Router USRobotics Wireless Ndx Router jest zgodny z najnowszym standardem 802.11n draft zapewniającym optymalne połączenia bezprzewodowe komputerów stacjonarnych, przenośnych i innych urządzeń bezprzewodowych. Router zapewnia także maksymalną przepustowość — do 270 Mb/s — co pozwala na szybkie i efektywne przesyłanie przez sieć dużych plików, np. MP3, zdjęć cyfrowych i filmów wideo. Dodatkowo router zapewnia ochronę sieci, udostępniając szeroki zestaw zabezpieczeń, w tym m.in. zaporę firewall ze stanową analizą pakietów (SPI), WPA i WPA2 (Wi-Fi Protected Access), WPA2/802.11i, szyfrowanie TKIP i AES, uwierzytelnianie adresów MAC itd.

Poza funkcjami komunikacji bezprzewodowej router zawiera również wbudowany serwer wydruków, który umożliwia udostępnianie drukarki USB komputerom w sieci, oraz przełącznik Ethernet z 4 portami, do których można podłączać urządzenia Ethernet.

W celu ułatwienia instalacji router USRobotics został wyposażony w funkcję SecureEasySetup™. Funkcja SecureEasySetup automatycznie przeprowadza procedurę konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej pomiędzy routerem i klientami bezprzewodowymi. Bezpieczne współużytkowanie dostępu do Internetu, przewodowo lub bezprzewodowo, jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

 

Wymagania systemowe

 

Wygląd produktu

Przód


Symbol Nazwa Stan Znaczenie
Power Nie świeci się Brak zasilania.
Świeci w sposób ciągły Podłączone zasilane.
WLAN Nie świeci się Połączenie bezprzewodowe jest wyłączone.
Świeci w sposób ciągły Połączenie bezprzewodowe jest włączone.
Miga Wysyłanie i odbieranie danych.
SecureEasySetup Nie świeci się Tryb SecureEasySetup nie jest gotowy do pracy w routerze.1
Świeci w sposób ciągły Tryb SecureEasySetup jest gotowy do pracy.
Miga Trwa komunikacja z urządzeniami SecureEasySetup.
WAN Nie świeci się Brak połączenia internetowego.
Miga Wysyłanie i odbieranie danych.
Świeci w sposób ciągły Ustanowiono połączenie internetowe.
Sieć lokalna
1 do 4
Nie świeci się Brak połączenia LAN.
Świeci w sposób ciągły Połączenie w sieci LAN zostało nawiązane.
Miga Wysyłanie i odbieranie danych.
Printer Nie świeci się Nie wykryto połączenia z drukarką.
Świeci w sposób ciągły Wykryto połączenie z drukarką.
Miga Trwa wysyłanie danych do drukarki.

 

Tył

Element Funkcja
WAN

Służy do podłączenia modemu kablowego, modemu DSL lub sieci Ethernet.

Internet lub sieć firmowa/biurowa jest często nazywana siecią rozległą lub siecią WAN (Wide Area Network).

Porty LAN 1–4 Służą do podłączenia dodatkowych urządzeń.
USB Służy do podłączenia drukarki USB.
Reset

Ponowne uruchomienie routera lub przywrócenie jego ustawień fabrycznych.

  • Aby ponownie uruchomić router bez utraty ustawień bieżących, naciśnij przycisk Reset i przytrzymaj go przez 1 sekundę.

  • Aby przywrócić fabryczne ustawienia routera, naciśnij przycisk Reset i przytrzymaj go przez 5 sekund.

Gniazdo zasilania 15VDC Służy do podłączenia zasilacza sieciowego.
Przycisk SecureEasySetup

Włącza w routerze funkcję SecureEasySetup.1

  • Aby włączyć w routerze funkcję SecureEasySetup, naciśnij przycisk SecureEasySetup i przytrzymaj go przez 1 sekundę.

  • Aby przywrócić fabryczne ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej (całkowicie wyłączyć zabezpieczenia), naciśnij przycisk SecureEasySetup i przytrzymaj go przez 7 sekund.

Służy do podłączenia anteny.

 

1 Aby funkcja routera SecureEasySetup była gotowa do pracy, w routerze należy włączyć zabezpieczenia sieci bezprzewodowej WPA2 and WPA (PSK) (WPA2 i WPA (PSK)) z szyfrowaniem TKIP and AES (TKIP i AES) oraz hasło szyfrujące (zwane często kluczem sieciowym, kluczem WPA lub kluczem wstępnym WPA). Ustawienia można skonfigurować ręcznie lub automatycznie, naciskając przycisk SecureEasySetup.

R46.1814.00
rev 2.1 3/07