Router USRobotics ADSL2+ Ethernet/USB Modem/Router łączy w sobie funkcjonalność i elastyczność potrzebną do zwiększenia wydajności połączenia ADL w domu lub małej firmie. Router dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań w zakresie technologii ADSL pozwalających na osiągnięcie szybkości do 24 Mb/s oraz wbudowanej zaporze firewall gwarantującej bezpieczeństwo sieci zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do sieci Internet. Router cechuje się także dużą uniwersalnością i zapewnia możliwość podłączenia komputera za pomocą portu Ethernet lub USB.

Wymagania systemowe

 

Wygląd produktu

Przód

Symbol Nazwa State (Stan) Znaczenie
Power Nie świeci się Brak zasilania.
Świeci w sposób ciągły Podłączone zasilane.
USB Nie świeci się Brak połączenia USB.
Świeci w sposób ciągły Ustanowiono połączenie USB.
Miga Wysyłanie i odbieranie danych.
WAN (Sieć rozległa) Nie świeci się Brak połączenia internetowego.
Świeci w sposób ciągły Ustanowiono połączenie internetowe.
Miga Wysyłanie i odbieranie danych.
ADSL Nie świeci się Brak połączenia ADSL.
Świeci w sposób ciągły Łącze ADSL zostało nawiązane.
Miga Trwa ustanawianie łącza ADSL.
LAN Nie świeci się Brak połączenia LAN.
Świeci w sposób ciągły Połączenie w sieci LAN zostało nawiązane.
Miga Wysyłanie i odbieranie danych.

 

Tył

Item (Element) Funkcja
ADSL

Złącze linii ADSL.

LAN

Służy do podłączenia routera do komputera za pomocą połączenia przewodowego.

USB Służy do podłączenia routera do komputera za pomocą połączenia USB.
Reset

Ponowne uruchomienie routera lub przywrócenie jego ustawień fabrycznych.

  • Aby ponownie uruchomić router bez utraty ustawień bieżących, naciśnij przycisk Reset i przytrzymaj go przez 1 pełną sekundę.

  • Aby przywrócić fabryczne ustawienia routera, naciśnij przycisk Reset i przytrzymaj go przez 10 sekund.

9VDC

Służy do podłączenia zasilacza sieciowego.

Domyślne wartości

Użyj domyślnych wartości, jeżeli nie zostały zmienione podczas instalacji, lub po przywróceniu ustawień fabrycznych routera. Urządzenie ADSL2+ Ethernet/USB Modem/Router ma następujące wartości domyślne: 

Uwaga: Po wykonaniu wszystkich czynności w tym poradniku zostanie zmienione domyślne hasło dostępu do routera.

 

R46.1846.00
rev 1.1 8/07