Datorn upprättar inte någon trådlös anslutning till Wireless MAXg Router när jag har ändrat inställningarna.

Möjlig lösning:

Öppna konfigurationsverktyget för Wireless MAXg PC Card eller PCI Adapter och kontrollera att du ansluter till rätt Wireless MAXg Router genom att verifiera MAC-adressen, nätverksnamnet (SSID) och säkerhetsinställningarna. MAC-adressen anges på etiketten under Wireless MAXg Router. Kontrollera att rätt lösenord och krypteringsalternativ används. Om du har ändrat inställningarna i konfigurationen av Wireless MAXg Router måste du också ändra inställningarna för alla Wireless MAXg PC Card och PCI Adapter som är anslutna till det här nätverket. Inställningarna för Wireless MAXg PC Card eller PCI Adapter måste stämma överens med de nya inställningarna för Wireless MAXg Router.

Återgå till sidan Felsökning