Το μόντεμ ή ο υπολογιστής μου δεν λειτουργεί σωστά.

Λύση:

Ορισμένοι κεντρικοί ελεγκτές USB παρουσιάζουν προβλήματα εξόδου ισχύος, τα οποία ενδεχομένως να αποτελέσουν αίτια κακής απόδοσης για οποιαδήποτε συσκευή USB ή για τον ίδιο τον υπολογιστή, όταν χρησιμοποιείται οποιαδήποτε συσκευή USB. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε έναν τροφοδοτούμενο διακομιστή USB ή αποταθείτε στον κατασκευαστή του κεντρικού ελεγκτή USB για ενδεχόμενη ενημέρωση προγράμματος οδήγησης.