Krok 1: Podłączenie modemu do routera

 1. Wyłącz modem.
 2. Znajdź kabel Ethernet, który łączy modem z kartą sieciową komputera, a następnie odłącz go od komputera: nie odłączaj kabla od modemu.
 3. Podłącz wolne złącze kabla Ethernet do portu sieci rozległej (WAN) z tyłu routera.

Krok 2: Podłączenie routera do komputera.

 1. Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla Ethernet do karty sieciowej Ethernet komputera.
 2. Podłącz drugi koniec do jednego z portów sieci lokalnej (LAN) routera.

Krok 3: Włączenie zasilania sieci bezprzewodowej

 1. Włącz modem.
 2. Podłącz dostarczony przewód zasilający do złącza prądu stałego routera (9.0 V DC).
 3. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda ściennego.

Krok 4: Konfiguracja podstawowych ustawień połączenia

 1. Uruchom przeglądarkę internetową.
 2. W pasku lokalizacji lub adresu wpisz adres http://192.168.2.1, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby uzyskać dostęp do sieciowego interfejsu użytkownika routera.
 3. W polu Password (Hasło) wpisz admin.
 4. Kliknij przycisk Login.
 5. Kreator instalacji (Setup Wizard) poprowadzi przez proces podstawowej konfiguracji routera. W przypadku braku pewności, jakie informacje konfiguracyjne są wymagane przez kreator, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

  Informacje dotyczące stron Kreatora konfiguracji można znaleźć w części Kreator konfiguracji w sekcji Konfiguracja niniejszego podręcznika użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji można znaleźć w sekcji Konfiguracja niniejszego podręcznika użytkownika.

 6. Sieć bezprzewodowa jest teraz otwarta dla urządzeń bezprzewodowych znajdujących się w zasięgu. Aby zapobiec dostępowi przez nieupoważnionych użytkowników, skonfiguruj opcje zabezpieczeń routera.
 7. Informacje dotyczące zabezpieczeń, a także inne szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji można znaleźć w części Zabezpieczenia bezprzewodowe w sekcji Konfiguracja niniejszego podręcznika użytkownika.

 8. (Opcjonalnie) Wykonaj kopię zapasową nowych ustawień konfiguracyjnych:
 9. Posiadanie kopii zapasowej znacznie upraszcza ponowną konfigurację po przywróceniu fabrycznych ustawień domyślnych routera. Firma USRobotics zaleca wykonanie kopii zapasowej ustawień na tym etapie instalacji.

  1. W menu Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) wybierz Maintenance > Configuration Tools (Konserwacja > Narzędzia konfiguracyjne).
  2. Wybierz opcję Backup Wireless Router configuration (Utwórz kopię zapasową konfiguracji routera Wireless Router) i kliknij przycisk Next (Dalej).
  3. Zostanie wyświetlone okno systemowe zapisywania pliku. Kliknij przycisk Save (Zapisz).
  4. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik kopii zapasowej i kliknij przycisk Save (Zapisz).

Gratulacje! Procedura instalacyjna została zakończona pomyślnie. Prosimy zarejestrować produkt USRobotics 5463 Wireless Router pod adresem www.usr.com/productreg.

Podłączenie urządzenia bezprzewodowego

Aby połączyć urządzenie bezprzewodowe z routerem Wireless Router, ustawienia bezprzewodowej karty sieciowej urządzenia muszą być zgodne z ustawieniami routera.

 1. Upewnij się, że wszystkie karty bezprzewodowe podłączone do sieci pracują w trybie Infrastructure (infrastrukturalnym).
 2. Ustaw identyfikator SSID karty sieciowej taki sam, jaki został ustawiony w routerze. Domyślnym identyfikatorem SSID routera jest USR5463.
 3. W przypadku skonfigurowania zabezpieczeń bezprzewodowych w routerze Wireless Router, upewnij się, że takie same ustawienia skonfigurowano w bezprzewodowej karcie sieciowej.
Instrukcje zmiany trybu pracy karty bezprzewodowej można znaleźć w jej dokumentacji. W przypadku zakupu zestawu USR5475 Wireless Starter Kit, zobacz część “Konfiguracja” w Podręczniku użytkownika adaptera USR5423 USB Adapter.