Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια U.S. Robotics Wireless MAXg ADSL Gateway (Model 9108) και σας καλωσορίζουμε στον Οδηγό χρήσης της. Η συσκευή Wireless MAXg ADSL gateway είναι ένα εργαλείο για πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο, που χρησιμοποιεί συνδέσεις καλωδίων ή ασύρματες επικοινωνίες υψηλής ασφαλείας. Η πύλη υποστηρίζει επίσης έναν εκτυπωτή USB, επιτρέποντας σε όλες τις συσκευές στο τοπικό δίκτυό σας να μοιράζονται έναν εκτυπωτή. Αυτός ο Οδηγός χρήσης απαριθμεί τα εξής στοιχεία της πύλης σας:

Τεχνική υποστήριξη

Για τρέχουσες πληροφορίες υποστήριξης προϊόντων και επικοινωνίας, μεταβείτε στην τοποθεσία Web της U.S. Robotics στη διεύθυνση:

http://www.usr.com/support

R46.1683.00
rev. 1.4
1/07