USRobotics

Installatiegids USB to Serial Port Cable

Ondersteuning | Reglementaire informatie | Garantie

Installatie-instructies

 1. Plaats de installatie-cd van USRobotics in uw cd-rom-station. De interface van de installatie-cd verschijnt op uw scherm.

Opmerking: als de interface niet verschijnt, klikt u in Windows op Start, Uitvoeren en typt u D:\setup (typ in plaats van D een andere letter als dat de aanduiding van uw cd-rom-station is). Klik vervolgens op OK.

 1. Klik op Install (Installeren) om de USB to Serial Port Cable Installer uit te voeren en volg de instructies op het scherm op.

 2. Als de USB to Serial Port Cable reeds op de computer was aangesloten voordat u de installatie uitvoerde, dient u de kabel los te koppelen. Sluit de kabel vervolgens opnieuw aan om de installatie te voltooien.

  Gefeliciteerd! De USB to Serial Port Cable is met succes genstalleerd.

 

Ondersteuning

 1. U hebt uw model- en serienummer nodig.
  Het modelnummer is USR995700-USB. U vindt uw serienummer op de zijkant van de verpakking.

 2. Ga naar het gedeelte Support (Ondersteuning) op de website van USRobotics op www.usr.com/support.
  De meest voorkomende problemen waar gebruikers mee te maken krijgen, worden besproken in de gedeelten FAQ (Veelgestelde vragen) en Troubleshooting (Problemen oplossen). Op de ondersteuningswebsite vindt u ook informatie over de nieuwste firmware- en documentatie-updates.

 3. Gebruik een online formulier om ons uw technische vraag toe te sturen of neem contact op met de afdeling Technische ondersteuning van USRobotics.
Land Webmail Telefoonnummer
Verenigde Staten en Canada www.usr.com/emailsupport 888 428 9450

 

Land Webmail Telefoonnummer
Oostenrijk www.usr.com/emailsupport/de 07110 900 116
Belgi (Vlaams) www.usr.com/emailsupport/bn 070 23 35 45
Belgi (Frans) www.usr.com/emailsupport/be 070 23 35 46
Tsjechi www.usr.com/emailsupport/cz  
Denemarken www.usr.com/emailsupport/ea 38323011
Finland www.usr.com/emailsupport/ea 08 0091 3100
Frankrijk www.usr.com/emailsupport/fr 0825 070 693
Duitsland www.usr.com/emailsupport/de 0180 567 1548
Griekenland www.usr.com/emailsupport/gr  
Hongarije www.usr.com/emailsupport/hu 0180 567 1548
Ierland www.usr.com/emailsupport/uk 1890 252 130
Itali www.usr.com/emailsupport/it 800 979 266
Luxemburg www.usr.com/emailsupport/be 342 080 8318
Midden-Oosten/Afrika www.usr.com/emailsupport/me +44 870 844 4546
Nederland www.usr.com/emailsupport/bn 0900 202 5857
Noorwegen www.usr.com/emailsupport/ea 23 16 22 37
Polen www.usr.com/emailsupport/pl  
Portugal www.usr.com/emailsupport/pt 0 21 415 4034
Rusland www.usr.com/emailsupport/ru 8 800 200 20 01
Spanje www.usr.com/emailsupport/es 902 117964
Zweden www.usr.com/emailsupport/se 08 5016 3205
Zwitserland www.usr.com/emailsupport/de 0848 840 200
Turkije www.usr.com/emailsupport/tk 0212 444 4 877
Verenigde Arabische Emiraten www.usr.com/emailsupport/me 0800 877 63
Verenigd Koninkrijk www.usr.com/emailsupport/uk 0870 844 4546

Informatie over actuele contactgegevens vindt u op www.usr.com/emailsupport.

