USRobotics
       

İçindekiler:

Özet

EasyConfigurator Kurulumu

EasyConfigurator Gelişmiş Özellikleri

İnternet Kullanıcı Arayüzü >

Yöneltici Özellikleri Açıklamaları

EasyConfigurator ile Kurulumun Kaldırılması

Ek

Sorun Giderme

Sözlük

Yasal Bilgiler

Garanti

USRobotics  SureConnect  ADSL
4 Portlu Yöneltici Kullanıcı Kılavuzu

Windows 95, 98, NT 4.0, Me, 2000, XP
Macintosh ve Linux

İnternet Kullanıcı Arayüzü

Aygıt Konfigürasyonu
Hızlı Kurulumun Başlatılması
Servis Sağlayıcı Ayarları

Güvenlik
Araçlar
İstatistikler

 

Genel Bakış

İnternet Kullanıcı Arayüzü (WUI) sayesinde, yöneltici konfigürasyon değişkenlerini ve kullanım verilerini ayarlayabilir, değiştirebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

 1. ADSL yöneltici açık değilse açın. Yaklaşık bir dakika bekleyin.

 2. Yönelticinin konfigürasyon programına erişmek için PC'nizde bulunan bir İnternet tarayıcı ile http://192.168.1.1/ adresine gidin. Tarayıcı bağlantıyı kurduktan sonra, aşağıda gösterilen şekilde Enter Network Password (Ağ Şifresini Girin) ekranını görmeniz gerekir.

Kullanıcı Adı ve Şifre alanlarına admin yazın ve OK'a (Tamam) tıklayın. Bu değerler, İnternet Kullanıcı Arayüzünde (WUI) daha sonra değiştirilebilir.

 

Varsayılan Fabrika Ayarlarının Yüklenmesi

Yöneltici ancak fonksiyonlarını yerine getirmiyorsa veya siz, tamamen yeniden programlamak istiyorsanız yönelticinin varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemelisiniz. Birçok durumda yönelticiniz varsayılan değerlere ayarlanmış gelir. Varsayılan fabrika konfigürasyonunu geri yüklemek için reset butonuna beş saniyeden fazla basmanız ya da Restore Settings (Ayarları Geri Yükle) ekranında bulunan Restore Default Configuration (Varsayılan Konfigürasyonu Geri Yükle) seçeneğine tıklamanız gerekir.

Yönelticinin ilk kurulumu sırasında, aşağıdaki varsayılan ayarlar hazır gelir.

 • LAN portu IP adresi: 192.168.1.1
 • WAN bağlantı türü: köprü
 • WAN ATM PVC kapama: LLC
 • Yerel yönetici hesap adı: admin (yönetici)
 • Yerel yönetici hesap şifresi: admin (yönetici)
 • Yerel yönetici dışı hesap adı: user (kullanıcı)
 • Yerel yönetici dışı hesap şifresi: user (kullanıcı)
 • Uzaktan WAN erişimi: disabled (devre dışı)
 • Uzaktan WAN erişimi hesap adı: support (destek)
 • Uzaktan WAN erişimi hesap şifresi: support (destek)
 • NAT ve Güvenlik Duvarı: disabled (devre dışı)
 • LAN arayüzünde DHCP sunucusu: enabled (devrede)
 • WAN IP adresi: none (yok)

Aygıt Konfigürasyonu

Oturumu açtıktan sonra Device Info (Aygıt Bilgileri) ekranı görüntülenir:

Not: Bu ekranda henüz değerler girilmemişse, Hızlı Kurulumun Başlatılması bölümünden itibaren yönelticinizi ayarlamanız gerekecektir.

ADSL Listesi

ADSL Listesi ekranında, İnternet Servis Sağlayıcınız tarafından yönetilen spesifik bağlantı değerleri ayrıntılarıyla yer alır.

Not: Bu ekranda henüz değerler girilmemişse, Hızlı Kurulumun Başlatılması bölümünden itibaren yönelticinizi ayarlamanız gerekecektir.

Durum LED'leri

USRobotics SureConnect ADSL 4 Portlu Yöneltici'nin ön tarafında yedi adet LED bulunmaktadır: PWR, Ethernet 1, 2, 3, 4, ADSL ve WAN IP. Yönelticinin çalışma durumu, aşağıda sıralanan LED koşullarıyla gösterilir.

PWR (GÜÇ) Açık Yeşil AC adaptörden güç gelmektedir.
Kapalı Güç algılanamamıştır.
WAN IP Açık Yeşil Yöneltici, PPP modunda İnternet Servis Sağlayıcıdan (İSS) bir genel IP adresi alır.
Yanıp sönen Yeşil IP bağlanmış ve veri iletmektedir.
Kırmızı İSS'den IP adresi alınamamıştır.
Kapalı ADSL senkronize edilmemiştir veya köprü modundadır.
Ethernet 1,2,3,4 Açık Yeşil Yöneltici ve bilgisayar arasında Ethernet kablosu üzerinden bir fiziksel bağlantı gerçekleşmiş ve algılanmıştır.
Yanıp sönen Yeşil Veri trafiği akmaktadır.
Kapalı Yöneltici ve bilgisayar arasında Ethernet kablosu üzerinden bir fiziksel bağlantı gerçekleşmemiştir.
ADSL Açık Yeşil Bir DSL hattı kurulmuştur.
Yanıp sönen Yeşil Bir DSL hattı ayarlanmaktadır.
Kapalı DSL hattı başarısız olmuştur.

 

 

Hızlı Kurulumun Başlatılması

Hızlı Kurulumun Başlatılması sayesinde kullanıcı, ADSL yönelticiyi DSL bağlantısı ve İnternet erişimi için konfigüre edebilir. Ayrıca, kullanıcıya önce İSS ağ kurulumu ve ardından ve veya ofis ağ kurulumu sırasında rehberlik eder. USRobotics SureConnect ADSL 4 Portlu Yöneltici, yöneltici ADSL arayüzü üzerinden aşağıdaki beş İSS ağ işletim modunu destekler:

 • Ethernet üzeri PPP (PPPoE)
 • ATM üzeri PPP (PPPoA)
 • MAC Kapalı Yönlendirme (MER)
 • ATM üzeri IP (IPoA)
 • Köprü Oluşturma

İSS ağ işletim modunda çalışma, servis sağlayıcının ADSL hattınız için Ana Ofis tarafı ve Genişband Erişim Sunucusu (BRAS) tarafı konfigürasyonuna bağlıdır.

İSS'niz, gerektiğinde aşağıdaki bilgileri sağlayabilmelidir:

 • VPI/VCI değerleri
 • ADSL Standardı (Modülasyon)
 • Kapatma Modu
 • PPP bağlantılar için kimlik doğrulama (PAP veya CHAP)

Aşağıdaki konfigürasyon durumları geçerlidir:

 • Servis sağlayıcı PPPoE servisi sağlıyorsa, bağlantı seçimi LAN tarafındaki aygıtın (tipik olarak bir PC) bir PPPoE istemcisi çalıştırıp çalıştırmadığına veya 4 Portlu Yöneltici'nin bir PPPoE istemci çalıştıracak olup olmadığına bağlıdır. ADSL 4 Portlu Yöneltici her iki durumu eşzamanlı olarak destekleyebilir. Kullanılacak uygun protokol için İSS talimatlarına başvurun.
 • PPPoE veya PPPoA modu seçildiğinde NAPT ve Güvenlik Duvarı her zaman etkindir ancak MER veya IPoA modu seçildiğinde kullanıcı tarafından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilirler. Köprü modu seçildiğinde NAPT ve Güvenlik Duvarı her zaman devre dışıdır.
 • Ağ işletim moduna ve NAPT ve Güvenlik Duvarının açık veya kapalı olmasına bağlı olarak, NAPT/Güvenlik Duvarı menüsü ana panelde gösterilir veya gizlenir. Örneğin ilk kurulumda varsayılan ağ işletim modu Köprü'dür. NAPT ve Güvenlik Duvarı menüsü ana panelde gösterilmez.
 1. Ayar işlemini başlatmak için Begin Quick Setup'a (Hızlı Kurulumu Başlat) tıklayın.
 2. Uygun VPI ve VCI'yı girip Next'e (İleri) tıklayın. Geçerli VPI, 0 - 255 arasıdır. Geçerli VCI, 32 - 65535 arasıdır.

