Jag kan inte skapa någon trådlös anslutning till en trådlös router eller åtkomstpunkt.

Möjlig lösning:

Kontrollera att du använder samma SSID, kanal och säkerhetsinformation som den trådlösa routern eller åtkomstpunkten. Utför följande steg för att kontrollera och uppdatera inställningarna om det är behövs.

  1. Du kan antingen högerklicka på ikonen för verktyget i systemfältet och klicka på Open Utility (öppna verktyg) eller klicka med vänster musknapp en gång på ikonen för verktyget och välja Advanced (avancerat).
  2. På skärmen Wireless Networks (trådlösa nätverk) bläddrar du igenom listan över tillgängliga nätverksenheter och hittar rätt trådlös router eller åtkomstpunkt. Om du inte ser rätt enhet klickar du på Refresh (uppdatera), så uppdateras listan. När du har hittat rätt trådlös router eller åtkomstpunkt väljer du den och klickar på Configure (konfigurera). Om rätt enhet fortfarande inte visas klickar du på Add (lägg till) under avdelningen Preferred networks (önskade nätverk) och anger rätt information manuellt för att skapa posten.
  3. När fönstret Properties (egenskaper) visas kontrollerar du anslutnings- och säkerhetsinformationen för den trådlösa nätverksenheten och uppdaterar den om det behövs. Se till att kryssrutan bredvid This is a computer-to-computer (ad hoc) network (det här är ett ad-hoc-nätverk mellan datorer) inte är markerad. När du är klar klickar du på OK.
  4. På huvudskärmen klickar du på Apply (tillämpa) så upprättas en anslutning.

 

Återgå till sidan Felsökning