 

Reglementaire informatie

Conformiteitsverklaring

U.S. Robotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, IL, 60173
Verenigde Staten
verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de door de FCC vastgelegde specificaties:
Deel 15, Klasse B

De werking van dit apparaat voldoet aan twee voorwaarden:
1) dit apparaat mag geen schadelijke elektromagnetische storingen veroorzaken en
2) dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werkingen kunnen veroorzaken.

Deze apparatuur voldoet aan FCC Deel 15 voor gebruik thuis en op kantoor.

Waarschuwing: veranderingen of aanpassingen in de apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor overeenstemming met de specificaties, kunnen betekenen dat de gebruiker de apparatuur niet meer mag gebruiken.

Storing voor radio en televisie:
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden bestaan om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een particuliere installatie. Door deze apparatuur wordt radiofrequentie-energie gegenereerd, gebruikt en mogelijk uitgestraald. De apparatuur dient volgens de aanwijzingen van de fabrikant te worden genstalleerd en gebruikt, anders zou deze schadelijke storing voor radiocommunicatie kunnen veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als de apparatuur storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld wanneer de apparatuur uit en aan wordt gezet, kunt u met de volgende maatregelen trachten de storing te verhelpen:

UL-notering/C-UL-notering:
Deze informatietechnologische apparatuur is voorzien van een UL- en C-UL-notering voor zowel de Amerikaanse als de Canadese markt voor de toepassingen die worden beschreven in deze installatiegids. Gebruik dit product alleen met informatietechnologische apparatuur (ITE) die van een UL-notering is voorzien.

Voor gebruikers in Canada

Industry Canada (IC)

Dit digitale apparaat blijft binnen de grenswaarden Klasse B voor radiostoring van digitale apparaten, zoals uiteengezet in de norm voor storing veroorzakende apparatuur, namelijk Digital Apparatus ICES-003 van Industry Canada.
Gebruikers dienen er voor hun eigen veiligheid voor te zorgen dat elektrische aardeverbindingen van de apparatuur, telefoonlijnen en metalen waterleidingen, indien aanwezig, met elkaar worden verbonden. Deze maatregel verdient met name in landelijke gebieden de aanbeveling.

Waarschuwing: gebruikers dienen niet zelf te trachten elektrische aardeverbindingen tot stand te brengen, maar in plaats daarvan de assistentie van een inspecterende instelling of een elektricien in te roepen.

CE

CE Verklaring van conformiteit

Conformiteitsverklaring

Wij, U. S. Robotics Corporation, 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157 Verenigde Staten, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product, de USRobotics USB to Serial Port Cable, model USR995700-USB, waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende normen.

EN55022
EN55024

Hierbij verklaren we dat het hierboven genoemde product aan de vereisten en relevante bepalingen van Richtlijn 89/336/EC voldoet.

Een elektronische versie van de originele CE Verklaring van conformiteit is te vinden op de website van U.S. Robotics: www.usr.com

 

Beperkte garantie gedurende twee (2) jaar van U.S. Robotics Corporation

1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN:

1.1 Deze beperkte garantie wordt alleen verstrekt aan de oorspronkelijke eindgebruiker (KLANT) en is niet overdraagbaar.

1.2 Vertegenwoordigers, leveranciers of bedrijfspartners van U.S. Robotics Corporation (U.S. ROBOTICS) zijn niet gerechtigd de inhoud van deze beperkte garantie te wijzigen namens U.S. ROBOTICS.

1.3 Deze beperkte garantie is nadrukkelijk niet van toepassing op producten die niet nieuw zijn gekocht van U.S. ROBOTICS of een erkende leverancier.

1.4 Deze beperkte garantie is slechts van toepassing in het land of gebied waarvoor het product bestemd is (zoals aangegeven door het modelnummer van het product en stickers met telecommunicatiegoedkeuring op het product).

1.5 U.S. ROBOTICS garandeert de KLANT dat dit product bij normaal gebruik vrij blijft van fabricage- of materiaalfouten gedurende een periode van TWEE (2) JAAR na aankoop van het product van U.S. ROBOTICS of een erkende leverancier.

