USRobotics
       

Inhoudsopgave:

Informatie over de 56K

Producteigenschappen

Installatie voor besturingssysteem Windows 98SE/Me/2000/XP

Installatie ongedaan maken
Aanwijzingen

Problemen oplossen >

Technische referentie (English)

Verklarende
woordenlijst

Reglementaire informatie
en beperkte garantie

56K Faxmodem Gebruikershandleiding en Referentiegids

Problemen oplossen

Als uw modem problemen vertoont, dient u eerst te controleren of de modem goed geïnstalleerd is.

Windows 98SE/Me

 1. Klik op Start, selecteer Instellingen en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op het pictogram Modem.
 3. In het scherm Modemeigenschappen dient een beschrijving van uw modem te staan. Klik op het tabblad Diagnostische gegevens. Controleer of de juiste modem gemarkeerd is
 4. en klik op de knop Meer info. Als het goed is, ziet u een aantal opdrachten en reacties van de modem. Dat wil zeggen dat de installatie geslaagd is.

Als uw modem niet vermeld wordt en/of als u geen serie opdrachten en reacties ziet, dient u te controleren of alle connectors goed aangesloten zijn op uw modem en op de achterzijde van uw pc. Controleer of het voedingslichtje brandt. Schakel uw computer uit en weer in. Controleer uw modem daarna nogmaals op de hierboven beschreven manier met behulp van het Configuratiescherm.

Windows 2000/XP:

 1. Klik in Windows op Start, Instellingen en Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op het pictogram Telefoon- en modemopties.
 3. Klik op het tabblad Modems. Controleer of de juiste modem gemarkeerd is
 4. Klik op de knop Eigenschappen.
 5. Klik op het tabblad Diagnostische gegevens.
 6. Klik op de knop Modem vragen. Als het goed is, ziet u een aantal opdrachten en reacties van de modem. Dat wil zeggen dat de installatie geslaagd is.

Als uw modem niet vermeld wordt en/of als u geen serie opdrachten en reacties ziet, dient u te controleren of alle connectors goed aangesloten zijn op uw modem en op de achterzijde van uw pc. Controleer of het voedingslichtje brandt. Schakel uw computer uit en weer in. Controleer uw modem daarna nogmaals op de hierboven beschreven manier met behulp van het Configuratiescherm.

Het voedingslichtje brandt niet.

Mogelijke oplossingen:
Controleer of u de stuurprogramma's voor de modem geïnstalleerd hebt. Het voedingslichtje gaat namelijk pas branden als deze stuurprogramma's geïnstalleerd zijn. Neem de volgende oplossingen in overweging als u de stuurprogramma's al geïnstalleerd hebt.

Mogelijke oplossingen:
Controleer of u de goede kabel gebruikt, u dient de bij uw modem geleverde USB A naar B kabel te gebruiken.

Mogelijke oplossingen:
Wellicht is uw USB-poort niet ingeschakeld. Zo controleert u of USB ingeschakeld is op uw systeem:

 1. Klik op Start, beweeg de muis naar Instellingen en klik dan op Configuratie scherm.
 2. Dubbelklik op het pictogram Systeem.
 3. Klik daarna op het tabblad Apparaatbeheer.

Als uw USB ingeschakeld is, ziet u een USB-pictogram en de tekst “USB-controller” onder het pictogram Computer. Als USB niet ingeschakeld is, dient u USB in te schakelen in het BIOS van uw systeem. Vraag de technische ondersteuning van de fabrikant van uw computer om aanwijzingen. Nadat u de USB-poort ingeschakeld hebt in het BIOS van uw systeem, zal Windows USB-ondersteuning na het opnieuw opstarten automatisch opmerken en installeren.

Mogelijke oplossingen:
Als de modem eerder wel functioneerde en u de USB-kabel uit de computer gehaald en daarna weer aangesloten hebt, kunt u het beste een andere USB-poort proberen. Wellicht was USB oorspronkelijk ingesteld voor de andere USB-poort. Als u een USB-kabel uit de computer of een USB-apparaat haalt of zo'n kabel aansluit, vindt er enige activiteit op de vaste schijf plaats of wordt het zandloperpictogram even afgebeeld. Als u niets ziet, verloopt de communicatie tussen uw systeem en de USB-poorten niet helemaal goed.

Mijn software herkent mijn modem niet.

Mogelijke oplossingen:
De communicatiesoftware werkt mogelijk niet goed als er meer dan één versie van de software is geïnstalleerd, wanneer u een oudere versie gebruikt of als er meer dan één communicatiepakket op het systeem is geïnstalleerd. Wij adviseren u het communicatieprogramma op de installatie-CD te gebruiken.

