Instalacja drukarki sieciowej USB

Do routera Wireless MAXg ADSL Gateway można podłączyć drukarkę USB i używać jej jako drukarki sieciowej, jeśli używany system operacyjny i drukarka obsługują protokół IPP (Internet Printing Protocol). Systemy Windows Server® 2003, Windows® Vista, XP i 2000 mają wbudowaną obsługę tej funkcji. Aby sprawdzić, czy drukarka obsługuje protokół IPP, należy skontaktować się z jej producentem.

Uwaga: W przypadku korzystania z urządzeń wielofunkcyjnych, które umożliwiają skanowanie i kopiowanie, router obsługuje wyłącznie funkcję drukowania. Aby korzystać z funkcji komunikacji dwukierunkowej, takiej jak skanowanie, urządzenie wielofunkcyjne należy podłączyć bezpośrednio do komputera. Ponadto router nie przesyła do komputera ostrzeżeń o niskim poziomie atramentu lub braku papieru.

Po zakończeniu podstawowej procedury instalacji i konfiguracji routera można włączyć funkcję serwera wydruku. Aby zainstalować drukarkę, wybierz jedną z poniższych opcji, w zależności od środowiska drukowania:

UWAGA: Do portu USB można podłączyć wyłącznie drukarki z własnym zasilaniem; nie należy podłączać innych urządzeń.

 

Instalowanie drukarki USB w środowisku Windows Vista

Krok 1: Instalacja drukarki lokalnej

Uwaga: Jeśli drukarka została już zainstalowana na każdym komputerze, który będzie z niej korzystał poprzez sieć, należy przejść do części Krok 2: Zbieranie informacji dotyczących serwera wydruku.

Przed podłączeniem drukarki do serwera wydruku należy na każdym komputerze, który będzie z niej korzystał, zainstalować sterowniki dostarczone przez producenta drukarki.

 1. Podłącz drukarkę USB do jednego z portów USB w komputerze.

 2. Zainstaluj drukarkę, postępując zgodnie z załączonymi instrukcjami dotyczącymi instalacji.

 3. Wydrukuj stronę testową, aby upewnić się, że drukarka działa prawidłowo.

 4. Wyłącz drukarkę.

Krok 2: Zbieranie informacji dotyczących serwera wydruku

 1. Odłącz drukarkę od komputera i podłącz płaski, prostokątny wtyk przewodu USB do portu USB w routerze.

 1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania i włącz ją.

 2. Uruchom przeglądarkę internetową. W wierszu lokalizacji lub adresu wprowadź adres 192.168.1.1, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: Jeśli adres IP routera został zmodyfikowany, wprowadź nowy adres IP zamiast adresu 192.168.1.1.

 1. Po pojawieniu się okna z monitem o nazwę użytkownika i hasło wpisz nazwę użytkownika i hasło, które zostały utworzone. Kliknij przycisk OK, aby załadować stronę konfiguracji routera.

  Uwaga: Podczas pierwszego połączenia ze stronami konfiguracji routera nie pojawi się monit o zalogowanie. Nazwa użytkownika i hasło logowania do routera zostały określone w Kreatorze konfiguracji. Będą one odtąd wymagane przy każdej próbie zalogowania użytkownika do routera. Pola z nazwą użytkownika i hasłem uwzględniają wielkość liter.

 2. W sekcji Print Server (Serwer wydruku) na karcie Device (Urządzenie) odszukaj informacje Stan drukarki i Lokalizacja drukarki.

  Zapisz adres znajdujący się w polu Lokalizacja drukarki. Wprowadź adres w każdym komputerze w sieci, który ma mieć dostęp do drukarki.

Krok 3: Podłączanie klientów do bezprzewodowego serwera wydruku USB

Uwaga: Tę procedurę należy przeprowadzić na każdym komputerze w sieci, dla którego ma być dostępna funkcja drukowania za pośrednictwem serwera wydruku obsługiwanego przez router.