1.6 Volgens deze garantie is U.S. ROBOTICS slechts verplicht naar eigen goeddunken defecte producten of onderdelen te repareren met nieuwe of gereconditioneerde onderdelen, het defecte product of onderdeel te vervangen door eenzelfde of soortgelijk nieuw of gereconditioneerd product of onderdeel. Indien geen van bovenstaande opties beschikbaar is, kan U.S. ROBOTICS naar eigen goeddunken de KLANT een vergoeding geven die niet hoger is dan de door U.S. ROBOTICS laatst gepubliceerde adviesprijs voor het product minus eventuele servicekosten. Alle producten of onderdelen waarvoor vervangende producten of onderdelen worden gegeven, worden eigendom van U.S. ROBOTICS.

1.7 U.S. ROBOTICS geeft garantie op het vervangende product of onderdeel gedurende een periode van NEGENTIG (90) DAGEN na de verzendingsdatum naar de KLANT.

1.8 U.S. ROBOTICS kan niet garanderen of uitspreken dat dit product voldoet aan de eisen van de KLANT of functioneert in combinatie met hardware- of software-producten van derden.

1.9 U.S. ROBOTICS kan niet garanderen of uitspreken dat het functioneren van software-producten die worden geleverd bij dit product onafgebroken of zonder storingen werken of dat alle defecten in software-producten worden gecorrigeerd.

1.10 U.S. ROBOTICS is op geen enkele manier verantwoordelijk voor software of andere gegevens of informatie van de KLANT die dit product bevat.

2.0 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT:

2.1 De KLANT is volledig verantwoordelijk voor de verklaring dat het product aan de eisen en specificaties van de KLANT voldoet.

2.2 De KLANT wordt uitdrukkelijk aanbevolen een reservekopie te maken van alle software die bij dit product geleverd wordt.

2.3 De KLANT is volledig verantwoordelijk voor het behoorlijk installeren en configureren van dit product voor behoorlijke installatie, configuratie, werking en compatibiliteit van de omgeving waarin dit product moet functioneren.

2.4 De KLANT moet U.S. ROBOTICS voorzien van een aankoopbewijs met datum (kopie van een origineel aankoopbewijs van U.S. ROBOTICS of een erkende leverancier) om aanspraak te kunnen maken op garantie.

3.0 RECHT OP GARANTIESERVICE:

3.1 De KLANT dient binnen de garantieperiode contact op te nemen met de afdeling Technische ondersteuning van U.S. ROBOTICS of een erkend Service Centre van U.S. ROBOTICS om aanspraak te kunnen maken op de garantieservice.

3.2 De klant moet het modelnummer van het product, het serienummer van het product en een aankoopbewijs met datum (kopie van een origineel aankoopbewijs van U.S. ROBOTICS of een erkende leverancier) overleggen om recht te hebben op de garantieservice.

3.3 Voor informatie over contact opnemen met de afdeling Technische ondersteuning van U.S. ROBOTICS of een erkend Service Centre van U.S. ROBOTICS, verwijzen wij u naar de website van U.S. ROBOTICS: www.usr.com

3.4 De KLANT wordt verzocht de volgende informatie/voorwerpen beschikbaar te houden wanneer contact wordt opgenomen met de afdeling technische ondersteuning van U.S. ROBOTICS:

4.0 VERVANGINGSGARANTIE:

4.1 In geval de afdeling Technische ondersteuning van U.S. ROBOTICS of een erkend U.S. ROBOTICS Service Centre bepaalt dat het product of onderdeel niet naar behoren functioneert of een storing bevat die direct te wijten is aan fabricage- of materiaalfouten, het product binnen de garantietermijn van TWEE (2) JAAR valt en de KLANT een kopie van het aankoopbewijs (origineel aankoopbewijs van U.S. ROBOTICS of een erkende leverancier) meestuurt met het product of onderdeel, zal U.S. ROBOTICS de KLANT van een RMA (Return Material Authorisation, Toestemming tot retourneren van materiaal) voorzien alsmede van instructies om het product te retourneren naar de erkende U.S. ROBOTICS Drop Zone.

