Jag satte in Wireless MAXg PC Card eller PCI Adapter innan jag satte in installationsskivan.

Möjlig lösning:

Om du satte in Wireless MAXg PC Card eller PCI Adapter innan du satte in installationsskivan ska du avbryta den installationsprocess som pågår. Sätt i installationsskivan, välj språk, klicka på Installation och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Återgå till sidan Felsökning