 1. Kliknij kolejno: Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki.

 2. Kliknij przycisk Dodaj drukarkę.

 3. Wybierz przycisk radiowy Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth. Kliknij przycisk Dalej.

 4. Kliknij opcję Drukarki, której szukam nie ma na liście.

 5. Wybierz opcję Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy i w polu adresu URL wprowadź adres lokalizacji drukarki zapisany w kroku 2. Kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: W informacji w polu URL uwzględniana jest wielkość liter i dlatego należy wprowadzić w tym polu dokładnie taki tekst, jaki znajduje się w sekcji Lokalizacja drukarki na stronie Print Server (Serwer wydruku) routera. Jeśli adres IP routera został zmodyfikowany, wprowadź nowy adres IP zamiast adresu 192.168.1.1.

 6. Wybierz producenta i model drukarki.
 7. Wprowadź nazwę, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Po wyświetleniu odpowiedniego monitu można wydrukować stronę testową.
 8. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć proces konfiguracji.

 

Instalowanie drukarki USB w środowisku Windows XP lub 2000

Krok 1: Instalacja drukarki lokalnej

Uwaga: Jeśli drukarka została już zainstalowana na każdym komputerze, który będzie z niej korzystał poprzez sieć, należy przejść do części Krok 2: Zbieranie informacji dotyczących serwera wydruku.

Przed podłączeniem drukarki do serwera wydruku należy na każdym komputerze, który będzie z niej korzystał, zainstalować sterowniki dostarczone przez producenta drukarki.

 1. Podłącz drukarkę USB do jednego z portów USB w komputerze.

 2. Zainstaluj drukarkę, postępując zgodnie z załączonymi instrukcjami dotyczącymi instalacji.

 3. Wydrukuj stronę testową, aby upewnić się, że drukarka działa prawidłowo.

 4. Wyłącz drukarkę.

Krok 2: Zbieranie informacji dotyczących serwera wydruku

 1. Odłącz drukarkę od komputera i podłącz płaski, prostokątny wtyk przewodu USB do portu USB w routerze.

 1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania i włącz ją.

 2. Uruchom przeglądarkę internetową. W wierszu lokalizacji lub adresu wprowadź adres 192.168.1.1, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: Jeśli adres IP routera został zmodyfikowany, wprowadź nowy adres IP zamiast adresu 192.168.1.1.

 1. Po pojawieniu się okna z monitem o nazwę użytkownika i hasło wpisz nazwę użytkownika i hasło, które zostały utworzone. Kliknij przycisk OK, aby załadować stronę konfiguracji routera.

  Uwaga: Podczas pierwszego połączenia ze stronami konfiguracji routera nie pojawi się monit o zalogowanie. Nazwa użytkownika i hasło logowania do routera zostały określone w Kreatorze konfiguracji. Będą one odtąd wymagane przy każdej próbie zalogowania użytkownika do routera. Pola z nazwą użytkownika i hasłem uwzględniają wielkość liter.

 2. W sekcji Print Server (Serwer wydruku) na karcie Device (Urządzenie) odszukaj informacje Stan drukarki i Lokalizacja drukarki.

  Zapisz adres znajdujący się w polu Lokalizacja drukarki. Wprowadź adres w każdym komputerze w sieci, który ma mieć dostęp do drukarki.

Krok 3: Podłączanie klientów do bezprzewodowego serwera wydruku USB

Uwaga: Tę procedurę należy przeprowadzić na każdym komputerze w sieci, dla którego ma być dostępna funkcja drukowania za pośrednictwem serwera wydruku obsługiwanego przez router.

 1. System Windows XP: Kliknij kolejno Start > Drukarki i faksy.

  System Windows 2000: Kliknij kolejno Start > Ustawienia > Drukarki.

 2. Kliknij przycisk Dodaj drukarkę.

 3. Zostanie uruchomiony kreator dodawania drukarki. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 4. Wybierz przycisk radiowy Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 5. Wybierz opcję Podłącz do drukarki w sieci domowej lub biurowej. W polu adresu URL wprowadź adres Lokalizacja drukarki zapisany w kroku 5. Kliknij przycisk Next (Dalej).

  Uwaga: W informacji w polu URL uwzględniana jest wielkość liter i dlatego należy wprowadzić w tym polu dokładnie taki tekst, jaki znajduje się w sekcji Lokalizacja drukarki na stronie Print Server (Serwer wydruku) routera. Jeśli adres IP routera został zmodyfikowany, wprowadź nowy adres IP zamiast adresu 192.168.1.1.