4.2 Elk product of onderdeel geretourneerd aan U.S. ROBOTICS zonder een RMA van U.S. ROBOTICS of een erkend U.S. ROBOTICS Service Centre zal geretourneerd worden.

4.3 De KLANT gaat ermee akkoord de verzendkosten voor het retourneren van het product of onderdeel naar het erkende U.S. ROBOTICS Return Centre te betalen, het product te verzekeren of de aansprakelijkheid op zich te nemen voor verlies of schade die kan ontstaan tijdens het vervoer en een verpakking te gebruiken die gelijkwaardig is aan de originele verpakking.

4.4 U.S. ROBOTICS is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies of schade tot het product of onderdeel is ontvangen en als geretourneerd is erkend bij een U.S. ROBOTICS Return Centre.

4.5 Erkende retourneringen van de KLANT worden uitgepakt, bekeken en gekoppeld aan het modelnummer en het serienummer van het product waarvoor de RMA is uitgegeven. Het bijgesloten aankoopbewijs wordt gecontroleerd op aankoopdatum en aankoopplaats. U.S. ROBOTICS is gerechtigd de garantie te weigeren indien na het bekijken van het geretourneerde product of onderdeel de door de KLANT verstrekte informatie niet overeen blijkt te komen met het product waarvoor de RMA is uitgegeven.

4.6 Wanneer een geretourneerd pakket is uitgepakt, bekeken en getest zal U.S. ROBOTICS naar eigen goeddunken besluiten het product of onderdeel te repareren of te vervangen door nieuwe of gereconditioneerde producten of onderdelen te gebruiken voor zover nodig om het product of onderdeel te laten functioneren.

4.7 U.S. ROBOTICS zal doen wat redelijkerwijs mogelijk is om het gerepareerde of vernieuwde product of onderdeel naar de KLANT te verzenden op kosten van U.S. ROBOTICS en niet meer dan EENENTWINTIG (21) DAGEN nadat U.S. ROBOTICS het door de KLANT geretourneerde erkende pakket heeft ontvangen bij een erkend U.S. ROBOTICS Return Centre.

4.8 U.S. ROBOTICS kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade door vertraging van levering of verzorging van het gerepareerde of vervangen product of onderdeel.

5.0 BEPERKINGEN:

5.1 SOFTWARE VAN DERDEN: Dit product van U.S. ROBOTICS kan software van derden bevatten of daar bij worden inbegrepen. Het gebruik hiervan is onderhevig aan een afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers verstrekt door leveranciers van de software van derden. Deze beperkte garantie van U.S. ROBOTICS is niet van toepassing op dergelijke software van derden. Zie de licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor de garantie die op het gebruik van zulke software van toepassing is.

5.2 SCHADE DOOR ONJUIST GEBRUIK, ONACHTZAAMHEID, ONVOLGZAAMHEID, ONJUISTE INSTALLATIE EN/OF OMGEVINGSFACTOREN: Voor zover wettelijk is toegestaan, is deze beperkte garantie van U.S. ROBOTICS niet van toepassing op slijtage; schade aan of verlies van gegevens door compatibiliteit met huidige en/of toekomstige versies van het besturingssysteem of andere huidige en/of toekomstige software en hardware; aanpassingen (door anderen dan U.S. ROBOTICS of erkende U.S. ROBOTICS Service Centres); schade door fouten van de gebruiker of door het niet volgen van de instructies in de gebruikersdocumentatie of andere bijbehorende documentatie; schade door natuurlijke omstandigheden zoals bliksem, storm, overstromingen, brand, aardbevingen enz.; producten met een serienummer dat is veranderd of verwijderd; onjuist gebruik of onachtzaamheid; schade door overmatige kabelbelasting, temperaturen of elektriciteit; vervalsingen; schade aan of verlies van gegevens door een computervirus, -worm, Trojaans paard of door verval van de geheugeninhoud; storingen van het product veroorzaakt door ongelukken, onjuist gebruik, misbruik (met inbegrip van maar niet beperkt tot onjuiste installatie, verbinding met onjuiste voltages en stopcontacten); storingen als gevolg van producten die niet zijn geleverd door U.S. ROBOTICS; schade door vochtige, corroderende omgevingen, sterke elektriciteitsschommelingen, verzending, buitengewone werkomstandigheden; of het gebruik van het product buiten de grenzen van het land of gebied waarvoor het bedoeld is (zoals aangegeven door het modelnummer van het product en de stickers met telecommunicatiegoedkeuring op het product).