Bağlantı Türü

Connection Type (Bağlantı Türü) ekranı sayesinde, İnternet Servis Sağlayıcı tarafından desteklenen ATM PVC üzeri ağ protokolü türünü seçebilirsiniz. Bu ürünler hakkında kısa açıklamalar bu bölümün başında verilmiştir.

İnternet Servis Sağlayıcınız tarafından atanan protokolü seçin ve ayrıntılı talimatlar için bu kılavuzdaki ilgili bölümlere başvurun.

 

ATM üzeri PPP (PPPoA) / Ethernet üzeri PPP (PPPoE)

 1. PPP over ATM (PPPoA) (ATM üzeri PPP (PPPoA)) veya PPP over Ethernet (PPPoE) (Ethernet üzeri PPP (PPPoE)) butonunu seçin ve Next'e (İleri) tıklayın.
 2. Uygun Kapatma Modunu seçin. Aşağıdaki ekran görüntülenir:
 3. Bu ekranda PPP Kullanıcı adı ve PPP şifresini girmek için alanlar bulunur. Şifre girilmesi, İSS veya ADSL servis sağlayıcının özel gerekliliklerine bağlıdır.

  WUI, PPP kullanıcı adı için en fazla 256 ve PPP şifresi için en fazla 32 karakter kullanımına izin verir.

  Disconnect if no activity (İşlem yapılmıyorsa bağlantıyı kes) onay kutusunu seçerek, belirli bir süre içinde işlem yapılmadığında 4 Portlu Yöneltici bağlantısı kesilecek şekilde konfigüre edebilirsiniz.

  1 - 4320 dakika arası bir değer girilmelidir. Varsayılan ayar 30 dakikadır. PPP IP Uzantısı, bazı servis sağlayıcıların kullandığı özel bir özelliktir. Servis sağlayıcı tarafından özellikle istenmedikçe bu özelliği seçmeyin.

  PPP IP Uzantısı aşağıdaki koşulları destekler:

  • LAN üzerinde sadece bir PC'ye izin verir
  • Uzaktan PPP/IPCP protokolü kullanarak atanan genel IP adresi, WAN PPP arayüzünde kullanılmaz. Bunun yerine, DHCP üzerinden PC'nin LAN arayüzüne yönlendirilir. ADSL yönelticideki DHCP sunucusunun bir LAN aygıtına atamak için sadece tek bir IP adresi olması nedeniyle, LAN üzerinde uzak ağa sadece tek bir PC bağlanabilir.
  • Bu seçenek seçildiğinde NAPT ve güvenlik duvarı devre dışı kalır.
  • ADSL yöneltici varsayılan ağ geçidi olur ve DNS sunucusu, LAN arayüzü IP adresini kullanarak DHCP üzerinden PC'ye gider.
  • ADSL yöneltici, uzak servis sağlayıcıdaki IP alt ağını LAN PC'ye gönderir. Buna göre PC, aynı IP alt ağına bağlı bir ana bilgisayar olur.
  • ADSL yöneltici, paket yönelticinin LAN IP adresine gönderilmedikçe, WAN ve LAN portları arasındaki IP paketleri için köprü oluşturur.
 4. Ayarlarınızı girdikten sonra Next'e (İleri) tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntülenir:
 5. Kullanıcı, ADSL yönelticinin başka LAN aygıtlarına dinamik IP adresleri, DNS sunucu ve varsayılan ağ geçitleri atamasını istiyorsa, bu sayfayı kullanarak LAN arayüzü IP adresini, alt ağ maskesini ve DHCP sunucusunu konfigüre edebilir. Başlangıç ve bitiş IP adreslerini ve DHCP kira süresini girmek için Enable DHCP Server on the LAN (LAN Üzerindeki DHCP Sunucusunu Etkinleştir) butonunu seçin. İşlemi tamamladıktan sonra Next'e (İleri) tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntülenir:
 6. Ağ Ayarları Özet Ekranında konfigürasyon özeti yer alır. Ayarlar doğruysa Finish'i (Son) tıklayın.

Finish'i (Son) tıkladıktan sonra, yöneltici konfigürasyonu belleğe kaydeder ve yeniden başlatılır. Sistem tekrar açılana kadar WUI yanıt vermez. Sistem açıldıktan sonra, İnternet tarayıcıyı kapatın ve başka bir İnternet tarayıcı oturumu başlatın.

 

MAC Kapalı Yönlendirme (MER)

MER konfigürasyonu aşağıdaki yolla yapılır:

 1. MAC Encapsulated Routing (MER) (MAC Kapalı Yönlendirme (MER)) butonunu seçin.
 2. Uygun Kapatma Modunu seçin ve Next'e (İleri) tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntülenir:
 3. Buradaki alanlara girilmesi gereken değerleri İSS sağlamalıdır.

 4. IP adres oluşturma, ADSL yönelticideki DHCP istemci üzerinden otomatik olarak alınabiliyorsa, Obtain an IP address automatically'yi (IP adresini otomatik olarak al) seçin; aksi takdirde kullanıcı WAN arayüzü IP adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidi adresini girmelidir.
 5. DNS sunucu adresleri DHCP üzerinden otomatik olarak alınabiliyorsa Obtain DNS server address automatically'yi (DNS sunucu adresini otomatik olarak al) seçin; aksi takdirde, kullanıcı tercih edilen DNS sunucu adresini ve isteğe bağlı alternatif DNS sunucu adresini girerek Next'e (ileri) tıklamalıdır. Aşağıdaki ekran görüntülenir:

  • Enable NAT (NAT'ı Etkinleştir) onay kutusu: LAN, bir özel IP adresi ile konfigüre edilmişse, kullanıcı bu onay kutusunu seçmelidir. LAN tarafında bir özel IP adresi kullanılmıyorsa, bu onay kutusu seçimi kaldırılmalıdır.
  • Enable Firewall (Güvenlik Duvarını Etkinleştir) onay kutusu: Güvenlik duvarı onay kutusu seçilmişse, sistem yeniden başlatıldıktan sonra kullanıcı güvenlik duvarı özelliklerini konfigüre edebilir. Güvenlik duvar kullanılmıyorsa, bu onay kutusu seçimi kaldırılmalıdır.
 6. Hem Enable NAT (NAT'ı Etkinleştir) hem de Enable Firewall (Güvenlik Duvarını Etkinleştir) ayarlarını kullanacağınız varsayılarak, Next'e (İleri) tıklayın.
 7. LAN üzerinde DHCP servisini kullanmak için Enable DHCP server on the LAN (LAN üzerinde DHCP sunucusunu etkinleştir) onay kutusunu seçin ve Başlangıç IP adresini, Bitiş IP adresini ve DHCP kiralama süresini girin. Bu işlem, yönelticiyi her bir PC'nize IP adreslerini, varsayılan ağ geçidi adreslerini ve DNS sunucu adreslerini otomatik olarak atayacak şekilde konfigüre eder.


 8. Yönelticinin varsayılan IP adresi 192.168.1.1 ve yöneltici içinde DHCP sunucusu tarafından sağlanan varsayılan özel adres aralığı ise 192.168.1.2 - 192.168.1.254 arasıdır.

