Zařízení USRobotics USB Telephone Adapter představuje funkčně plně vybavený osobní adaptér s protokolem VoIP (Voice Over Internet Protocol), který umožňuje rozšířit služby aplikace Skype™ díky možnosti uskutečňovat hovory pomocí telefonu (pevného, bezdrátového nebo mobilního). Dále nabízí například podporu více linek a konferenčních hovorů pro správu příchozích hovorů z aplikace Skype, přesměrování hovorů se službami „následování“ pomocí přesměrování hovorů z aplikace Skype na mobilní telefony nebo na telefony v síti PSTN (Public Switched Telephone Network) a funkci Úspora poplatků, díky níž lze využít služby aplikace Skype v době, kdy jste vzdáleni od počítače.

 

Varování: Aplikace Skype není služba nahrazující telefonní služby. Žádné služby VoIP, využívané ve spojení s adaptérem USB Telephone Adapter, nelze použít k volání na linky tísňových služeb ani na tísňová telefonní čísla (158, 911, 112, 999 apod.). K volání na linky tísňových služeb (například policie, hasičů anebo zdravotnické záchranné služby) použijte pevnou telefonní linku.

Pokud je port LINE adaptéru USB Telephone Adapter připojen k lince sítě PSTN, můžete uskutečňovat tísňové hovory pomocí přístroje připojeného k telefonnímu adaptéru.

 

rev 1.2
3/07
R46.1583.00