Wprowadzenie

Router Wireless MAXg Router U.S. Robotics to rozwiązanie, które zaspokaja potrzeby w zakresie komunikacji bezprzewodowej zarówno domu, jak i w małej firmie. MAXg to najszersza gama urządzeń 802.11g na rynku, która obejmuje optymalne połączenia bezprzewodowe z komputerami, notebookami i innymi urządzeniami bezprzewodowymi. MAXg zapewnia także maksymalną przepustowość — do 125 Mb/s — co pozwala na szybkie i efektywne przesyłanie przez sieć dużych plików, np. MP3, zdjęć cyfrowych i wideo. Dodatkowo MAXg zapewnia pełną ochronę sieci udostępniając szeroki zestaw zabezpieczeń, w tym m.in. zaporę firewall ze stanową analizą pakietów (SPI), WPA i WPA2 (Wi-Fi Protected Access), WPA2/802.11i, szyfrowanie TKIP i AES, uwierzytelnianie adresów MAC itd.

Poza funkcjami komunikacji bezprzewodowej router MAXg zawiera również wbudowany serwer wydruków, który umożliwia współużytkowanie drukarki USB z innymi komputerami w sieci, oraz przełącznik Ethernet z 4 portami, do których można podłączać urządzenia Ethernet.

Aby uniknąć kłopotów z instalacją, firma U.S. Robotics opracowała specjalny kreator instalacji SureStart. SureStart sprawia, że instalowanie dowolnych kart PC, PCI i USB oraz routerów MAXg przebiega w sposób całkowicie bezproblemowy. Ponadto SureStart udziela łatwych do zrozumienia porad, jak skonfigurować zabezpieczenia w sieci bezprzewodowej. Bezpieczne współużytkowanie dostępu do Internetu, przewodowo lub bezprzewodowo, jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

Wymagane wyposażenie

Wygląd produktu

Widok z przodu


Dioda zasilania: Świeci się na zielono, gdy urządzenie działa. Miga na zielono podczas ponownego uruchamiania lub resetowania urządzenia.


Dioda komunikacji bezprzewodowej: Świeci się na zielono po włączeniu funkcji transmisji bezprzewodowej, a miga na zielono podczas bezprzewodowego przesyłania danych. Nie świeci się, gdy funkcja transmisji bezprzewodowej jest wyłączona.


Dioda sieci WAN: Świeci się na zielono po podłączeniu urządzenia do sieci WAN. Miga, gdy przesyłane są dane do sieci WAN.


Diody 1–4 sieci LAN: Świecą się na zielono po podłączeniu urządzenia do sieci WAN. Migają, gdy przesyłane są dane w sieci LAN


Dioda drukarki: Świeci się na zielono po podłączeniu drukarki USB. Miga, gdy trwa komunikacja z drukarką sieciową.


Widok z tyłu

Port anteny: Do tego portu należy podłączyć dołączoną do zestawu antenę.

Port drukarki USB: Podłączenie drukarki USB umożliwia korzystanie z niej w sieci. Do tego portu nie można podłączać żadnych innych urządzeń USB.

WAN: Port WAN RJ-45 służy do podłączania routera Wireless MAXg Router do modemu szerokopasmowego.

Porty LAN 1–4: Porty LAN RJ-45 służą do podłączania urządzeń Ethernet do sieci LAN.

Przycisk RESET: Służy do przywracania domyślnych ustawień fabrycznych. Za pomocą spinacza do papieru należy nacisnąć przycisk RESET i przytrzymać go od pięciu do dziesięciu sekund. Jeśli przycisk RESET zostanie przytrzymany krócej niż przez pięć sekund, router Wireless MAXg Router zostanie ponownie uruchomiony.

5VDC: Do tego portu podłącza się zasilacz routera Wireless MAXg Router.

R46.1027.00
wer. 0 11/05