 6. Wybierz producenta i model drukarki. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli danej drukarki nie ma na liście, powtórz procedurę Krok pierwszy: Instalacja drukarki lokalnej.

 7. Po pojawieniu się monitu o ustawienie drukarki domyślnej wybierz opcję Tak. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu można wydrukować stronę testową.

 8. Zostaną wyświetlone informacje dotyczące drukarki. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć proces konfiguracji.

Krok 4: Sprawdzanie poprawności połączenia z drukarką

 1. System Windows XP: Kliknij kolejno Start > Drukarki i faksy.

  System Windows 2000: Kliknij kolejno Start > Ustawienia > Drukarki.

 2. Kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości.

 3. Kliknij przycisk Drukuj stronę testową.

 

Instalowanie drukarki USB w środowisku Windows Me lub 98 Wydanie drugie

Do routera można podłączyć drukarkę ze złączem USB i używać jej jako drukarki sieciowej, o ile używany system operacyjny umożliwia drukowanie na drukarce obsługującej protokół IPP (Internet Printing Protocol). Aby korzystać z wbudowanej w routerze funkcji serwera druku w systemach Windows Me i Windows 98 Wydanie drugie, należy zainstalować usługi drukowania w Internecie (Internet Printing Services).

Krok 1: Instalacja drukarki lokalnej

Uwaga: Jeśli drukarka została już zainstalowana na każdym komputerze, który będzie z niej korzystał za pośrednictwem sieci, przejdź do Krok 3: Zbieranie informacji dotyczących serwera wydruku.

Przed podłączeniem drukarki do serwera wydruku należy na każdym komputerze, który będzie z niej korzystał, zainstalować sterowniki dostarczone przez producenta drukarki.

 1. Podłącz drukarkę USB do jednego z portów USB w komputerze.

 2. Zainstaluj drukarkę, postępując zgodnie z załączonymi instrukcjami dotyczącymi instalacji.

 3. Wydrukuj stronę testową, aby upewnić się, że drukarka działa prawidłowo.

 4. Wyłącz drukarkę.

Krok 2: Instalacja usług Internet Print Services

Użytkownicy systemu Windows Me:

 1. Zainstaluj usługi Internet Print Services z folderu Add-on znajdującego się na dysku CD z systemem Windows Millennium Edition.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami firmy Microsoft.

 3. Po ukończeniu instalacji ponownie uruchom komputer.

Użytkownicy systemu Windows 98SE:

 1. Pobierz usługi Internet Print Services ze strony internetowej firmy Microsoft i zainstaluj je. http://www.microsoft.com/windows98/downloads/contents/WUPreviews/IPP/Default.asp

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami firmy Microsoft.

 3. Po ukończeniu instalacji ponownie uruchom komputer.

Krok 3: Zbieranie informacji dotyczących serwera wydruku

 1. Odłącz drukarkę od komputera i podłącz płaski, prostokątny wtyk przewodu USB do portu USB w routerze.

 2. Podłącz drukarkę do źródła zasilania i włącz ją.

 3. Uruchom przeglądarkę internetową. W wierszu lokalizacji lub adresu wprowadź adres 192.168.1.1, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: Jeśli adres IP routera został zmodyfikowany, wprowadź nowy adres IP zamiast adresu 192.168.1.1.

 1. Po pojawieniu się okna z monitem o nazwę użytkownika i hasło wpisz nazwę użytkownika i hasło, które zostały utworzone. Kliknij przycisk OK, aby załadować stronę konfiguracji routera.

Uwaga: Podczas pierwszego połączenia ze stronami konfiguracji routera nie pojawi się monit o zalogowanie. Nazwa użytkownika i hasło logowania do routera zostały określone w Kreatorze konfiguracji. Będą one odtąd wymagane przy każdej próbie zalogowania użytkownika do routera. Pola z nazwą użytkownika i hasłem uwzględniają wielkość liter.

 1. W sekcji Print Server (Serwer wydruku) na karcie Device (Urządzenie) odszukaj informacje Stan drukarki i Lokalizacja drukarki.

  Zapisz adres znajdujący się w polu Lokalizacja drukarki. Wprowadź adres w każdym komputerze w sieci, który ma mieć dostęp do drukarki.

