USRobotics Wireless Ndx Router har den senaste 802.11n utkast-tekniken som ger optimala trådlösa anslutningar till dina datorer och andra trådlösa enheter. Routern ger också maximal hastighet – upp till 270 Mbit/s – när du levererar stora filer som MP3, digitala foton och video via nätverket snabbt och effektivt. Med routern skyddas nätverket med ett antal säkerhetsfunktioner, däribland en SPI-brandvägg (Stateful Packet Inspection) för skydd mot bl.a. nätverksintrång, WPA och WPA2 (Wi-Fi Protected Access), WPA2/802.11i, TKIP och AES-kryptering och MAC-adressautentisering.

Din router innefattar en integrerad utskriftsserver, som du kan använda till att dela USB-skrivaren med andra datorer på nätverket, och en 4-portars Ethernet-växel för anslutning av Ethernet-enheter. Dessutom ger enheten förstklassig trådlös anslutning.

För enkel och rättfram installation har USRobotics-routern dessutom SecureEasySetup™. SecureEasySetup leder dig genom konfigurationen av inställningarna för trådlös säkerhet mellan routern och de trådlösa klienterna. Det har aldrig varit enklare att dela Internet-åtkomst trådlöst eller trådburet på ett säkert sätt.

 

Systemkrav

 

Produktinformation

Framsida


Symbol Namn Status Tillstånd
Ström Av Inte strömansluten.
Fast sken Enheten är strömansluten.
WLAN Av Trådlös anslutning är avaktiverad.
Fast sken Trådlös anslutning är aktiverad.
Blinkande Data skickas och tas emot.
SecureEasySetup Av SecureEasySetup-läget är inte redo på routern.1
Fast sken SecureEasySetup-läget är redo.
Blinkar Kommunicerar med SecureEasySetup-enheter.
WAN Av Ingen Internet-anslutning är upprättad.
Blinkande Data skickas och tas emot.
Fast sken Internet-anslutning är upprättad.
LAN
1 till 4
Av Ingen LAN-anslutning.
Fast sken LAN-länk har upprättats.
Blinkande Data skickas och tas emot.
Skrivare Av Ingen skrivaranslutning har upptäckts.
Fast sken Skrivaranslutning har upptäckts.
Blinkande Skickar data till skrivaren.

 

Baksida

Objekt Funktion
WAN

Ansluter routern till kabelmodemet, DSL-modemet eller nätverket.

Internet, eller ditt kontorsnätverk, kallas ofta för WAN (Wide Area Network).

LAN-portar 1–4 Ansluter ytterligare enheter till routern.
USB Ansluter routern till en USB-skrivare.
Reset

Routern startas om eller återställs till fabriksinställningarna.

  • Du startar om routern utan att ändra på aktuella inställningar genom att hålla knappen Reset (återställ) intryckt i minst en sekund.

  • Du återställer routern till fabriksinställningarna genom att hålla knappen Reset (återställ) intryckt i sju sekunder.

15VDC Ansluter nätadaptern till routern.
SecureEasySetup-knapp

Aktiverar SecureEasySetup på routern.1

  • Om du vill aktivera SecureEasySetup på routern håller du SecureEasySetup-knappen intryckt i minst en sekund.

  • Om du vill återställa inställningarna för trådlös säkerhet till standardinställningarna (ingen säkerhet aktiverad) håller du SecureEasySetup-knappen intryckt i sju sekunder.

Ansluter en antenn till routern.

 

1 För att SecureEasySetup ska vara redo på routern måste den ställas in med trådlös säkerhet med WPA2 and WPA (PSK), med TKIP and AES-kryptering och en lösenordsfras (som ofta kallas för nätverksnyckel, WPA-nyckel eller WPA fördelad nyckel). Du kan konfigurera inställningarna manuellt eller trycka på SecureEasySetup-knappen om du vill konfigurera de trådlösa inställningarna.

R46.1815.00
rev 2.1 3/07