Mogelijke oplossingen:
Het verkeerde modemtype is geselecteerd in uw software of in Windows.

Gebruikers van Windows 98 en Me: klik op Start, Instellingen en vervolgens op Configuratiescherm. Dubbelklik op het pictogram Modem.

Gebruikers van Windows 2000 en XP: klik op Start, Instellingen en vervolgens op Configuratiescherm. Dubbelklik op het pictogram Telefoon en modems en klik op het tabblad Modem.

U ziet een lijst geïnstalleerde modems. U kunt in dit venster modemeigenschappen toevoegen, verwijderen of bekijken. De USRobotics modem die u hebt geïnstalleerd, moet vermeld worden in de lijst van geïnstalleerde modems. Als geen van de modembeschrijvingen in de lijst overeenkomt met uw USRobotics modem of als er geen modems vermeld worden, is uw modem niet goed geïnstalleerd. Probeer de modem opnieuw te installeren.

Mogelijke oplossingen:
Externe toegang, als u dit gebruikt, is niet goed geïnstalleerd. Controleer uw configuratie en of de juiste modem is geselecteerd.

 1. Dubbelklik op Deze computer, dubbelklik op Externe toegang, klik met de rechtermuisknop op de verbinding die u wilt gebruiken en klik op Eigenschappen.
 2. Controleer of de omschrijving van de modem overeenkomt met de modem die u gebruikt. Als dat niet het geval is, selecteert u de juiste modemomschrijving.

Mijn modem kan niet uitbellen en beantwoordt binnenkomende gesprekken niet.

Problemen met uitbellen en beantwoorden:
Mogelijke oplossingen:
Uw modem is aangesloten met een defect snoer of op de verkeerde aansluiting. Het telefoonsnoer moet worden aangesloten op de aansluiting met het label TELCO op de modem en op de telefoonaansluiting in de muur. Gebruik indien mogelijk het bij uw modem geleverde snoer.

Mogelijke oplossingen:
U heeft apparaten aangesloten tussen de modem en de telefoonaansluiting. Er mogen geen lijnsplitters, faxmachines of andere apparaten tussen de modem en de telefoonaansluiting worden gebruikt.

Kantoorgebruikers
Mogelijke oplossingen:
Wellicht is het modemsnoer aangesloten op een digitale lijn. Dat kan uw modem beschadigen. Neem contact op met de beheerder van uw telefoonsysteem als u niet zeker weet of u een digitale telefoonlijn hebt.

Als u een “9” moet kiezen om een buitenlijn te bellen, vergeet dit dan niet toe te voegen aan het nummer.

Gebruikers van voicemail
Mogelijke oplossingen:
Als uw telefoonmaatschappij voicemail biedt, dan is misschien de kiestoon anders wanneer er berichten klaarliggen. Haal uw voicemailberichten op om de normale kiestoon weer terug te krijgen.

Ik hoor dat mijn modem contact probeert te maken met een andere modem, maar er komt geen verbinding tot stand.

Mogelijke oplossingen:
De lijn is slecht. Alle verbindingen komen via een andere route tot stand, dus probeer nog eens te bellen.

Mijn modem brengt geen 56K-verbinding tot stand.

Mogelijke oplossingen:
Het V.90/V.92 protocol maakt snelheden van maximaal 56K mogelijk, maar het kan zijn dat de lijn deze snelheid door omstandigheden tijdens een bepaalde verbinding niet haalt. Vanwege afwijkende telefoonlijnconfiguraties zullen sommige gebruikers op dit moment de V.90/V.92 technologie nog niet ten volle kunnen benutten. Zo brengt u een 56K-verbinding tot stand:
 • De server die u belt moet een digitaal V.90/V.92-signaal ondersteunen en leveren. Uw ISP kan u voorzien van een serie externe-toegangsverbindingen en kan u informatie geven van wat momenteel door deze verbindingen wordt ondersteund.
 • De telefoonlijn tussen uw ISP en uw modem moet in staat zijn een 56K-verbinding te verwerken en mag slechts één analoog-digitaal-conversie bevatten. Het 56K-signaal van uw ISP begint als een digitaal signaal. Ergens tussen de ISP en uw modem bevindt zich een digitaal-analoog-signaalconversie zodat uw modem de gegevens kan ontvangen. De route van uw ISP naar uw modem mag niet meer dan één analoog-digitaal-signaalconversie bevatten, anders daalt de verbindingssnelheid naar V.34 (33,6 Kbps). Er kunnen bovendien storingen voorkomen op de plaatselijke lijnen tussen uw ISP en uw modem. Deze storingen kunnen V.90/V.92 verbindingssnelheden voorkomen of beperken. Alle telefoonverbindingen worden via een andere route tot stand gebracht, u kunt dus verschillende malen proberen een 56K-verbinding tot stand te brengen. U kunt dit testen door bijvoorbeeld een verbinding over een lange afstand te maken. Vaak zijn lange-afstandsverbindingen veel zuiverder dan plaatselijke lijnen. Vergeet ook niet dat telefoonbedrijven constant bezig zijn met het bijwerken van hun systemen. Lijnen die nu nog geen 56K ondersteunen, kunnen dit binnenkort wel doen.
 • Uw modem moet een verbinding tot stand brengen met een V.90/V.92 server. Twee 56K-modems zullen geen 56K-verbinding met elkaar kunnen maken.

Mijn modem brengt de beloofde snellere verbindingen niet tot stand.

Mogelijke oplossing:
Houd rekening met het volgende wanneer u een V.92 verbinding wilt maken:
 • De server die u belt moet een digitaal V.92 signaal ondersteunen en leveren. Uw ISP kan u voorzien van een serie externe-toegangsverbindingen en kan u informatie geven van wat momenteel door deze verbindingen wordt ondersteund.
 • De telefoonlijn tussen uw ISP en uw modem moet in staat zijn een 56K-verbinding te verwerken en mag slechts één analoog-digitaal-converter bevatten.
 • Uw modem moet een verbinding tot stand brengen met een V.92 server. Twee 56K-modems zullen een verbinding van V.34 (33.6K met elkaar maken.

De V.92 standaard is een verbetering van de 56K-technologie. V.92 biedt drie functies die de huidige V.90 standaard verbeteren.

 • De eerste verbetering is de "V.PCM-Upstream" technologie, die een upstream-communicatiesnelheid van 48.000 bps mogelijk maakt.
 • De tweede verbetering is "Quick Connect", waarmee u snellere inbelverbindingen bereikt doordat de modem de lijncondities onthoudt van een serviceprovider die V.92 ondersteunt. De eerste keer dat u een verbinding tot stand brengt met deze serviceprovider, voert de modem de volledige training sequence uit en slaat deze de ontvangen informatie op. Op deze manier hoeft de modem tijdens volgende verbindingen niet weer de gehele training sequence uit te voeren. De tijd die het duurt om een verbinding tot stand te brengen wordt zo met 30 tot 50% verkort. Als de modem na de eerste poging geen optimale verbinding meer tot stand kan brengen, wordt de volledige trainingsreeks uitgevoerd.
 • De zogenaamde "Modem On Hold" technologie vormt de derde verbetering. Dit houdt in dat uw internetverbinding opgeschort wordt als u gebeld wordt. U dient dan wel de functie Call Waiting van uw telefoonbedrijf geactiveerd te hebben. Als u uw telefoongesprek beëindigd hebt, kunt u teruggaan naar uw verbinding zonder deze weer opnieuw tot stand te moeten brengen. Als u verbonden bent met een serviceprovider die V.92 ondersteunt, wordt u gewaarschuwd als iemand u probeert te bellen. Als u zich bovendien abonneert op de service Caller ID, wordt het nummer van de persoon die u belt weergegeven in het berichtvenster van de computer. U kunt dan kiezen of u het gesprek wilt aannemen of wilt negeren. Als u verbonden bent met een V.92 server en besluit het gesprek aan te nemen, verschijnt er nog een bericht waarin vermeld wordt hoe lang het systeem van uw provider de internetverbinding op kan schorten voordat deze verbroken wordt.

Contactgegevens

Nog steeds problemen?

1. Ga naar de website van USRobotics op www.usr.com.

De meest voorkomende problemen waar gebruikers mee te maken krijgen, worden besproken in de gedeelten FAQ en Troubleshooting voor uw product.

2. Neem contact op met de Technische Ondersteuning van USRobotics

Technische vragen over producten van USRobotics kunnen tevens beantwoord worden door de specialisten van de afdeling technische ondersteuning.
Op de website van U.S.Robotics
http://www.usr-emea.com/support/s-main-menu.asp?loc=bene
vindt u de meest recente informatie over ondersteuning, waaronder het opvragen van RMA (Return Material Authorisation).

USRobotics