Krok 4: Podłączanie klientów do bezprzewodowego serwera wydruku USB

Uwaga: Tę procedurę należy przeprowadzić na każdym komputerze w sieci, dla którego ma być dostępna funkcja drukowania za pośrednictwem serwera wydruku obsługiwanego przez router.

 1. Kliknij kolejno Start > Ustawienia > Drukarki.

 1. Kliknij przycisk Dodaj drukarkę.

 2. Zostanie uruchomiony kreator dodawania drukarki. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 3. Wybierz przycisk radiowy Drukarka sieciowa. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 4. W polu Ścieżka sieciowa lub nazwa kolejki wprowadź adres lokalizacji drukarki. Kliknij przycisk Next (Dalej).

  Uwaga: W informacji w polu URL uwzględniana jest wielkość liter i dlatego należy wprowadzić w tym polu dokładnie taki tekst, jaki znajduje się w sekcji Lokalizacja drukarki na stronie Print Server (Serwer wydruku) routera.

 5. Wybierz producenta i model drukarki. Kliknij przycisk Next (Dalej).

Uwaga: Jeśli danej drukarki nie ma na liście, powtórz procedurę Krok 1: Instalacja drukarki lokalnej.

 1. Wybierz opcję Zachowaj istniejący sterownik (zalecane). Kliknij przycisk Next (Dalej).

 2. Po pojawieniu się monitu o ustawienie drukarki domyślnej wybierz opcję Tak. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Krok 5: Sprawdzanie poprawności połączenia z drukarką

 1. Kliknij kolejno Start > Ustawienia > Drukarki.

 2. Sprawdź, czy nazwa drukarki znajduje się na liście. Kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości.

 3. Kliknij przycisk Drukuj stronę testową.

 

Instalowanie drukarki USB w środowisku Macintosh OS X

Do routera można podłączyć drukarkę ze złączem USB i używać jej jako drukarki sieciowej, o ile używany system operacyjny umożliwia drukowanie na drukarce obsługującej protokół IPP (Internet Printing Protocol). Obsługa tej funkcji jest wbudowana w systemie Macintosh OS X w wersji 10.3 i nowszych.

Krok 1: Instalacja drukarki lokalnej

Uwaga: Jeśli drukarka została już zainstalowana na każdym komputerze, który będzie z niej korzystał poprzez sieć, należy przejść do części Krok 2: Zbieranie informacji dotyczących serwera wydruku.

Przed podłączeniem drukarki do serwera wydruku należy na każdym komputerze, który będzie z niej korzystał, zainstalować sterowniki dostarczone przez producenta drukarki.

 1. Podłącz drukarkę USB do jednego z portów USB w komputerze.

 2. Zainstaluj drukarkę, postępując zgodnie z załączonymi instrukcjami dotyczącymi instalacji.

 3. Wydrukuj stronę testową, aby upewnić się, że drukarka działa prawidłowo.

 4. Wyłącz drukarkę.

Krok 2: Zbieranie informacji dotyczących serwera wydruku

 1. Odłącz drukarkę od komputera i podłącz płaski, prostokątny wtyk przewodu USB do portu USB w routerze.

 1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania i włącz ją.

 2. Uruchom przeglądarkę internetową. W wierszu lokalizacji lub adresu wprowadź adres 192.168.1.1, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: Jeśli adres IP routera został zmodyfikowany, wprowadź nowy adres IP zamiast adresu 192.168.1.1.

 1. Po pojawieniu się okna z monitem o nazwę użytkownika i hasło wpisz nazwę użytkownika i hasło, które zostały utworzone. Kliknij przycisk OK, aby załadować stronę konfiguracji routera.

Uwaga: Podczas pierwszego połączenia ze stronami konfiguracji routera nie pojawi się monit o zalogowanie. Nazwa użytkownika i hasło logowania do routera zostały określone w Kreatorze konfiguracji. Będą one odtąd wymagane przy każdej próbie zalogowania użytkownika do routera. Pola z nazwą użytkownika i hasłem uwzględniają wielkość liter.

 1. W sekcji Print Server (Serwer wydruku) na karcie Device (Urządzenie) odszukaj informacje Stan drukarki i Lokalizacja drukarki.

