Det trådlösa nätverk som jag vill ansluta till visas inte i listan Available Networks (tillgängliga nätverk) i konfigurationsverktyget.

Möjlig lösning:

Kontrollera att din åtkomstpunkt eller trådlösa router fungerar som den ska.

Möjlig lösning:

Kontrollera nätverksnamnet (SSID) för det trådlösa nätverket och att åtkomstpunkten eller den trådlösa routern är inställd för att sända ut nätverksnamnet (SSID).

Möjlig lösning:

Ändra kanal för åtkomstpunkten eller den trådlösa routern till kanal 1 och gör om testet. Om problemet kvarstår ändrar du kanal för åtkomstpunkten eller den trådlösa routern till kanal 11 och gör om testet. Om problemet kvarstår ändrar du kanal för åtkomstpunkten eller den trådlösa routern till kanal 6 och gör om testet.

 

 

 

Återgå till sidan Felsökning