Ο δρομολογητής USRobotics Wireless MAXg Router παρέχει την τελευταία τεχνολογία 802.11g, αποδίδοντας άριστη ασύρματη σύνδεση των επιτραπέζιων και φορητών υπολογιστών, καθώς και των άλλων ασύρματων συσκευών. Ο δρομολογητής αποδίδει επίσης τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, έως 125 Mbps και επιτρέπει τη γρήγορη και αποδοτική μεταφορά μεγάλων αρχείων (mp3, ψηφιακών φωτογραφιών, ψηφιακών βίντεο) διαμέσου του δικτύου σας. Επιπλέον, με το δρομολογητή, το δίκτυό σας προστατεύεται χάρη σε μια σειρά δυνατοτήτων ασφάλειας, στις οποίες συγκαταλέγονται οι Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), τείχος προστασίας Stateful Packet Inspection για προστασία από εισβολές στο δίκτυο, Wi-Fi Protected Access (WPA και WPA2), WPA2/802.11i, κρυπτογράφηση TKIP και AES, έλεγχος διευθύνσεων MAC και πολλές άλλες.

Εκτός από την εξελιγμένη ασύρματη σύνδεση, ο δρομολογητής ενσωματώνει διακομιστή εκτύπωσης, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε έναν εκτυπωτή USB από κοινού με άλλους υπολογιστές του δικτύου σας, καθώς και έναν μεταγωγέα Ethernet 4 θυρών, για σύνδεση πρόσθετων συσκευών Ethernet.

Απαιτήσεις συστήματος

Όλοι οι άλλοι χρήστες: Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού συμβατό με HTML 4.01, με ενεργοποιημένο Javascript

Όψεις του προϊόντος

Πρόσοψη


Σύμβολο Όνομα State (Kατάσταση) Kατάσταση
Power Σβηστή Δεν γίνεται τροφοδοσία ρεύματος.
Σταθερή Γίνεται τροφοδοσία ρεύματος.
WLAN Σβηστή Η ασύρματη σύνδεση είναι απενεργοποιημένη.
Σταθερή Η ασύρματη σύνδεση είναι ενεργοποιημένη.
Αναβοσβήνει Γίνεται αποστολή και λήψη δεδομένων.
WAN Σβηστή Δεν έχει επιτευχθεί σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Σταθερή Επιτεύχθηκε σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Αναβοσβήνει Γίνεται αποστολή και λήψη δεδομένων.
LAN
Από 1 έως 4
Σβηστή Δεν υπάρχει σύνδεση LAΝ.
Σταθερή Επιτεύχθηκε σύνδεση LAΝ.
Αναβοσβήνει Γίνεται αποστολή και λήψη δεδομένων.
Εκτυπωτής Σβηστή Δεν ανιχνεύθηκε σύνδεση με εκτυπωτή.
Σταθερή Ανιχνεύθηκε σύνδεση με εκτυπωτή.
Αναβοσβήνει Αποστολή δεδομένων στον εκτυπωτή.

Πίσω

Στοιχείο Λειτουργία
WAN

Συνδέει το δρομολογητή σας με το καλωδιακό μόντεμ, το DSL μόντεμ ή το δίκτυό σας.

Το Διαδίκτυο ή το δίκτυο της επιχείρησης/γραφείου σας συχνά αποκαλείται (WAN).

LAN Θύρες 1 - 4 Συνδέει πρόσθετες συσκευές στο δρομολογητή σας.
USB Συνδέει το δρομολογητή σας σε έναν εκτυπωτή USB.
Reset

Κάνει επανεκκίνηση του δρομολογητή σας ή επαναφέρει το δρομολογητή σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές του ρυθμίσεις.

  • Για να κάνετε επανεκκίνηση του δρομολογητή σας χωρίς να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Reset (Επαναφορά) για 1 δευτερόλεπτο.

  • Για να επαναφέρετε το δρομολογητή σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές του ρυθμίσεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Reset (Επαναφορά) για 7 δευτερόλεπτα.

9VDC Συνδέει το τροφοδοτικό με το δρομολογητή σας.
Συνδέει μια κεραία στο δρομολογητή.

R46.1980.00
rev 1.1 8/07