 9. İşlemi tamamladıktan sonra Next'e (İleri) tıklayın.
 10. Ağ Ayarları Özet Ekranında konfigürasyon özeti yer alır. Konfigürasyonu tamamlamak için Finish'e (Son) tıklayın (bu işlemin tamamlanması için yaklaşık 1 dakika gerekir) veya ayarlar üzerinde değişiklik yapmak için Back'e (Geri) tıklayın.

Konfigürasyon tamamlanıp cihaz yeniden başlatıldıktan sonra, 4 Portlu Yöneltici kullanıma hazır hale gelir ve LED'ler, LED açıklama tablolarında açıklanan şekilde yanar.

 

ATM üzeri IP (IPoA)

ATM üzeri IP (IPoA) özelliği aşağıdaki şekilde konfigüre edilir.

 1. IP over ATM (IPoA) (ATM üzeri IP (IPoA)) butonunu seçin.
 2. Uygun Kapatma Modunu seçin ve Next'e (İleri) tıklayın.

DHCP istemcisinin IPoA üzerinde desteklenmediği unutulmamalıdır. Kullanıcı, varsayılan ağ geçidi ayarları için WAN arayüz IP adresini, uzaktan bitiş IP adresini ve İSS tarafından sağlanan DNS sunucu adreslerini girmeli ve Next'e (İleri) tıklamalıdır. Aşağıdaki ekran görüntülenir:

 • Enable NAT (NAT'ı Etkinleştir) onay kutusu: LAN, bir özel IP adresi ile konfigüre edilmişse, kullanıcı bu onay kutusunu seçmelidir. LAN tarafında bir özel IP adresi kullanılmıyorsa, daha iyi bir performans sağlamak üzere sistem kaynaklarını serbest bırakmak için bu onay kutusu seçimi kaldırılmalıdır.
 • Enable Firewall (Güvenlik Duvarını Etkinleştir) onay kutusu: Güvenlik duvarı onay kutusu seçilmişse, sistem yeniden başlatıldıktan sonra kullanıcı güvenlik duvarı özelliklerini konfigüre edebilir. Güvenlik duvarı kullanılmıyorsa, daha iyi bir performans sağlamak üzere sistem kaynaklarını serbest bırakmak için bu onay kutusu seçimi kaldırılmalıdır.

Hem Enable NAT (NAT'ı Etkinleştir) hem de Enable Firewall (Güvenlik Duvarını Etkinleştir) ayarlarını kullanacağınız varsayılarak, Next'e (İleri) tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntülenir:

 

 1. LAN üzerinde DHCP servisini kullanmak için Enable DHCP server on the LAN (LAN üzerinde DHCP sunucusunu etkinleştir) onay kutusunu seçin ve Başlangıç IP adresini, Bitiş IP adresini ve DHCP kiralama süresini girin. Bu işlem, yönelticiyi her bir PC'nize IP adreslerini, varsayılan ağ geçidi adreslerini ve DNS sunucu adreslerini otomatik olarak atayacak şekilde konfigüre eder.


 2. Yönelticinin varsayılan IP adresi 192.168.1.1 ve yöneltici içinde DHCP sunucusu tarafından sağlanan varsayılan özel adres aralığı ise 192.168.1.2 - 192.168.1.254 arasıdır.

 3. İşlemi tamamladıktan sonra Next'e (İleri) tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntülenir:
 4. Ağ Ayarları Özet Ekranında konfigürasyon özeti yer alır. Konfigürasyonu tamamlamak için Finish'e (Son) tıklayın (bu işlemin tamamlanması için yaklaşık 1 dakika gerekir) veya ayarlar üzerinde değişiklik yapmak için Back'e (Geri) tıklayın.

Köprü Oluşturma

ADSL servis sağlayıcınız tarafından istenmişse, köprü işletim modunu seçin.

Köprü Oluşturma konfigürasyonu aşağıdaki yolla yapılır:

 1. Bridging (Köprü Oluşturma) butonunu seçin ve Next'e (İleri) tıklayın.
 2. Uygun Kapatma Modunu seçin ve Next'e (İleri) tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntülenir:
 3. Bu servisteki İSS trafiğini devre dışı bırakmak için Enable Bridge Service (Köprü Servisini Etkinleştir) seçimini kaldırın ve Next'e (İleri) tıklayın.
 4. LAN arayüzü için IP adresini girin. Varsayılan IP adresi 192.168.1.1. Yerel kullanıcıların ADSL yönelticiyi yönetebilmesi için LAN IP arayüzünün köprü işletim modunda olması gerekir.  Köprü modunda WAN arayüzü için bir IP adresi yoktur ve uzaktan teknik destek kullanıcısı ADSL yönelticiye erişemez. Next'e (İleri) tıklayın.
 5. Ağ Ayarları Özet Ekranında konfigürasyon özeti yer alır. Konfigürasyonu tamamlamak için Finish'e (Son) tıklayın (bu işlemin tamamlanması için yaklaşık 1 dakika gerekir) veya ayarlar üzerinde değişiklik yapmak için Back'e (Geri) tıklayın.

Hızlı Kurulumu tamamladıktan sonra, herhangi bir ek konfigürasyon gerekmeden İnternet'te gezinebilmeniz gerekir.

Servis Sağlayıcı Ayarları

DSL Settings (DSL Ayarları) iletişim kutusu sayesinde uygun bir modülasyon türü seçebilirsiniz.

Opsiyon Açıklama
Auto (Otomatik) Modu (G.Dmt, G.lite veya T1.413) G.Dmt, G.lite veya T1.413 arasında sistem otomatik algılamasını ayarlar.
G.Dmt/G.lite Sistemin G.Dmt veya G.lite modlarından birini kullanmasını istediğinizde, G.Dmt/G.lite ayarını yapar.
T1.413 Sistemin sadece T1.413 modunu kullanmasını istediğinizde, T1.413 ayarını yapar.
G.Dmt Sistemi sadece G.Dmt modunu kullanacak şekilde ayarlar.
G.lite Sistemi sadece G.lite modunu kullanacak şekilde ayarlar.

Not: Birçok durumda, otomatik mod yeterli olacak ve sadece İSS tarafından istenmesi durumunda değiştirilmesi gerekecektir.

Standart ADSL Ayarları

Bu sürüm ADSL2 bağlantısını destekler. Söz konusu daha yüksek hızlı bağlantı standardını kullanabilmek için İnternet Servis Sağlayıcınıza başvurun.

DSL Advanced Settings (Gelişmiş DSL Ayarları) iletişim kutusu sayesinde uygun bir test modu seçebilirsiniz.

Uyarı!! Bu testler, İnternet Servis Sağlayıcınızın DSL hat testleri yapması içindir. Bu testler gerçekleştirildiğinde DSL servisini kullanamayabilirsiniz.

Opsiyon Açıklama
Normal Normal işletim modu
Reverb (Yansıma) Sadece Reverb (Yansıma) sinyali gönderimi.
Medley (Karışık) Sadece Medley (Karışık) sinyali gönderimi.
No retrain (Yeniden eğitim yok) Modem bağlantısı kesildikten sonra bile gösterimde kalır.

Bu üç modun hepsi, eğitim ve gösterimin her aşaması için PSD ölçümlerini etkinleştirir.

 

Ton Seçimi

Tone Selection (Ton Seçimi) butonu, ADSL Tone Settings (ADSL Ton Ayarları) iletişim kutusunu çağırır. Bu sayede, uygun sayıda şebeke ve yük tarafı tonu seçebilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra Apply'a (Uygula) tıklayın.

