Sieć bezprzewodowa, z którą chcę się połączyć, nie występuje na liście Available Networks (Dostępne sieci) w programie konfiguracyjnym.

Możliwe rozwiązanie:

Sprawdź, czy punkt dostępu lub router bezprzewodowy działa prawidłowo.

Możliwe rozwiązanie:

Odległość pomiędzy komputerem i routerem może być zbyt duża. Umieść komputer bliżej routera i w programie konfiguracyjnym Ndx wyświetl kartę Site Monitor (Monitor lokalizacji).

Możliwe rozwiązanie:

Windows Vista

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy program konfiguracyjny Wireless Ndx na pasku zadań i wybierz polecenie Connect Using Wizard  (Połącz przy użyciu kreatora).
  2. Kliknij opcję Skonfiguruj połączenie lub sieć.
  3. Wybierz opcję Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową i kliknij przycisk Dalej.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć profil sieci i nawiązać połączenie. Mogą być wymagane następujące informacje: nazwa sieci, typ zabezpieczeń, typ szyfrowania oraz klucz zabezpieczeń lub hasło sieci bezprzewodowej dla routera lub punktu dostępu.

Wszystkie inne systemy operacyjne Windows

Sieć może nie rozgłaszać nazwy sieciowej (SSID). Uruchom program konfiguracyjny USRobotics Ndx i kliknij kartę Wireless Networks (Sieci bezprzewodowe). Kliknij przycisk Add (Dodaj) i wybierz pozycję Use Utility (advanced network) (Użyj programu (sieć zaawansowana)). Wprowadź nazwę sieci i ustawienia zabezpieczeń używane przez router lub punkt dostępu. Kliknij przycisk OK.

Możliwe rozwiązanie:

Zmień kanał w punkcie dostępu lub routerze bezprzewodowym na kanał 1 i ponów test. Jeśli problem nadal występuje, zmień kanał w punkcie dostępu lub routerze bezprzewodowym na kanał 11 i ponów test. Jeśli problem nadal występuje, zmień kanał w punkcie dostępu lub routerze bezprzewodowym na kanał 6 i ponów test.

Powrót do strony rozwiązywania problemów