Router USRobotics Wireless MAXg Router jest zgodny z najnowszym standardem 802.11g zapewniającym optymalne połączenia bezprzewodowe komputerów stacjonarnych, przenośnych i innych urządzeń bezprzewodowych. Router zapewnia także maksymalną przepustowość — do 125 Mb/s — co pozwala na szybkie i efektywne przesyłanie przez sieć dużych plików, np. MP3, zdjęć cyfrowych i filmów wideo. Dodatkowo router zapewnia ochronę sieci, udostępniając szeroki zestaw zabezpieczeń, w tym m.in. technologię Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), zaporę firewall ze stanową analizą pakietów (SPI), WPA i WPA2 (Wi-Fi Protected Access), WPA2/802.11i, szyfrowanie TKIP i AES, uwierzytelnianie adresów MAC itd.

Poza funkcjami komunikacji bezprzewodowej router zawiera również wbudowany serwer wydruków, który umożliwia udostępnianie drukarki USB komputerom w sieci, oraz przełącznik Ethernet z 4 portami, do których można podłączać urządzenia Ethernet.

Wymagania systemowe

Pozostali użytkownicy: przeglądarka z obsługą języka HTML w wersji 4.01 i włączoną obsługą skryptów JavaScript

Wygląd produktu

Przód


Symbol Nazwa State (Stan) Znaczenie
Power Nie świeci się Brak zasilania.
Świeci w sposób ciągły Podłączone zasilane.
WLAN Nie świeci się Połączenie bezprzewodowe jest wyłączone.
Świeci w sposób ciągły Połączenie bezprzewodowe jest włączone.
Miga Wysyłanie i odbieranie danych.
WAN (Sieć rozległa) Nie świeci się Brak połączenia internetowego.
Świeci w sposób ciągły Ustanowiono połączenie internetowe.
Miga Wysyłanie i odbieranie danych.
Sieć lokalna
1 do 4
Nie świeci się Brak połączenia LAN.
Świeci w sposób ciągły Połączenie w sieci LAN zostało nawiązane.
Miga Wysyłanie i odbieranie danych.
Printer Nie świeci się Nie wykryto połączenia z drukarką.
Świeci w sposób ciągły Wykryto połączenie z drukarką.
Miga Trwa wysyłanie danych do drukarki.

Tył

Item (Element) Funkcja
WAN (Sieć rozległa)

Służy do podłączenia modemu kablowego, modemu DSL lub sieci Ethernet.

Internet lub sieć firmowa/biurowa jest często nazywana siecią rozległą lub siecią WAN (Wide Area Network).

Porty LAN 1–4 Służą do podłączenia dodatkowych urządzeń.
USB Służy do podłączenia drukarki USB.
Reset (Resetowanie)

Ponowne uruchomienie routera lub przywrócenie jego ustawień fabrycznych.

  • Aby ponownie uruchomić router bez utraty ustawień bieżących, naciśnij przycisk Reset i przytrzymaj go przez 1 sekundę.

  • Aby przywrócić fabryczne ustawienia routera, naciśnij przycisk Reset i przytrzymaj go przez 5 sekund.

9VDC Służy do podłączenia zasilacza sieciowego.
Służy do podłączenia anteny.

R46.1985.00
rev 1.1 8/07