Felsökning

Obs! Om du inte använder U.S. Robotics Wireless MAXg Router finns information som är specifik för din router i dokumentationen till den.

Jag kan inte längre ansluta till Internet.

Datorn hittar inte Wireless MAXg PC Card eller PCI Adapter.

Det går inte att kommunicera med den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.

Jag råkade klicka på Avbryt under installationen av Wireless MAXg PC Card eller PCI Adapter.

U.S. Robotics-gränssnittet visades inte när jag satte i installationsskivan.

Jag satte in Wireless MAXg PC Card eller PCI Adapter innan jag satte in installationsskivan.

Jag kan inte upprätta MAXg-anslutningar (125 Mbit/s) till Wireless MAXg Router.

Jag kan inte skapa någon trådlös anslutning till en trådlös router eller åtkomstpunkt.

Det trådlösa nätverk som jag vill ansluta till visas inte i listan Available Networks (tillgängliga nätverk) i konfigurationsverktyget.

De trådlösa klienterna ser ut att kommunicera, men de visas inte på skärmen Den här datorn eller på skärmen Mina nätverksplatser.

Datorn upprättar inte någon trådlös anslutning till Wireless MAXg Router när jag har ändrat inställningarna.

Min Wireless MAXg Router visas inte i listan när jag söker efter den trådlöst.

Länkkvaliteten är dålig.