Introduktion

Wireless MAXg Router från U.S. Robotics är lösningen på dina behov av trådlös anslutning i hemmet och på det mindre företaget. Med MAXg-teknik får du det maximala 802.11g-intervallet i branschen samt optimala trådlösa anslutningar för dina stationära och bärbara datorer och andra trådlösa enheter. Med MAXg får du också maximal hastighet - upp till 125 Mbit/s - när du levererar stora filer som MP3, digitala foton och video via nätverket snabbt och effektivt. Med MAXg skyddas nätverket med ett maximalt antal säkerhetsfunktioner, däribland en SPI-brandvägg (Stateful Packet Inspection) för skydd mot bl.a. nätverksintrång, WPA och WPA2 (Wi-Fi Protected Access), WPA2/802.11i, TKIP och AES-kryptering och MAC-adressautentisering.

Din MAXg-router innefattar en integrerad utskriftsserver, som du kan använda till att dela USB-skrivaren med andra datorer på nätverket, och en 4-portars Ethernet-växel för anslutning av Ethernet-enheter. Dessutom ger enheten förstklassig trådlös anslutning.

I syfte att säkerställa en smidig installation utvecklade U.S. Robotics installationsguiden SureStart. SureStart vägleder dig genom installationen av varje MAXg PC Card, PCI Adapter, USB Adapter eller router på ett sömlöst sätt. SureStart innehåller dessutom en lättförståelig vägledning om hur du konfigurerar säkerheten i den trådlösa nätverket. Det har aldrig varit enklare att dela Internet-åtkomst trådlöst eller trådburet på ett säkert sätt.

Det här behöver du innan du börjar

Produktinformation

Framsidan


Strömindikator: Den här indikatorn lyser med grönt sken när enheten fungerar. Den blinkar grönt vid omstart och återställning.


Indikator för trådlöst nätverk: Den här indikatorn lyser grönt när funktionerna för trådlös användning är aktiverade och blinkar när trådlös aktivitet pågår. Den lyser inte när funktionerna för trådlös användning är avaktiverad.


WAN-indikator: Den här indikatorn lyser med grönt sken när en enhet är ansluten. Den blinkar när WAN-aktivitet pågår.


LAN-indikator 1-4: De här indikatorerna lyser med grönt sken när en enhet är ansluten. De blinkar när LAN-aktivitet pågår.


Skrivarindikator: Den här indikatorn lyser med grönt sken när en USB-skrivare är ansluten. Den blinkar när skrivaraktivitet pågår.


Baksidan

Antennport: Den medföljande antennen ansluts till den här porten.

USB-skrivarport: En USB-skrivare kan anslutas och användas i nätverket. Andra USB-enheter kan inte anslutas till den här porten.

WAN: RJ-45 WAN-porten används till att ansluta Wireless MAXg Router till ett bredbandsmodem.

LAN-portarna 1-4: RJ-45 LAN-portarna används till att ansluta Ethernet-enheter till det lokala nätverket.

Återställningsknappen: Om du vill återställa enheten till fabriksinställningarna håller du återställningsknappen intryckt med ett gem i mellan fem och tio sekunder. Om du håller återställningsknappen intryckt längre än fem sekunder startas Wireless MAXg Router om.

5VDC: Den här anslutningsporten är avsedd för strömförsörjningen till Wireless MAXg Router.

R46.1213.00
rev 0 11/05