 

WAN Ayarları

WAN Setup (WAN Ayarları) iletişim kutusu sayesinde, EasyConfigurator ile veya Hızlı Kurulum ayarları sırasında konfigüre edilen İSS konfigürasyonunu Düzenleyebilir veya Kaldırabilirsiniz. Değişiklikler ancak Finish'i (Son) tıklayıp yönelticinizi yeniden başlattıktan sonra geçerli olur.

 

Erişim Kontrolü - Servisler

Access Control (Erişim Kontrolü) bölümü altında Services'i (Servisler) seçin. Bu ekran sayesinde ağın yönetiminin kontrolü, LAN ve WAN tarafları için protokolü tanımlayabilir.

Erişim Kontrolü - IP Adresleri

Access Control (Erişim Kontrolü) bölümü altında IP Addresses'i (IP Adresleri) seçin. Erişim Kontrol Modunu (Aygıt Yönetimi) kullanıcının IP adresi ile etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Disable'ı (Devre Dışı Bırak) veya Enable'ı (Etkinleştir) seçin. Listeye bir IP Adresi eklemek için Add'i (Ekle) seçin. Listeden bir IP Adresi kaldırmak için Remove'u (Kaldır) seçin.

 

Erişim Kontrolü - Şifreler

Access Control (Erişim Kontrolü) bölümü altında Passwords'ü (Şifreler) seçin. Aygıt Yönetim şifrelerini değiştirmek veya oluşturmak için bu ekranı kullanın. İşlemi tamamladığınızda Apply'a (Uygula) tıklayın.

Servis Kalitesi

Quality of Service (QoS) (Servis Kalitesi) sekmesi ancak aşağıdaki koşullar sağlandığında kullanılabilir:

 • PVC köprü modunda değildir (yani WAN protokolü PPPoA, PPPoE, IPoA veya MER modunda olabilir)
 • PVC, aşağıdaki ATM servis kategorilerinden birine ayarlanmıştır:
  -
  PCR'li UBR
  -
  PCR'siz UBR
  -
  gerçek zamanlı olmayan VBR
 • Sistemde yeterli sayıda ATM TX kuyruğu bırakılmıştır.

IP QoS, IP katmanında yürütülmüştür. Trafiği, sınıflandırma kurallarına uygun olarak sınıflandıracaktır. Kuralların her birinde, şu koşulların bir kombinasyonu bulunabilir: protokol (TCP/UDP/ICMP), kaynak IP adresi/alt ağ maskesi, hedef IP adresi/alt ağ maskesi, kaynak portu (bir veya birkaç), hedef portu (bir veya birkaç). Bir sınıflandırma kuralının eşlenmesi sonucunda, bir öncelik (yüksek, orta, düşük) ve servis türü (önemsiz, Normal Servis, Minimum Maliyet, Maksimum Güvenilirlik, Maksimum Verim, Minimum Gecikme) belirlenir.

"önemsiz" seçilmemişse, eşlenen kuralın IP Servis Türü (TOS) orijinal IP başlığı TOS alanının üzerine yazacaktır.

Eşlenen kuralın önceliği, paket bu PVC'ye yöneltilmişse, PVC üzerinden hangi ATM TX sırasının iletileceğini belirler. ATM SAR programcısı paketi aşağıdaki sıraya göre iletir:

 1. ATM servisi en yüksekten en düşüğe doğru sınıflandırılır: CBR, rt-VBR, rrt-VBR, UBR
 2. Aynı servis kategorisi için: Öncelik seviyesi yüksek, orta, düşük
 3. Aynı öncelik seviyesi için: dairesel denetim.

IP QoS ancak paketin QoS etkinleştirilmiş bir PVC'ye yöneltilmesi durumunda etkili olacaktır. Normal, QoS devre dışı bir PVC'ye yöneltilmişse, ayın ATM servis kategorisinde QoS etkinleştirilmiş bir PVC'nin düşük önceliği ile aynı öncelik seviyesinde iletilecektir.

 

LAN Ayarları/DHCP Sunucusu

LAN arayüzü ve DHCP Sunucusu için DSL yöneltici IP Yönetim Adresini ve Alt Ağ Maskesini konfigüre edin.

 

Varsayılan Ağ Geçidi

Default Gateway Configuration (Varsayılan Ağ Geçidi Konfigürasyonu) iletişim kutusunu kullanarak statik bir varsayılan ağ geçidi IP adresi konfigürasyonu yapabilirsiniz.

Enable Automatically Assigned Default Gateway (Otomatik Atanmış Varsayılan Ağ Geçidini Etkinleştir) onay kutusu seçimini kaldırırsanız aşağıdaki ekran gösterilir:

Yönelticinizi Yöneltilmiş Mod veya Statik MER Modu için konfigüre ediyorsanız, ilgili alana bir statik Varsayılan Ağ Geçidi IP adresi girmeli ve uygun WAN arayüzünü kullanmalısınız.

Not: Her iki alanın birbiriyle uyumlu olması son derece önemlidir. WAN interface (WAN arayüzü) onay kutusunda, WAN Setup (WAN Ayar) ekranının Service Name (Servis Adı) alanı ile aynı değer bulunmalıdır.

Bu ayarlar Apply'a (Uygula) tıkladıktan sonra geçerli olur. Automatic Assigned Default Gateway (Otomatik Atanmış Varsayılan Ağ Geçidi) seçimini tekrar yaparsanız, otomatik atanmış varsayılan ağ geçidini elde etmek için yönelticiyi tekrar başlatmanız gerekir.

 

DNS Sunucu Konfigürasyonu

DNS Server Configuration (Sunucu Konfigürasyonu) iletişim kutusunu kullanarak statik bir DNS sunucusu IP adresi konfigüre edebilirsiniz.

Enable Automatic Assigned DNS (Otomatik Atanmış DNS'yi Etkinleştir) onay kutusu seçimini kaldırdığınızda, aşağıdaki ekran gösterilir:

 • Yönelticinizi, Yöneltilmiş Mod veya Statik MER Modu için konfigüre ediyorsanız, Birincil DNS Sunucusu alanına bir statik DNS sunucusu IP Adresi girmeniz gerekir. Ayrıca, ikinci bir DNS sunucusu da girilebilir.
 • Bu ayarlar Apply'a (Uygula) tıkladıktan sonra geçerli olur. Automatic Assigned DNS (Otomatik Atanmış DNS) seçimini tekrar yaparsanız, otomatik atanmış DNS adresini elde etmek için yönelticiyi tekrar başlatmanız gerekir.

Dinamik DNS

DNS (Alan Adı Servisi), www.usr.com gibi bir İnternet adının, İnternet Servis Sağlayıcınızın sizi bulması ve size İnternet içeriği sağlayabilmesi için İSS ekipmanına bir IP adresi olarak çözülmesini sağlar. Bu işlemi tersine çevirdiğimizde, bir Dinamik DNS Servisi kullanılır. Söz konusu Dinamik DNS Servis sağlayıcılarına kaydolup, yönelticinizi programladığınızda, yönelticinizin genel adresi çözülür.

 

Yönlendirme

Routing (Yöneltme) iletişim kutusunu kullanarak Statik Yol girişini ve statik ARP girişini konfigüre edebilirsiniz.

Add'e (Ekle) bastığınızda aşağıdaki ekran açılacaktır:

Yöneltme Statik Yol Ekle

Add'e (Ekle) bastığınızda, statik yollar ekleyebileceğiniz aşağıdaki ekran gösterilir.

 1. Aşağıdaki alanlar için verileri giriniz:
  • Hedef Ağ Adresi ve Alt Ağ Maskesi
  • Ağ Geçidi IP Adresi
 2. Ayarlarınızın uygulandığı arayüzü seçin
 3. Apply'a (Uygula) tıklayın.

