Zařízení USRobotics Wireless MAXg Router nabízí nejnovější technologii 802.11g, a poskytuje tak optimální bezdrátové připojení osobních i přenosných počítačů a jiných bezdrátových zařízení. Router také nabízí nejvyšší rychlost – až 125 Mb/s. Ta umožňuje rychlý a efektivní přenos velkých souborů, např. souborů MP3, digitálních fotografií a digitálního videa po síti. Zásluhou routeru bude navíc vaše síť chráněna sadou zabezpečovacích funkcí, včetně nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup™), brány firewall s podporou stavové inspekce paketů pro ochranu před průniky ze sítě, přístupu WPA a WPA2 (Wi-Fi Protected Access), WPA2/802.11i, šifrování TKIP a AES, ověřování adres MAC a dalších.

Kromě zajištění nejmodernějšího bezdrátového připojení obsahuje router integrovaný tiskový server, který umožňuje sdílet tiskárnu USB s ostatními počítači v síti. Dále obsahuje ethernetový přepínač se 4 porty pro připojení dalších ethernetových zařízení.

Systémové požadavky

Ostatní uživatelé: Webový prohlížeč kompatibilní s formátem HTML 4.01 s povoleným skriptem JavaScript

Zobrazení produktu

Přední strana


Symbol Název Stav kontrolky Stav zařízení
Napájení Nesvítí Zařízení není napájeno.
Svítí Zařízení je napájeno.
Síť WLAN Nesvítí Bezdrátové připojení není povoleno.
Svítí Bezdrátové připojení je povoleno.
Bliká Odesílání a příjem dat.
WAN Nesvítí Není navázáno připojení k Internetu.
Svítí Je navázáno připojení k Internetu.
Bliká Odesílání a příjem dat.
Síť LAN
1 až 4
Nesvítí Není navázáno připojení k síti LAN.
Svítí Je dosaženo připojení k síti LAN.
Bliká Odesílání a příjem dat.
Tiskárna Nesvítí Nebyla zjištěna žádná tiskárna připojená k síti.
Svítí Byla zjištěna tiskárna připojená k síti.
Bliká Odesílání dat do tiskárny.

Zadní strana

Položka Funkce
WAN

Slouží k připojení routeru ke kabelovému modemu, modemu DSL nebo síti.

Jako síť WAN (Wide Area Network) je často označována síť Internet, firemní síť nebo síť v úřadech.

Porty LAN 1–4 Slouží k připojení dalších zařízení k routeru.
USB Slouží k připojení routeru k tiskárně USB.
Reset

Restartuje router nebo obnovuje výchozí nastavení výrobce pro router.

  • Chcete-li restartovat router, aniž by se změnila aktuální nastavení, stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu 1 sekundy.

  • Chcete-li obnovit výchozí nastavení výrobce pro router, stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu 7 sekund.

9VDC Slouží k připojení napájecího adaptéru k routeru.
Umožňuje připojit anténu k routeru.

R46.1982.00
rev 1.0 5/07