Rozwiązywanie problemów

Kreator konfiguracji nie jest w stanie wykryć połączenia internetowego.

Brak dostępu do Internetu

Nie można osiągnąć szybkości 125 Mb/s (MAXg) dla połączenia z bezprzewodowym routerem MAXg.

Nie wiadomo, czy adres IP podany przez usługodawcę internetowego jest statyczny czy dynamiczny.

Nie można drukować na drukarce sieciowej podłączonej do routera Wireless MAXg Router w systemie Windows Me lub 98 Wydanie drugie.

Nie można drukować na drukarce sieciowej podłączonej do routera Wireless MAXg Router w systemie Windows XP lub 2000.

Nie można drukować na drukarce sieciowej podłączonej do routera Wireless MAXg Router w systemie Macintosh OS lub starszym.

Nie można połączyć się z sieciowym interfejsem użytkownika routera Wireless MAXg Router.

Sieciowy interfejs użytkownika routera Wireless MAXg Router nie zgłasza się, mimo że można połączyć się z Internetem.

Router Wireless MAXg Router nie reaguje po dokonaniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Nie można ustanowić bezprzewodowego połączenia z routerem Wireless MAXg Router.

Po zmianie ustawień komputer nie może ustanowić bezprzewodowego połączenia z routerem Wireless MAXg Router.

Router Wireless MAXg Router nie pojawia się na liście podczas wyszukiwania bezprzewodowego.

Za pomocą routera Wireless MAXg Router można nawiązać połączenie z Internetem, ale nie można uzyskać dostępu do niektórych aplikacji.

Po włączeniu funkcji VPN nie można łączyć się z komputerami lokalnymi w sieci w celu współużytkowania plików lub drukarek.

Połączenie ma słabą jakość.

Przypadkowe zablokowanie dostępu wszystkich urządzeń bezprzewodowych do bezprzewodowego routera MAXg.

Procedura diagnostyczna ping

Drukowanie dokumentów przy użyciu serwera wydruku routera Wireless MAXg Router nie odbywa się w czasie rzeczywistym i może się zdarzyć, że rozpoczęcie drukowania zajmie minutę lub dłuższą chwilę.

Karta bezprzewodowa nie obsługuje protokołu WPA. Czy nadal można zabezpieczyć sieć za pomocą tego protokołu?

Skaner nie działa.