USRobotics Wireless MAXg Router ger tillgång till den senaste 802.11g-tekniken för optimala trådlösa anslutningar till skrivbordsdatorer, bärbara datorer och andra trådlösa enheter. Routern ger också maximal hastighet – upp till 125 Mbit/s – och skickar snabbt och effektivt stora filer som MP3, digitala foton och video genom nätverket. Med routern skyddas nätverket genom ett antal säkerhetsfunktioner, däribland Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), en SPI-brandvägg (Stateful Packet Inspection) för skydd mot nätverksintrång, WPA och WPA2 (Wi-Fi Protected Access), WPA2/802.11i, TKIP- och AES-kryptering, MAC-adressautentisering med mera.

Din router innefattar en integrerad utskriftsserver, som du kan använda till att dela USB-skrivaren med andra datorer på nätverket, och en 4-portars Ethernet-växel för anslutning av Ethernet-enheter. Dessutom ger enheten förstklassig trådlös anslutning.

Systemkrav

Alla andra användare: En webbläsare som är kompatibel med HTML 4.01 och har JavaScript aktiverat

Produktinformation

Framsida


Symbol Namn State Tillstånd
Ström Av Inte strömansluten.
Fast sken Enheten är strömansluten.
WLAN Av Trådlös anslutning är avaktiverad.
Fast sken Trådlös anslutning är aktiverad.
Blinkande Data skickas och tas emot.
WAN Av Ingen Internet-anslutning är upprättad.
Fast sken Internet-anslutning är upprättad.
Blinkande Data skickas och tas emot.
LAN
1 till 4
Av Ingen LAN-anslutning.
Fast sken LAN-länk har upprättats.
Blinkande Data skickas och tas emot.
Skrivare Av Ingen skrivaranslutning har upptäckts.
Fast sken Skrivaranslutning har upptäckts.
Blinkande Skickar data till skrivaren.

Tillbaka

Objekt Funktion
WAN

Ansluter routern till kabelmodemet, DSL-modemet eller nätverket.

Internet, eller ditt kontorsnätverk, kallas ofta för WAN (Wide Area Network).

LAN-portar 1–4 Ansluter ytterligare enheter till routern.
USB Ansluter routern till en USB-skrivare.
Reset

Routern startas om eller återställs till fabriksinställningarna.

  • Du startar om routern utan att ändra på aktuella inställningar genom att hålla knappen Reset (återställ) intryckt i minst en sekund.

  • Du återställer routern till fabriksinställningarna genom att hålla knappen Reset (återställ) intryckt i sju sekunder.

9 VDC Ansluter nätadaptern till routern.
Ansluter en antenn till routern.

R46.1986.00
rev 1.0 5/07