Det går inte att kommunicera med den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.

Möjlig lösning:

Se till att varje Wireless MAXg PC Card eller PCI Adapter som du vill ansluta till det trådlösa nätverket är i läget Infrastructure (infrastruktur) i konfigurationsverktyget. Om Wireless MAXg PC Card eller PCI Adapter inte är i läget Infrastructure (infrastruktur) kan den inte kommunicera med en åtkomstpunkt eller trådlös router.

Möjlig lösning:

Ta fram MAC-adressen till den önskade trådlösa routern eller åtkomstpunkten. MAC-adressen hittar du vanligtvis på en etikett på den trådlösa routern eller åtkomstpunkten. Kontrollera MAC-adressen och att du ansluter till rätt trådlös router eller åtkomstpunkt.

Möjlig lösning:

Kontrollera att konfigurationsverktyget är installerat för Wireless MAXg PC Card eller PCI Adapter och att konfigurationsverktyget identifierar Wireless MAXg PC Card eller PCI Adapter.

Möjlig lösning:

Se till att rätt autentiseringsläge och krypteringsnyckel används. Om du har ändrat inställningarna i konfigurationen av din trådlösa router eller åtkomstpunkt måste du även ändra inställningarna för alla Wireless MAXg PC Card och PCI Adapter som är anslutna till nätverket. Inställningarna för Wireless MAXg PC Card eller PCI Adapter måste stämma överens med de nya inställningarna för den trådlösa routern eller åtkomstpunkten. Om problemen kvarstår återställer du alla trådlösa åtkomstpunkter, routrar och trådlösa nätverkskort till fabriksinställningarna och försöker igen.

Återgå till sidan Felsökning