 

ARP Yönlendirme

MAC adresinin formatı "xx:xx:xx:xx:xx:xx" olup, buradaki xx, onaltılı bir sayıdır.

 

Güvenlik

Güvenlik Duvarı

Güvenlik duvarları, ağ üzerindeki trafiği kontrol etmek için bu üç yöntemin bir veya daha fazlasını kullanır:

 • Paket filtreleme: Paketler (küçük veri parçaları), bir dizi filtre karşısında analiz edilir. Filtreleri geçebilen paketler isteği yapan sisteme gönderilirken, diğerleri atılır.
 • Proksi servisi: Güvenlik duvarı İnternet'ten gelen bilgilere erişir ve ardından isteği yapan sisteme iletilir veya tam tersi olur.
 • Stateful inspection: Her bir paketin içeriğini incelemeyen ancak bunun yerine paketin belirli temel kısımları ile güvenilir bilgiler içeren bir veritabanını karşılaştıran yeni bir metottur. Güvenlik duvarının içinden dışına giden bilgiler, belirli özelliklere göre izlenir ve ardından gelen bilgiler bu özelliklerle karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucunda önemli miktarda eşleme bulunursa, bilgilerin geçmesine izin verilir. Aksi takdirde bilgiler geçemez.

IP Filtreleme-Çıkış Filtreleri

Güvenlik duvarı, dahili kullanıcıların İnternet erişimini engeller. Bunu yapmanın iki yolu vardır:

Dahili kullanıcıların İnternet erişimini engellemek için TCP/UDP portunun kullanılması (Port Filtreleme olarak da bilinir).

Belirli bir kullanıcının İnternet erişimini engellemek için IP adresinin kullanılması (Adres Filtreleme olarak da bilinir). Firewall (Güvenlik Duvarı) iletişim kutusunu kullanarak çıkış paket tiplerini, belirli portlardan TCP veya UDP (veya bunların bir kombinasyonu) kullanılarak gönderilecek şekilde konfigüre edebilirsiniz.

Add'e (Ekle) tıkladığınızda aşağıdaki ekran görüntülenir.

Çıkış Güvenlik Duvarı - Port Filtresi Ekranı Alanları

Opsiyon

Açıklama

Protokol

TCP, UDP veya TCP/UDP kombinasyonunu seçer.

Kaynak IP adresi (LAN)

Hedef IP'ye erişmesini istemediğiniz IP adresini girin.

Kaynak Port (LAN)

Kaynak IP erişimini engellemek istediğiniz kaynak port numarasını veya port aralığını girin.

Hedef IP adresi

Kaynak IP adresinin erişmesini istemediğiniz IP adresini girin.

Hedef Alt Ağ Maskesi:

Hedef IP adresi için alt ağ maskesini girin.

Hedef Port (port veya port:port)

Hedef IP için erişimini engellemek istediğiniz hedef port sayısını veya port aralığını girin.

 

IP Filtreleme - Gelen Filtreler

Ekran, gelen IP adreslerinin bilgisayarınıza ulaşmasını sağlar. Gelen filtre listesine bir IP adresi eklemek için Add'e (Ekle) tıklayın. Bir IP adresini gelen filtre listesinden kaldırmak için Remove'a (Kaldır) tıklayın.

IP Filtreleme - Gelen Filtreler

Opsiyon

Açıklama

Protokol

TCP, UDP veya TCP/UDP kombinasyonunu seçer.

Kaynak IP adresi (WAN)

Hedef IP'ye erişebilmesini istediğiniz IP adresini girin.

Kaynak Port (WAN)

Kaynak IP erişimini engellemek istemediğiniz kaynak port numarasını veya port aralığını girin.

Hedef IP adresi (LAN)

Kaynak IP adresinin erişmesini istediğiniz IP adresini girin.

Hedef Alt Ağ Maskesi:

Hedef IP adresi için alt ağ maskesini girin.

Hedef Port (port veya port:port)

Hedef IP için erişim izni vermek istediğiniz hedef port sayısını veya port aralığını girin.

 

Ağ Adresi ve Port Çevirisi (NAPT)

Ağ Adresi ve Port Çevirisi (NAPT) bir yöneltici gibi tek bir aygıtın İnternet (veya "genel ağ") ile bir yerel (veya "özel" ağ arasında aracı görevini görmesini sağlar. Buna göre, bilgisayarlardan oluşan tüm grubu temsil etmek için tek, benzersiz bir IP adresi gerekir.

Dinamik NAPT'nin otomatik olarak uygulanması, dahili ağınız ve harici ağlar arasında veya dahili ağınız ve İnternet arasında bir güvenlik duvarı oluşturur. NAPT sadece alt alanın içinden kaynaklanan bağlantılara izin verir. Buna göre, harici bir ağ üzerindeki bir bilgisayar, iletişim sizin bilgisayarınız tarafından başlatılmadıkça, bilgisayarınıza bağlanamaz. İnternet'te gezinebilir, bir siteye bağlanabilir ve hatta bir dosyayı karşıdan yükleyebilirsiniz; ancak, bir başkası sizin IP adresinizi mandallayarak bilgisayarınızdaki bir porta bağlanamaz.

NAPT ortamında, NAPT'nin arkasındaki hiçbir bilgisayara dışarıdan erişilemez (örneğin, WAN). Ancak, özel ağınız için İnternet sunucuları, ftp sunucuları veya e-posta sunucuları gibi genel servisler gerekirse, izine dayalı erişim için sanal bir sunucu konfigüre edilebilir. Sanal sunucu ayarlandığında, dışarıdan gelen bir bağlantı, servisleri özel alt ağda çalıştıran bir ana bilgisayara yönlendirilebilir. Servisleri çalıştıran bu ana bilgisayara sanal sunucu adı verilir (bir sanal sunucu IP yönlendirme ile eşanlamlıdır).

NAPT iletişim kutusu ile ekleme, kaldırma ve kaydetme seçeneklerini kullanarak Sanal Sunucuları ve DMZ Ana Bilgisayar ayarlarını konfigüre edebilirsiniz.

 

Sanal Sunucular

Add (Ekle) tuşunu seçtiğinizde aşağıdaki ekran görüntülenir:

Opsiyon Açıklama
Servis Adı Mevcut servislerden birinin bir açılır menüden seçilmesini sağlar (internet, FTP, e-posta).
Özel Sunucu Adı bilinen ancak Select a Service (Bir Servis Seçin) açılır menüsünde yer almayan bir servisin müşteri tarafından girilmesini sağlar.
Sunucu IP Adresi Sunucu işlevi gören bilgisayarın IP adresi.
Protokol Bir iletim protokolünün seçilmesini sağlar (UDP, TCP veya her ikisi).
Harici Port (başlangıç/bitiş) Tek bir harici portun veya bir port aralığının girilmesini sağlar.
Dahili Port (başlangıç/bitiş) Tek bir dahili portun veya bir port aralığının girilmesini sağlar.
Dahili sunucu IP adresi Sunucu işlevi gören bilgisayarın IP adresi.

 

Port Tetikleme (Port Yönlendirme olarak da bilinir)

Bu uygulamanın IP paketlerini tanımlanan portlara yönlendirmek için uygulama adını, çıkış protokolünü, çıkış port aralığını, giriş protokolünü, giriş port aralığını girin ve Apply'a (Uygula) tıklayın.

Not: Bir port tetikleyici tek bir aktif oturumda kullanılabilir ve birden fazla çıkış istemcisi için birden fazla tetiği desteklemez.

 

DMZ Ana Bilgisayar

Yasak Olmayan Bölge (DMZ) Ana Bilgisayar uygulaması, sanal sunucular tablosunda konfigüre edilen uygulamaların hiçbirine ait olmayan WAN ağından DMZ ana bilgisayara IP paketlerini yönlendirmek için kullanılır. Sanal sunucu sadece sınırlı sayıda servis (port) yönlendirebilirken, DMZ ana bilgisayar sistemi, DMZ ana bilgisayarda çalışan tüm servislerin (portların) dışarıdan erişilebilir olmasını sağlar.

