Ο δρομολογητής USRobotics Wireless Router επιτρέπει σε πολλαπλούς χρήστες να αποκτούν ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο ή στη σύνδεση Διαδικτύου σας. Παρέχοντας ταχύτητες ασύρματης επικοινωνίας έως και 54 Mbps, αυτός ο δρομολογητής διαθέτει επιλογές ασύρματης κρυπτογράφησης και φιλτραρίσματος, καθώς και ένα τείχος προστασίας SPI. Ο δρομολογητής Wireless Router υποστηρίζει έως 253 συσκευές Ethernet (με πρόσθετους διανομείς/μεταγωγείς) και είναι απολύτως συμβατή με όλα τα προϊόντα 802.11g και 802.11b.

Ο USRobotics Wireless Router επιτρέπει την κοινή χρηση του δικτύου σας ή της πρόσβασής σας στο Διαδίκτυο, μέσω ασφαλών ασύρματων συνδέσεων 54 Mbps και συνδέσεων Ethernet 10/100 Mbps. Η ασύρματη κρυπτογράφηση 64/128 bit WEP και WPA/WPA2 εξασφαλίζει ασφαλή ασύρματη επικοινωνία για συνολικά 253 χρήστες. Η ασφάλεια δικτύου παρέχεται από το τείχος προστασίας Stateful Packet Inspection και το φιλτράρισμα διευθύνσεων MAC του δρομολογητή.

Απαιτήσεις συστήματος

Όλοι οι άλλοι χρήστες: Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού συμβατό με HTML 4.01, με ενεργοποιημένο Javascript

Όψεις του προϊόντος

Πρόσοψη


Σύμβολο Όνομα State (Kατάσταση) Kατάσταση
Power Σβηστή Δεν γίνεται τροφοδοσία ρεύματος.
Σταθερή Γίνεται τροφοδοσία ρεύματος.

WLAN
(Ασύρματο δίκτυο)

Σβηστή Η ασύρματη σύνδεση είναι απενεργοποιημένη.
Σταθερή Η ασύρματη σύνδεση είναι ενεργοποιημένη.
Αναβοσβήνει Γίνεται αποστολή και λήψη δεδομένων.
WAN
(Διαδίκτυο)
Σβηστή Δεν έχει επιτευχθεί σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Σταθερή Επιτεύχθηκε σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Αναβοσβήνει Γίνεται αποστολή και λήψη δεδομένων.
LAN
Από 1 έως 4
Σβηστή Δεν υπάρχει σύνδεση LAΝ.
Σταθερή Επιτεύχθηκε σύνδεση LAΝ.
Αναβοσβήνει Γίνεται αποστολή και λήψη δεδομένων.

Πίσω

Στοιχείο Λειτουργία
WAN

Συνδέει το δρομολογητή σας με το καλωδιακό μόντεμ, το DSL μόντεμ ή το δίκτυό σας.

Το Διαδίκτυο ή το δίκτυο της επιχείρησης/γραφείου σας συχνά αποκαλείται (WAN).

LAN Θύρες 1 - 4 Συνδέει πρόσθετες συσκευές στο δρομολογητή σας.
Reset

Κάνει επανεκκίνηση του δρομολογητή σας ή επαναφέρει το δρομολογητή σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές του ρυθμίσεις.

  • Για να κάνετε επανεκκίνηση του δρομολογητή σας χωρίς να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Reset (Επαναφορά) για 1 δευτερόλεπτο.

  • Για να επαναφέρετε το δρομολογητή σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές του ρυθμίσεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Reset (Επαναφορά) για 7 δευτερόλεπτα.

3,3 VDC Συνδέει το τροφοδοτικό με το δρομολογητή σας.

R46.1892.00
αναθ. 1.1 6/07