Router USRobotics Wireless Router umožňuje více uživatelům bezdrátový přístup k síti nebo k připojení k Internetu. Router nabízí bezdrátové rychlosti až 54 Mb/s, šifrování bezdrátové komunikace a možnosti filtrování a také bránu firewall SPI. Router Wireless Router podporuje až 253 ethernetových zařízení (s přídavnými rozbočovači/přepínači) a je plně kompatibilní se všemi produkty 802.11g a 802.11b.

Router USRobotics Wireless Router umožňuje sdílet přístup k síti nebo k Internetu přes zabezpečené bezdrátové připojení s rychlostí 54 Mb/s a ethernetové připojení s rychlostí 10/100 Mb/s. 64/128bitové šifrování bezdrátové komunikace WEP a WPA/WPA2 zajišťuje zabezpečení bezdrátové komunikace až pro 253 uživatelů. Zabezpečení sítě je zajištěno bránou firewall se stavovou inspekcí paketů a filtrováním adres MAC.

Obsah balení

  1. USRobotics Wireless Router
  2. Napájení 9 V DC
  3. Kabel Ethernet
  4. Instalační disk CD-ROM
  5. Příručka pro rychlou instalaci

Fyzické funkce

Přední strana

Bezdrátový router obsahuje následující stavové kontrolky:

Symbol Název State (Stav) Stav
Power (Napájení) Nesvítí Napájení není připojeno.
Svítí Napájení připojeno.
WLAN Nesvítí Nepřipojeno k síti WLAN.
Svítí Je navázáno spojení se sítí WLAN.
Bliká Probíhá odesílání nebo příjem dat sítě WLAN.
WAN Nesvítí Nepřipojeno k síti WAN.
Svítí Je navázáno spojení se sítí WAN.
Bliká Probíhá odesílání nebo příjem dat sítě WAN.
LAN Nesvítí Nepřipojeno k síti LAN.
Svítí Je navázáno ethernetové spojení se sítí LAN.
Bliká Probíhá odesílání nebo příjem dat sítě LAN.

Zadní strana

Na zadní straně bezdrátového routeru jsou následující konektory:

Dolní strana

Na dolní straně routeru je tlačítko Reset:

Pokud chcete obnovit výchozí nastavení routeru, stiskněte a podržte tlačítko Reset na 20 sekund.

Systémové požadavky

R46.1259.00
rev 1.1
04/06