DMZ Host (DMZ Ana Bilgisayar) tuşunu seçtiğinizde aşağıdaki ekran görüntülenir:

DMZ konfigürasyonunu yapmak için DMZ ana bilgisayar işlevi görecek bilgisayarınızın adresini yazın.

UPNP

Varsayılan ayar olarak UPNP özelliği etkinleştirilmiştir. Devre dışı bırakmak için Enable UPNP (UPNP Etkinleştir) seçimini kaldırın ve Apply'a (Uygula) tıklayın.

 

Araçlar

Ağ Geçidi Güncelleme

Update Software (Yazılımı Güncelle) ekranı sayesinde, İSS'nizden güncellenmiş yazılım görüntü dosyası alabilirsiniz. Lokal olarak saklanmış bir dosyadan yazılım güncellemelerinin manuel olarak alınması, aşağıdaki ekranı kullanarak gerçekleştirilebilir.

 1. Browse'a (Gözat) tıkladıktan sonra yeni görüntü dosyasını seçin.
 2. Update Software'e (Yazılımı Güncelle) tıklayın. Bu işlem yaklaşık iki dakika sürecektir. 4 Portlu Yöneltici bu işlem sırasında tekrar başlatılacaktır.

Varsayılan Ayarların Yüklenmesi

Restore Settings (Ayarları Geri Yükle) ekranındaki Restore Default Configuration (Varsayılan Konfigürasyonu Geri Yükle) seçeneğine tıklayarak fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.

Not: Bu giriş, donanım üzerindeki "reset-to-default" (varsayılanlara resetle) butonu ile aynı etkiye sahiptir. 4 Portlu Yöneltici donanımı ve ön yükleme yazılımı, "reset to default" (varsayılanlara resetle) butonunu destekler. Reset butonuna 5 saniyeden uzun süreyle basıldığında, ön yükleyici, flash belleğin "Kalıcı Saklama" bölümünde kaydedilen tüm konfigürasyon verilerini siler.

Not: Anahtarı 30 saniyeden uzun süreyle tutarsanız, yöneltici hata kurtarma modu için ön yükleme yapar. Normal ön yükleme moduna geçmek için gücü kapatıp açın.

Varsayılan Ayarlar

4 Portlu Yöneltici varsayılan ayarları şunlardır:

 • Varsayılan ağ işletim modu Köprü Oluşturma.
 • Varsayılan LAN portu IP adresi 192.168.1.1, alt ağ maskesi 255.255.255.0
 • Yerel Kullanıcı Adı: admin (yönetici)
 • Yerel Kullanıcı Şifresi: admin (yönetici)
 • Uzaktan Kullanıcı Adı: support (destek)
 • Uzaktan Kullanıcı Şifresi: support (destek)

Restore Default Configuration (Varsayılan Konfigürasyonu Geri Yükle) butonu seçildikten sonra, aşağıdaki ekran gösterilir.

Konfigürasyon - Yedekleme

DSL Ağ Geçidi konfigürasyon ayarlarınızı kaydetmek için Backup Configuration'a (Konfigürasyonu Yedekle) tıklayın ve sabit diskinizde bir klasör seçin.

NOT: Konfigürasyon ayarlarınızı başarıyla kaydetmek için Explorer 6.0 veya üzeri olmalıdır.

Konfigürasyon - Güncelleme

DSL Ağ Geçidi konfigürasyon ayarlarınızı güncellemek için ekran üzerindeki talimatları izleyin.

NOT: Konfigürasyon ayarlarınızı başarıyla güncellemek için Explorer 6.0 veya üzeri olmalıdır.

Ağ Geçidinin Yeniden Başlatılması

Reboot Gateway (Ağ Geçidini Yeniden Başlat) iletişim kutusunu kullanarak ağ geçidinizi yeniden başlatabilirsiniz. Yeniden başlatma işlemi iki dakika sürer.

Diagnostik

Diagnostics (Diagnostik) menüsünde Kablosuz Ağ Geçidi ve ADSL hattının bağlantı durumu hakkında veriler yer alır. Her bir test hakkındaki açıklamalar, test ile ilgili Help (Yardım) butonuna tıklayarak alınabilir.

Aktif bir ADSL bağlantısı olmadan testlerin çoğu, aşağıdaki ekranda da gösterildiği gibi, çalışmaz.

Geçerli ağ işletim modu köprüyken, varsayılan ağ geçidi ve DNS sunucusu testleri çalışmaz.

Diagnostik Testlerinin Tekrar Yapılması

Ekranın altında iki buton bulunmaktadır:

 • Diagnostik Testlerini Tekrar Yap
 • Diagnostik Testlerini OAM F4 ile Tekrar Yap

Rerun Diagnostic Tests (Diagnostik Testlerini Tekrar Yap) butonlarından herhangi birine tıkladığınızda, tüm diagnostik testleri tekrarlanır. Normalde, bir veya daha fazla test bir hata durum ortaya çıkarırsa, kullanıcı karşılaşılan sorunları tam olarak teşhis edebilmek için tüm testleri tekrar yapmalıdır.

Rerun Diagnostic Tests With OAM F4'e (Diagnostik Testlerini OAM F4 ile Tekrar Yap) tıkladığınızda, OAM F5 hücrelerine ek olarak, ATM OAM F4 geri döngü hücreleri de iletilir. DSL servis sağlayıcının ağında bulunan ATM aygıtları, ATM OAM F4 geri döngü veya segment testlerini desteklemeyebilir. Bu nedenle, OAM F4 testi, genel diagnostik testlerinden ayrılmıştır. Bir OAM F4 hatasıyla karşılaşıldığında, çıkış ekranı bir F4 Hatası olarak görüntülenir. Aşağıdaki grafikte, PPPoE işletim modunda konfigüre edilmiş PVC için diagnostik sonuçları örneği yer almaktadır.

Diagnostik Test Açıklaması

Test Açıklama
Ethernet Bağlantısı
 • Başarılı: Bilgisayarınızdan gelen Ethernet arayüzünün, DSL ağ geçidinizin LAN portuna bağlı olduğunu gösterir. Ayrıca, ağ geçidinde yanıp sönen veya tamamen yanan yeşil LAN LED göstergesi de, Ethernet bağlantısının olduğunu, yani testin başarılı olduğunu gösterir.
 • Başarısız: DSL ağ geçidinin, bilgisayarınızdaki Ethernet arayüzünü algılayamadığını gösterir.
ADSL Senkronizasyonu
 • Başarılı: DSL modemin, telefon şirketinden bir DSL sinyali algıladığını gösterir. Ayrıca, modemde bulunan açık DSL LED göstergesi de telefon şirketinden bir DSL sinyalinin algılandığını gösterir.
 • Başarısız: DSL modemin telefon şirketinin DSL ağından bir sinyal algılamadığını gösterir. DSL LED göstergesi yeşil renkte yanıp sönmeye devam eder.
ATM OAM Segment Ping

Modem, OAM F4/F5 (testi OAM F4 ile tekrar yaparsanız, hem F4 hem de F5 gönderilir, aksi takdirde sadece F5 gönderilir) segment geri döngü isteklerini iletir ve 5 saniye içinde bir yanıt bekler. Bu test, modem ile DSL sağlayıcı ağı (tipik olarak bu, DSL sağlayıcı tarafında bulunan bir DSLAM'dır) arasındaki sanal kanallı bağlantı segmenti arasında ATM sürekliliğinin varolduğunu gösterir.

