijzigingen opnieuw aan te brengen of uw instellingen te herstellen indien u over een back-upbestand beschikt.

Mogelijke oplossing:

De firmware-image kan zijn beschadigd tijdens de upgradeprocedure.

Opmerking: de computer die u voor deze procedure gebruikt, dient op de router te zijn aangesloten met een netwerkkabel.

Gebruikers van Windows XP, 2000 en NT dienen deze procedure uit te voeren.

Gebruikers van Windows Me, 98 en 95 dienen deze procedure uit te voeren.

Gebruikers van Windows XP, 2000 of NT:

Voer de volgende stappen uit om de firmware van de router handmatig te installeren.

 1. Open het Configuratiescherm en dubbelklik op Netwerkverbindingen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de LAN-verbinding van de netwerkverbinding die de computer met de router verbindt en selecteer Eigenschappen.
 3. Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) op het tabblad Algemeen van Eigenschappen van de LAN-verbinding en klik op Eigenschappen.
 4. Selecteer Het volgende IP-adres gebruiken:
  Tijdens deze stap dient u het IP-adres van de netwerkkaart in te voeren. Dit adres dient zich in hetzelfde subnet als de router te bevinden. Als het IP-adres van de router nog steeds het standaardadres 192.168.2.1 is, dient u 192.168.2.100 in te voeren. Als het IP-adres van de router is gewijzigd, gebruikt u de eerste drie nummers (bytes) van het adres van de router en wijzigt u het vierde nummer in 100. Controleer of het subnetmasker 255.255.255.0 is.
  Klik op OK. Klik op OK.

  Opmerking:
  het standaard IP-adres van de router is 192.168.2.1. Als het IP-adres van de router is gewijzigd en u dit adres niet kent, kunt u het opnieuw instellen op 192.168.2.1 door de RESET-knop van de router vijf tot tien seconden lang ingedrukt te houden. Als u de fabrieksinstellingen van de router herstelt, dient u mogelijk ook het IP-adres van de netwerkkaart van de computer te vernieuwen.
 5. Klik in Windows op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 6. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster Uitvoeren:
 7. Typ cmd en klik op OK.

 8. Zoek vervolgens de map waar u het firmwarebestand naartoe hebt gedownload. Voer cd en vervolgens het pad van het firmware-bestand. Het pad dient tussen aanhalingstekens te staan en cd en het pad dienen van elkaar te worden gescheiden door een spatie. Als het firmwarebestand zich in de map C:\networking\usr5461 bevindt, voert u
  cd "C:\networking\usr5461" in.
  Druk vervolgens op ENTER.
 9. Voer de volgende opdracht in, maar DRUK NIET OP ENTER:
  tftp -i 192.168.2.1 put 5461.usr
 10. Houd u klaar om op ENTER te drukken voor de bovenstaande opdracht. Haal de stekker van de Wireless MAXg Router uit het stopcontact. Steek de stekker weer in het stopcontact en druk onmiddellijk op ENTER.
 11. Er moet nu een bericht in het opdrachtvenster verschijnen met de mededeling dat de image is overgebracht. Wacht tenminste 15 seconden totdat de upgrade is voltooid.

  Opmerking: als er een 'time-out'-bericht wordt weergegeven, dient u stap h tot en met j te herhalen. Zorg ervoor dat u onmiddellijk nadat u de stekker opnieuw in het stopcontact hebt gestoken op ENTER drukt.
 12. Haal de stekker van de Wireless MAXg Router uit het stopcontact en steek deze er meteen weer in om de router opnieuw op te starten.

U dient het IP-adres van de netwerkkaart opnieuw in te stellen op 'Automatisch een IP-adres verkrijgen'.

 1. Open het Configuratiescherm en dubbelklik op Netwerkverbindingen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de LAN-verbinding van de netwerkkaart die de computer met de router verbindt en selecteer Eigenschappen.
 3. Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) op het tabblad Algemeen van Eigenschappen van de LAN-verbinding en klik op Eigenschappen.
 4. Selecteer Automatisch een IP-adres verkrijgen en klik op OK. Klik op OK.

Gebruikers van Windows Me, 98 en 95:

Voer de volgende stappen uit om de firmware van de router handmatig te installeren.

 1. Klik op het bureaublad met de rechtermuisknop op Netwerklocaties of Netwerkomgeving en selecteer Eigenschappen.
 2. Klik op het tabblad Configuratie en selecteer de netwerkkaart die de computer met de router verbindt. Klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Selecteer Het volgende IP-adres gebruiken:
  Tijdens deze stap dient u het IP-adres van de netwerkkaart in te voeren. Dit adres dient zich in hetzelfde subnet als de router te bevinden. Als het IP-adres van de router nog steeds het standaardadres 192.168.2.1 is, dient u 192.168.2.100 in te voeren. Als het IP-adres van de router is gewijzigd, gebruikt u de eerste drie nummers (bytes) van het adres van de router en wijzigt u het vierde nummer in 100. Controleer of het subnetmasker 255.255.255.0 is.
  Klik op OK. Klik op OK.


  Opmerking:
  het standaard IP-adres van de router is 192.168.2.1. Als het IP-adres van de router is gewijzigd en u dit adres niet kent, kunt u het opnieuw instellen op 192.168.2.1 door de RESET-knop van de router vijf tot tien seconden lang ingedrukt te houden. Als u de fabrieksinstellingen van de router herstelt, dient u mogelijk ook het IP-adres van de netwerkkaart van de computer te vernieuwen.
 4. Klik in Windows op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 5. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster Uitvoeren:
 6. Voer command in en klik op OK.

 7. Zoek vervolgens de map waar u het firmwarebestand naartoe hebt gedownload. Voer cd en vervoglende het pad van het firmware-bestand. Het pad dient tussen aanhalingstekens te staan. Als het firmwarebestand zich in de map C:\networking\usr5461 bevindt, voert u
  cd "C:\networking\usr5461" in.
  Druk vervolgens op ENTER.
 8. Voer de volgende opdracht, maar DRUK NIET OP ENTER: tftp -i 192.168.2.1 put 5461.usr
 9. Houd u klaar om op ENTER te drukken voor de bovenstaande opdracht. Haal de stekker van de Wireless MAXg Router uit het stopcontact. Steek de stekker weer in het stopcontact en druk onmiddellijk op ENTER.
 10. Er moet nu een bericht in het opdrachtvenster verschijnen met de mededeling dat de image is overgebracht. Wacht tenminste 15 seconden totdat de upgrade is voltooid.

  Opmerking: als er een 'time-out'-bericht wordt weergegeven, dient u stap h tot en met j te herhalen. Zorg ervoor dat u onmiddellijk nadat u de stekker opnieuw in het stopcontact hebt gestoken op ENTER drukt.
 11. Haal de stekker van de Wireless MAXg Router uit het stopcontact en steek deze er meteen weer in om de router opnieuw op te starten.

U dient het IP-adres van de netwerkkaart opnieuw in te stellen op 'Automatisch een IP-adres verkrijgen'.

 1. Klik op het bureaublad met de rechtermuisknop op Netwerklocaties of Netwerkomgeving en selecteer Eigenschappen.
 2. Klik op het tabblad Configuratie en selecteer de netwerkkaart die de computer met de router verbindt. Klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) op het tabblad Algemeen van Eigenschappen van de LAN-verbinding en klik op Eigenschappen.
 4. Selecteer Automatisch een IP-adres verkrijgen en klik op OK. Klik op OK.

Terug naar de pagina Problemen oplossen