  Zapisz adres znajdujący się w polu Lokalizacja drukarki. Wprowadź adres w każdym komputerze w sieci, który ma mieć dostęp do drukarki.

Krok 3: Podłączanie klientów do bezprzewodowego serwera wydruku USB

Uwaga: Tę procedurę należy przeprowadzić na każdym komputerze w sieci, dla którego ma być dostępna funkcja drukowania za pośrednictwem serwera wydruku obsługiwanego przez router.

 1. Otwórz okno Utilities (Narzędzia) i kliknij dwukrotnie ikonę Print Center (Centrum druku).

 2. Przytrzymując naciśnięty klawisz Alt/Option , kliknij przycisk Add (Dodaj).

 3. Wybierz opcję Advanced (Zaawansowane) i wybierz lub wprowadź wartości przedstawione poniżej:
  Device (Urządzenie): Internet Printing Protocol using HTTP (Internetowy protokół wydruku przy użyciu HTTP)
  Device Name (Nazwa urządzenia): HP Deskjet 990c (To tylko przykład. Wybierz używaną drukarkę).
  Device URI (URI urządzenia): http://192.168.1.1:1631/printers/My_Printer

Uwaga: Dla informacji w polu Device URI uwzględniana jest wielkość liter i dlatego należy wprowadzić w tym polu dokładnie taki tekst, jaki znajduje się w sekcji Lokalizacja drukarki na karcie Print Server (Serwer wydruku) routera. Jeśli adres IP routera został zmodyfikowany, wprowadź nowy adres IP zamiast adresu 192.168.1.1.

 1. Wybierz producenta i model drukarki w polu Printer Model (Model drukarki). Kliknij przycisk Add (Dodaj).

Uwaga: Jeśli na liście brakuje producenta lub modelu drukarki, skontaktuj się z producentem, aby uzyskać plik opisu drukarki PPD (PostScript Printer Description) zgodny z IPP dla systemu Macintosh.

Uwaga: Jeśli ekran przedstawiony powyżej jest niewidoczny, przytrzymaj naciśnięty klawisz Alt/Option i kliknij przycisk More Printers... (Więcej drukarek).

 1. Po wybraniu drukarki kliknij przycisk Make Default (Ustaw jako domyślną).

Krok 4: Sprawdzanie poprawności połączenia z drukarką

 1. Otwórz okno Applications (Aplikacje) i kliknij dwukrotnie ikonę TextEdit (Edytor tekstów), aby utworzyć stronę testową drukarki.

 1. Wprowadź dowolny tekst.

 2. Wydrukuj stronę, aby sprawdzić, czy drukarka działa prawidłowo.

 

Instalowanie drukarki USB w środowisku Linux

Do routera można podłączyć drukarkę ze złączem USB i używać jej jako drukarki sieciowej, o ile używany system operacyjny umożliwia drukowanie na drukarce obsługującej protokół IPP (Internet Printing Protocol). W środowisku Linux jest to możliwe dzięki systemowi Common UNIX Printing System (CUPS).

Uwaga: Router nie obsługuje protokołu Line Printer Daemon/Line Printer Remote (LPD/LPR). Protokół IPP należy zainstalować podczas instalacji systemu CUPS.

Krok 1: Instalacja drukarki lokalnej

Uwaga: Przed wykonaniem tej procedury należy uruchomić demona CUPS.

Uwaga: Jeśli drukarka została już zainstalowana na każdym komputerze, który będzie z niej korzystał poprzez sieć, należy przejść do części Krok 2: Zbieranie informacji dotyczących serwera wydruku.

Przed podłączeniem drukarki do serwera wydruku należy na każdym komputerze, który będzie z niej korzystał, zainstalować sterowniki dostarczone przez producenta drukarki.

 1. Podłącz drukarkę USB do jednego z portów USB w komputerze.

 2. Zainstaluj drukarkę, postępując zgodnie z załączonymi instrukcjami dotyczącymi instalacji.

 3. Wydrukuj stronę testową, aby upewnić się, że drukarka działa prawidłowo.

 4. Wyłącz drukarkę.

Krok 2: Zbieranie informacji dotyczących serwera wydruku

 1. Odłącz drukarkę od komputera i podłącz płaski, prostokątny wtyk przewodu USB do portu USB w routerze.

 1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania i włącz ją.