 • Başarılı: DSL modemin DSL sağlayıcı ağı ile iletişim kurabildiğini gösterir.
 • Başarısız: DSL modemin DSL sağlayıcı ağı ile iletişim kuramayabileceğini gösterir. Bu testler İnternet bağlantınızı etkileyebilir. Bazı durumlarda, DSL sağlayıcı ağı bu trafiği bilerek engelleyebilir. Bu nedenle, bu test başarısız olur ancak İnternet erişiminiz devam ederse, bu konuda sorun giderme işlemi yapmaya gerek yoktur.
ATM OAM Uçtan Uca Ping

Modem, OAM F4/F5 (testi OAM F4 ile tekrar yaparsanız, hem F4 hem de F5 gönderilir, aksi takdirde sadece F5 gönderilir) uçtan uca geri döngü isteklerini iletir ve 5 saniye içinde bir yanıt bekler. Bu test, sanal kanallı hat ile DSL sağlayıcı veya İSS tarafında bulunan bir genişbant uzaktan erişim yönelticisi gibi bir ATM PVC uç noktası arasında ATM bağlantısı olduğunu gösterir.

 • Başarılı: DSL modemin DSL sağlayıcı ağı ile iletişim kurabildiğini gösterir.
 • Başarısız: DSL modemin DSL sağlayıcı ağı ile iletişim kuramayabileceğini gösterir. Bazı durumlarda, DSL sağlayıcı ağı bu trafiği bilerek engelleyebilir. Bu nedenle, bu test başarısız olur ancak İnternet erişiminiz devam ederse, bu konuda sorun giderme işlemi yapmaya gerek yoktur.
PPP sunucusu

PPPoA işletim modu için, modem PPP'nin (LCP ve IPCP), uzaktaki PPP sunucusuna bağlı olup olmadığını kontrol eder. PPPoE işletim modu için, bu test modemin bir PADI (PPPoE Aktif Algılama Başlatma) broadcast paketi gönderdikten sonra bir PADO (PPPoE Aktif Algılama Teklifi) paketi alıp alamadığını kontrol ederek, modemin bir PPPoE sunucusu algılayabildiğini gösterir.

 • Başarılı: DSL modemin bir PPPoE sunucu algıladığını veya bir PPPoA sunucusuna bağlanabildiğini gösterir.
 • Başarısız: DSL modemin bir PPPoE sunucu algılayamadığını veya bir PPPoA sunucusuna bağlanamadığını gösterir.,
 • Modem üzerinde yeşil renkte yanıp sönen bir WAN IP göstergesi, bir PPP bağlantısı kurma girişimi olduğunu gösterir.
İSS ile Kimlik Doğrulama

DSL modemde kaydedilen verilmiş PPP kullanıcı adı ve şifresinin, İSS ağındaki PPP sunucusu tarafından kimlik doğrulamasına tabi tutulduğunu gösterir.

 • Başarılı: DSL modemde kayıtlı kullanıcı adı ve şifrenizin İSS ağında kimlik doğrulamasını geçtiğini gösterir.
 • Başarısız: PPP kullanıcı adı ve şifresinin İSS tarafındaki PPP sunucusu tarafından reddedildiğini gösterir. PPP kullanıcı adı veya şifresi yanlış konfigüre edilmiş olabilir veya kullanıcı hesabı İSS'de doğru biçimde açılmamış olabilir. Kullanıcı, PPP kullanıcı adı ve şifresini tekrar girerek, tekrar denemelidir. Hata devam ederse, İSS destek ile temasa geçin.
Atanmış IP adresi

DSL modemin, PPP sunucudan gelen geçerli bir IP adresi olduğunu gösterir (bu örnekte, bir PPP WAN IP adresi).

 • Başarılı: DSL modemin, PPP sunucudan gelen geçerli bir IP adresi olduğunu gösterir.
 • Başarısız: DSL modemin, PPP sunucudan gelen geçerli bir IP adresi olmadığını gösterir.
Ping varsayılan ağ geçidi
 • Başarılı: DSL modemin ilk ağ giriş noktası ile iletişim kurabildiğini gösterir. Bu genelde İSS yönelticinin IP adresidir.
 • Başarısız: DSL modemin ilk ağ giriş noktası ile iletişim kuramadığını gösterir.
Ping Birincil Alan Adı Sunucusu

DSL modemin primer alan adı sunucusu (DNS) ile iletişim kurabildiğini gösterir.

 • Başarılı: DSL modemin birincil DNS ile iletişim kurabildiğini gösterir.
 • Başarısız: DSL modemin birincil DNS ile iletişim kuramadığını gösterir.

 

SNMP - Konfigürasyon

İSS'nizden gelen talep üzerine bu özelliği etkinleştirerek, İSS'nizin yönelticiniz üzerinde sorun giderme işlemi yapmasına yardımcı olabilirsiniz. Bir yönetim uygulamasının, bu aygıttaki SNMP programından istatistik ve durum bilgilerini almasını sağlar. Bu özelliği etkinleştirirseniz, bir yönetim uygulamasının yönelticiden istatistik ve durum bilgilerini alması için Uzaktan Erişim özelliğini etkinleştirmeniz gerekmez. Bu ekrana girilen bilgiler, yönetim uygulamasında ayarlanmış bilgilere karşılık gelmelidir.

 

İstatistikler

LAN

LAN Statistics (LAN İstatistikleri) ekranında Ethernet arayüzü için bayt aktarımı, paket aktarımı ve hata istatistiklerini gösterir.

 

WAN

WAN Statistics (WAN İstatistikleri) ekranında servis ayarları için bayt aktarımı, paket aktarımı ve hata istatistiklerini gösterir.

 

ATM

ADSL arayüzü üzerindeki ATM Katmanı İstatistikleri

Alan Açıklama
InOctets Arayüz üzerinden alınan sekizli sayısı.
OutOctets Arayüz üzerinden iletilen sekizli sayısı.
InErrors Düzeltilemez HEC hataları nedeniyle reddedilen hücre sayısı.
InUnknown Alınan hücreler arasında, hücre başlık onayı sırasında reddedilen hücre sayısı; buna, tanınmayan VPI/VCI değerlerine sahip hücreler ve geçersiz hücre başlığı düzenine sahip hücreler dahildir. Tanımlanamayan PTI değerlerine sahip hücreler reddedilmişse, bunlar da burada sayılır.
InHecErrors Bir ATM Hücre başlığı HEC hatası ile alınan hücre sayısı.
InInvalidVpiVciErrors Kaydettirilmemiş VCC adresi ile alınan hücre sayısı.
InPortNotEnabledErrors Etkinleştirilmemiş bir port üzerinden alınan hücre sayısı.
InPtiErrors Bir ATM başlığı Taşıma Kapasitesi Tipi Gösterge (PTI) hatasıyla alınan hücre sayısı.
InIdleCells Alınan boş hücre sayısı.
InCircuitTypeErrors Kuraldışı devre tipine sahip alınan hücre sayısı.
InOamRmCrcErrors CRC hatalarıyla birlikte alınan OAM ve RM hücre sayısı.
InGfcErrors Sıfır olmayan GFC ile alının hücre sayısı.

 

ADSL arayüzü üzerindeki ATM AAL5 Katmanı İstatistikleri

Alan Açıklama
InOctets Alınan AAL5/AAL0 CPCS PDU sekizli sayısı.
OutOctets Gönderilen AAL5/AAL0 CPCS PDU sekizli sayısı.
InUcastPkts Alınan ve bir üst katmana geçen AAL5/AAL0 CPCS PDU sayısı.
OutUcastPkts İletim için daha yüksek bir katmandan alınan AAL5/AAL0 CPCS PDU sayısı.
InErrors Alınan ve bir hata içeren AAL5/AAL0 CPCS PDU sayısı. Sayılan hata türleri arasında CRC-32 hataları, SAR zaman aşımı hataları ve aşırı boyutlu SDU hataları bulunmaktadır.
OutErrors Hatalar nedeniyle iletilemeyen AAL5/AAL0 CPCS PDU sayısı.
InDiscards Bir giriş ara bellek aşırı akış koşulu nedeniyle reddedilen AAL5/AAL0 CPCS PDU sayısı.
OutDiscards Bu alan henüz kullanılmamaktadır.

