De trådlösa klienterna ser ut att kommunicera, men de visas inte på skärmen Den här datorn eller på skärmen Mina nätverksplatser.

Möjlig lösning:

Kontrollera att fil- och skrivardelning är aktiverat på alla datorer i nätverket.

  1. Öppna Kontrollpanelen.
    XP-användare: Om du har visningen inställd på kategoriläge i Windows XP klickar du på Växla till klassiskt läge.
  2. I kontrollpanelen klickar du på ikonen Nätverksanslutningar eller Nätverks- och fjärranslutningar, beroende på vilken Windows-version du använder.
  3. Högerklicka på nätverksanslutningen för ditt trådlösa nätverkskort och sedan på Egenskaper.
  4. På skärmen med egenskaper för nätverksanslutningen kontrollerar du att kryssrutan Fil- och skrivarresurs för Microsoft-nätverk är markerad. Om posten inte finns klickar du på Installera. I dialogrutan Välj nätverkskomponent väljer du Tjänst och klickar på Lägg till. I dialogrutan Välj nätverkstjänst väljer du Fil- och skrivarresurs för Microsoft-nätverk och klickar på OK. Stäng skärmen med egenskaper för nätverksanslutningen.
  5. Stäng skärmen Nätverksanslutningar.

 

 

 

Återgå till sidan Felsökning