5.3 VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN SLUITEN DE VOORGAANDE GARANTIES EN REDRESSEN ALLE ANDERE GARANTIES, RECHTEN EN VOORWAARDEN UIT, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TOEREIKENDE KWALITEIT, CONFORMITEIT MET OMSCHRIJVINGEN EN INTEGRITEIT, EN KOMEN ZE HIERVOOR IN DE PLAATS. U.S. ROBOTICS IS NIET AANSPRAKELIJK EN STAAT ANDERE PARTIJEN NIET TOE NAMENS HAAR DE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH TE NEMEN VOOR DE VERKOOP, DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD, DE GARANTIE OF HET GEBRUIK VAN HAAR PRODUCTEN.

5.4 BEPERKING VAN GARANTIE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN SLUITEN U.S. ROBOTICS EN DE ERKENDE LEVERANCIERS VAN U.S. ROBOTICS ELKE AANSPRAKELIJKHEID UIT, OP GROND VAN WANPRESTATIE ALSMEDE ONRECHTMATIGE DAAD, VOOR INCIDENTELE SCHADE DAN WEL GEVOLGSCHADE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE, BOETES, OF VOOR OMZET- EN WINSTDERVING, BEDRIJFSVERLIES, VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS OF ANDERE FINANCIËLE VERLIEZEN DIE VOORTKOMEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP DE VERKOOP, DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD, HET GEBRUIK, DE PRESTATIES, DE STORING OF DE ONDERBROKEN WERKING VAN HAAR PRODUCTEN, ZELFS ALS U.S. ROBOTICS OF HAAR LEVERANCIER VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD, EN BLIJFT DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DE REPARATIE, DE VERVANGING OF DE TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT, NAAR KEUZE VAN U.S. ROBOTICS. DEZE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE WORDT NIET BEÏNVLOED WANNEER AANSPRAAK OP GARANTIE NIET HET BEOOGDE RESULTAAT OPLEVERT.

6.0 DISCLAIMER:

In sommige landen, staten, gebieden of provincies zijn uitsluitingen of beperkingen van impliciete garanties of de beperking van incidentele of gevolgschade voor bepaalde producten die aan klanten worden verstrekt, of beperkingen inzake de aansprakelijkheid bij persoonlijk letsel, niet toegestaan waardoor de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op de situatie van de KLANT van toepassing zijn. Wanneer de impliciete garanties wettelijk in hun geheel niet mogen worden uitgesloten, dan zijn zij beperkt tot de duur van TWEE (2) JAAR van deze schriftelijke garantie. Deze garantie geeft de KLANT bepaalde rechten die, afhankelijk van de plaatselijke wetgeving, kunnen variëren.

7.0 JURISDICTIE:

Deze beperkte garantie is onderhevig aan de wetgeving van de staat Illinois in de Verenigde Staten, voor zover deze niet in conflict is met wettelijke principes en met het VN-verdrag inzake het recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

U.S. Robotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, IL, 60173
VS

 

R46.1390.00
rev 1.0
07/06
© 2004-2006 U.S. Robotics Corporation.