 2. Uruchom przeglądarkę internetową. W wierszu lokalizacji lub adresu wprowadź adres 192.168.1.1, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: Jeśli adres IP routera został zmodyfikowany, zamiast adresu 192.168.1.1 wprowadź nowy adres IP.

 1. Po pojawieniu się okna z monitem o nazwę użytkownika i hasło wpisz nazwę użytkownika i hasło, które zostały utworzone. Kliknij przycisk OK, aby załadować stronę Status (Stan) routera.

Uwaga: Podczas pierwszego połączenia ze stronami konfiguracji routera nie pojawi się monit o zalogowanie. Nazwa użytkownika i hasło logowania do routera zostały określone w Kreatorze konfiguracji. Będą one odtąd wymagane przy każdej próbie zalogowania użytkownika do routera. Pola z nazwą użytkownika i hasłem uwzględniają wielkość liter.

 1. W sekcji Print Server (Serwer wydruku) na karcie Device (Urządzenie) odszukaj informacje Stan drukarki i Lokalizacja drukarki.

  Zapisz adres znajdujący się w polu Lokalizacja drukarki. Wprowadź adres w każdym komputerze w sieci, który ma mieć dostęp do drukarki.

Krok 3: Konfiguracja systemu CUPS

Uwaga: Tę procedurę należy przeprowadzić na każdym komputerze w sieci, dla którego ma być dostępna funkcja drukowania za pośrednictwem serwera wydruku obsługiwanego przez router.

 1. Uruchom przeglądarkę internetową. W wierszu lokalizacji lub adresu wpisz adres http://localhost:631 i naciśnij klawisz ENTER.

 2. Kliknij łącze Manage Printers (Zarządanie drukarkami).

 3. Kliknij przycisk Dodaj drukarkę.

 4. Wprowadź informacje o koncie Super User (Administrator) i kliknij przycisk OK.

 5. Wprowadź nazwę, lokalizację i opis instalowanej drukarki, a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Określone nazwy nie mają żadnego związku z informacjami, które zostały już wprowadzone.

Uwaga: Znaczenie pola „Lokalizacja” jest inne niż pola „Lokalizacja drukarki”, które zostało określone w procedurze Zbieranie informacji dotyczących serwera wydruku. W polu „Location” (Lokalizacja) znajduje się informacja o fizycznej lokalizacji urządzenia. Na przykład drukarce znajdującej się w piwnicy domu można przypisać lokalizację „Dom-piwnica”. W polu „Name” (Nazwa) znajduje się nazwa, która będzie służyć do identyfikacji tej drukarki w wierszu polecenia.

 1. Wybierz opcję Internet Printing Protocol (http) (Internetowy protokół wydruku) w polu Device (Urządzenie) i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
 2. W polu Device URI (URI urządzenia) wprowadź lokalizację drukarki, która została zapisana w powyższej procedurze Zbieranie informacji dotyczących serwera wydruku, i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

Uwaga: Dla informacji w polu Device URI (URI urządzenia) uwzględniana jest wielkość liter i dlatego należy wprowadzić w tym polu dokładnie taki tekst, jaki znajduje się w sekcji Lokalizacja drukarki na karcie Print Server (Serwer wydruku) routera. Jeśli adres IP routera został zmodyfikowany, należy wprowadzić nowy adres IP zamiast adresu 192.168.1.1.

 1. Wybierz producenta i model drukarki, a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

 2. Wybierz model drukarki, a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

Uwaga: Jeśli danej drukarki nie ma na liście, należy otworzyć łącze menu Software (Oprogramowanie) w nowym oknie lub na nowej karcie, a następnie przeszukać repozytorium systemu CUPS w poszukiwaniu sterowników tej drukarki.

 1. Kliknij przycisk Printers (Drukarki), aby wyświetlić informacje o drukarce.

Krok 4: Sprawdzanie poprawności połączenia z drukarką

Kliknij przycisk Print Test Page (Drukuj stronę testową), aby sprawdzić poprawność komunikacji między drukarką a komputerem.