Jag kan inte upprätta MAXg-anslutningar (125 Mbit/s) till Wireless MAXg Router.

Möjlig lösning:

Kontrollera att du har aktiverat MAXg i alternativet Acceleration i avsnittet Wireless (trådlöst) i det webbaserade användargränssnittet för Wireless MAXg Router. Du hittar det vid Transmission (överföring) vid Wireless. Starta det webbaserade användargränssnittet, klicka på fliken Wireless (trådlöst) och ställ sedan in Acceleration manuellt på MAXg vid Transmission (överföring).

Möjlig lösning:

Dålig länkkvalitet eller räckvidd kan orsakas av störningar i omgivningarna, t.ex. blybaserad färg och betongväggar. Försök flytta antennen för Wireless MAXg Router eller flytta de trådlösa klienterna och se om länkkvaliteten förbättras.

Möjlig lösning:

Vissa elektroniska enheter, t.ex. 2,4 GHz-telefoner och mikrovågsugnar kan störa den trådlösa signalen och påverka räckvidden och länkkvaliteten. Försök skapa en trådlös anslutning på en annan kanal.

Möjlig lösning:

Om någon trådlös klient som är ansluten till Wireless MAXg Router inte kan hantera MAXg-funktionerna växlar Wireless MAXg Router till normalt 54g-läge och använder inte MAXg-acceleration.

 

 

Återgå till sidan Felsökning