U.S. Robotics-gränssnittet visades inte när jag satte i installationsskivan.

Möjlig lösning:

Vissa program kan avaktivera funktionen för automatisk körning i Windows. Avsluta alla program och sätt in installationsskivan igen. Om installationsskivans gränssnitt inte körs automatiskt klickar du på Start och sedan på Kör. I dialogrutan ”Kör” skriver du D:\setup.exe. Om cd-enheten har en annan bokstav skriver du den bokstaven istället för ”D”.

Återgå till sidan Felsökning