 

ADSL Arayüzü üzerindeki her bir VCC için ATM AAL5 Katman İstatistikleri

Alan Açıklama
CrcErrors CRC-32 hatalarıyla alınan PDU sayısı.
SarTimeOuts Kısmen tekrar birleştirilen ancak gerekli süre içinde tamamen birleştirilememeleri nedeniyle reddedilen PDU sayısı. Tekrar birleştirme süresi desteklenmiyorsa, burada bir sıfır değeri bulunur
OverSizedSDUs Karşılık gelen SDU çok büyük olduğu için reddedilen PDU sayısı.
ShortPacketErrors PDU uzunluğunun AAL5 son bilgi boyutundan düşük olması nedeniyle reddedilen PDU sayısı.
LengthErrors PDU uzunluğunun AAL5 son bilgideki uzunlukla eşlenememesi nedeniyle reddedilen PDU sayısı.

 

ADSL

Alan Açıklama
Mod Modülasyon protokolü G.DMT veya T1.413
Türü Kanal tipi Interleave veya Fast
Hat Kodlama Trellis şifrelemesi kapalı veya açık
SNR Sınırı (dB) Sinyal-Gürültü Oranı (SNR) sınırı
Zayıflatma (dB) Yük tarafı yönündeki tahmini ortalama döngü zayıflatma
Durum DSL hattının durumunu listeler
Çıkış Gücü (dBm) Ağ tarafı toplam çıkış gücü
Yük tarafı erişilebilir bit hızı Erişilebilen maksimum yük tarafı hızı
Hız (Kbps) Veri akış hızı.
K ADSL veri yapısındaki veri baytı sayısı (DMT simgesi)
S Reed-Solomon kod sözünün veri yapılarındaki uzunluğu
R Bir Reed-Solomon kod sözü için fazla kontrol baytları sayısı
D Interleaver derinliği
Süper Çerçeve Toplam süper çerçeve sayısı
Süper Çerçeve Hataları Hatalarla alınan süper çerçeve sayısı
RS Sözleri Toplam Reed-Solomon kod sözü sayısı
RS Düzeltilebilir Hatalar Düzeltilebilir hatalara sahip RS söz sayısı
RS Düzeltilemez Hatalar Düzeltilemez hatalara sahip RS söz sayısı
HEC Hataları Başlık Hatası Sağlama hataları toplam sayısı
LCD Hataları Toplam Hücre Nitelik Kaybı Hatası sayısı

ADSL İstatistikleri penceresinde ADSL BER Test butonu kullanılarak bir Bit Hata Oranı Testi yapılabilir. Bu testle ilişkilendirilmiş pencereler bir başlat/konfigürasyon penceresi, bir işlem devam ediyor penceresi ve bir sonuçlar penceresi bulunur.

 

Sistem Kaydı

System Log (Sistem Kaydı) ekranı sayesinde sistem olay kaydını görüntüleyebilir veya Sistem Kaydı seçeneklerini konfigüre edebilirsiniz.

Sistem Kaydı özelliğini kullanarak Sistem Kaydı seçeneklerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

 1. Aşağıdaki ekranı görüntülemek için Configure System Log'a (Sistem Kaydını Konfigüre Et) tıklayın:
 2. İstediğiniz Sistem Kaydı seçeneklerini seçin ve Apply'a (Uygula) tıklayın.
 3. Sistem Kaydı - Konfigürasyon Seçenekleri

  Opsiyon Açıklama
  Kayıt Durumu Kayıt Durumu sistemin halihazırda olayları kaydedip etmediğini gösterir. Kullanıcı olay kaydetme işlemini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Etkinleştirmek için Enable'a (Etkinleştir) ve ardından Apply'a (Uygula) tıklayın.
  Kayıt Seviyesi

  Kayıt Seviyesi sayesinde olay seviyesini konfigüre edebilir ve bu seviyenin altındaki olayları eleyebilirsiniz. En kritik seviye olan "Acil Durum" ile konfigüre ettiğiniz bu seviye arasındaki olaylar,Kablosuz Ağ Geçidi SDRAM üzerindeki kayıt ara belleğine kaydedilir. Kayıt ara belleği dolduğunda, en yeni olay kayıt ara belleğinin üzerine gelir ve eski olayın üzerine yazar. Varsayılan olarak kayıt seviyesi, en düşük seviye olan "Hata Ayıklama"'dır. Kayıt seviyeleri aşağıda açıklanmıştır:

  • Acil Durum = sistem kullanılamaz
  • Alarm = derhal önlem alınmalıdır
  • Kritik = kritik koşullar
  • Hata = hata koşulları
  • Uyarı = uyarı koşulları
  • Dikkat = normal ancak önemli koşullar
  • Bilgi = bilgi olayları
  • Hata Ayıklama = hata ayıklama seviyesi mesajları

  Acil Durum en ciddi olay seviyesi olup, Hata Ayıklama en düşük seviyedir. Örneğin, kayıt seviyesi Hata Ayıklama olarak ayarlanmışsa, en düşük Hata Ayıklama seviyesi ile en ciddi Acil Durum seviyesi arasındaki tüm olaylar kaydedilir. Kayıt seviyesi Hata olarak ayarlanmışsa, sadece Hata seviyesi ile üzerindeki seviyelerdeki olaylar kaydedilir.

  Gösterim Seviyesi Gösterim Seviyesi sayesinde kullanıcı kaydedilen olayları seçebilir ve bu seviye ile en yüksek Acil Durum seviyesi arasındaki olayları "View System Log" (Sistem Kaydını Görüntüle) sayfasında görüntüleyebilir.
  Mod Mod sayesinde olayların yerel bellekte saklanıp saklanmayacağını veya uzaktaki syslog sunucusuna gönderilip gönderilmeyeceğini veya her ikisinin de eşzamanlı olarak yapılıp yapılmayacağını belirleyebilirsiniz. "Uzaktan" modu seçilmişse, sistem kaydını görüntüle fonksiyonu, uzaktaki syslog sunucusunda kaydedilen olayları görüntüleyemeyecektir. Windows ve Linux işletim sistemleri için çeşitli syslog sunucu yazılımı türleri bulunmaktadır. Windows için kullanılan ücretsiz bir syslog sunucusu olan Kiwi Syslog Daemon, www.kiwisyslog.com adresinden edinilebilir. Uzaktan modu veya Her İkisi modu konfigüre edildiğinde, WUI, kullanıcıdan Sunucu IP adresini ve Sunucu UDP portunu girmesini isteyecektir.
  Sunucu IP Adresi Mod alanında Uzaktan veya Her İkisi seçildiğinde gösterilen alan.
  Sunucu UDP Portu Mod alanında Uzaktan veya Her İkisi seçildiğinde gösterilen alan. Kullanıcıdan, SysLog sunucusunun UDP port numarasını girmesini ister. Normalde, syslog için bilinen bir UDP port numarası olan 514 atanır. Ancak, ilgili syslog sunucusu tarafından farklı bir UDP portu kullanılıyorsa, kullanıcı başka bir UDP port numarasını üzerine yazabilir.

   

 4. View System Log'a (Sistem Kaydını Görüntüle) tıklayın. Sonuçlar, aşağıdaki şekilde gösterilir: