Το μόντεμ μου δεν καλεί ή δεν απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις.

Λύση 1:

Ίσως το καλώδιο του τηλεφώνου να έχει βλάβη. Δοκιμάστε άλλο καλώδιο τηλεφώνου.

Λύση 2:

Αν το τηλεφωνικό σας σύστημα απαιτεί τη χρήση κωδικού πρόσβασης για την προσπέλαση εξωτερικής γραμμής, φροντίστε να συμπεριλάβετε τον κωδικό στον αριθμό που καλείτε.

Λύση 3:

Αν ο τηλεφωνητής σας αλλάζει τον τόνο κλήσης όταν υπάρχουν μηνύματα σε αναμονή, αποκαταστήστε τον κανονικό τόνο κλήσης παίρνοντας τα μηνύματά σας προτού χρησιμοποιήσετε το μόντεμ για εξερχόμενη κλήση μέσω τηλεφώνου.