Zařízení USRobotics Wireless Ndx Router nabízí nejnovější technologii 802.11n draft, která poskytuje optimální bezdrátová připojení osobních a přenosných počítačů a jiných bezdrátových zařízení. Router také nabízí nejvyšší rychlost – až 270 Mb/s. Ta umožňuje rychlý a efektivní přenos velkých souborů, např. souborů MP3, digitálních fotografií a digitálního videa po síti. Zásluhou routeru bude navíc vaše síť chráněna sadou zabezpečovacích funkcí, včetně brány firewall s podporou stavové inspekce paketů pro ochranu před průniky ze sítě, přístupu WPA a WPA2 (Wi-Fi Protected Access), WPA2/802.11i, šifrování TKIP a AES, ověřování adres MAC a dalších.

Kromě zajištění nejmodernějšího bezdrátového připojení obsahuje router integrovaný tiskový server, který umožňuje sdílet tiskárnu USB s ostatními počítači v síti. Dále obsahuje ethernetový přepínač se 4 porty pro připojení dalších ethernetových zařízení.

Pro zajištění jednoduché a nekomplikované instalace nabízí router společnosti USRobotics režim SecureEasySetup™. Režim SecureEasySetup vás provede konfigurací zabezpečení bezdrátového připojení mezi routerem a bezdrátovými klienty. Zabezpečené kabelové i bezdrátové sdílení přístupu k Internetu nikdy nebylo snazší.

 

Systémové požadavky

 

Zobrazení produktu

Pohled zepředu


Symbol Název Stav kontrolky Stav zařízení
Napájení Nesvítí Zařízení není napájeno.
Svítí Zařízení je napájeno.
Síť WLAN Nesvítí Bezdrátové připojení není povoleno.
Svítí Bezdrátové připojení je povoleno.
Bliká Odesílání a příjem dat.
Režim SecureEasySetup Nesvítí Režim SecureEasySetup v routeru není připraven.1
Svítí Režim SecureEasySetup je připraven.
Bliká Probíhá komunikace se zařízeními podporujícími režim SecureEasySetup.
Síť WAN Nesvítí Není navázáno připojení k Internetu.
Bliká Odesílání a příjem dat.
Svítí Je navázáno připojení k Internetu.
Síť LAN
1 až 4
Nesvítí Není navázáno připojení k síti LAN.
Svítí Je dosaženo připojení k síti LAN.
Bliká Odesílání a příjem dat.
Tiskárna Nesvítí Nebyla zjištěna žádná tiskárna připojená k síti.
Svítí Byla zjištěna tiskárna připojená k síti.
Bliká Odesílání dat do tiskárny.

 

Pohled zezadu

Položka Funkce
WAN

Slouží k připojení routeru ke kabelovému modemu, modemu DSL nebo síti.

Jako síť WAN (Wide Area Network) je často označována síť Internet, firemní síť nebo síť v úřadech.

Porty LAN 1–4 Slouží k připojení dalších zařízení k routeru.
USB Slouží k připojení routeru k tiskárně USB.
Reset

Restartuje router nebo obnovuje výchozí nastavení výrobce pro router.

  • Chcete-li restartovat router, aniž by se změnila aktuální nastavení, stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu 1 sekundy.

  • Chcete-li obnovit výchozí nastavení výrobce pro router, stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu 7 sekund.

15VDC Slouží k připojení napájecího adaptéru k routeru.
Tlačítko SecureEasySetup

Aktivuje režim SecureEasySetup v routeru.1

  • Chcete-li aktivovat režim SecureEasySetup v routeru, stiskněte a podržte tlačítko SecureEasySetup po dobu 1 sekundy.

  • Chcete-li obnovit výchozí nastavení výrobce pro zabezpečení bezdrátového připojení (nebude zapnuto žádné zabezpečení), stiskněte a podržte tlačítko SecureEasySetup po dobu 7 sekund.

Umožňuje připojit anténu k routeru.

 

1 Režim SecureEasySetup je v routeru připraven, pouze když je nastaveno zabezpečení bezdrátového připojení WPA2 and WPA (PSK) se šifrováním TKIP and AES a heslo pro vpuštění, které je také běžně označováno jako Network key (Síťový klíč), WPA key (Klíč WPA) nebo WPA Pre-shared key (Předsdílený klíč WPA). Nastavení bezdrátového připojení můžete konfigurovat manuálně nebo stisknutím tlačítka SecureEasySetup.

R46.1811.00
rev 2.1 3/07