Podstawowa procedura rozwiązywania problemów

W przypadku wystąpienia różnych objawów nieprawidłowego działania karty PC Card lub PCI Adapter, połączenia bezprzewodowego lub połączenia z Internetem należy zastosować następującą ogólną procedurę:

  1. Sprawdź fizyczne połączenie pomiędzy routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu, komputerem i modemem.
  2. Sprawdź, czy router został podłączony do gniazda zasilania dostarczającego napięcie.
  3. Zapoznaj się z dokumentacją routera, a następnie sprawdź diody LED lub wskaźniki na routerze w celu upewnienia się, że zasilanie jest włączone i nie występują inne błędy.
  4. Uruchom ponownie router, aby odświeżyć informacje o połączeniu internetowym.
  5. Niektóre urządzenia elektroniczne, takie jak telefony czy kuchenki mikrofalowe korzystające z pasma 2,4–5,8 GHz, mogą zakłócać transmisję sygnału bezprzewodowego i wpływać na jakość bądź zasięg połączenia. Spróbuj ustanowić połączenie bezprzewodowe na innym kanale.
  6. Spadek jakości połączenia lub zmniejszenie pasma mogą być spowodowane także czynnikami środowiskowymi, takimi jak ściany pokryte farbą zawierającą ołów lub ściany betonowe. Spróbuj poruszać anteną routera lub przenieść bezprzewodowe komputery klienckie w celu polepszenia jakości połączenia. Jeśli to możliwe, upewnij się, że między klientami bezprzewodowymi a routerem nie ma żadnych przedmiotów.
  7. Zapoznaj się z dokumentacją routera, a następnie sprawdź połączenie pomiędzy komputerem, routerem i Internetem.

Jeśli nadal występują problemy związane z kartą PC Card lub PCI Adapter, wybierz jedną z poniższych procedur, która najlepiej odpowiada problemowi.

Brak dostępu do Internetu

Nie mogę połączyć się z routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu.

Połączenie bezprzewodowe ma słabą jakość.

Komputer nie rozpoznaje karty Wireless Ndx PC Card lub PCI Adapter.

Płyta instalacyjna CD-ROM USRobotics nie uruchamia się automatycznie po włożeniu jej do napędu.

W trakcie instalacji oprogramowania karty Wireless Ndx PC Card lub PCI Adapter został przypadkowo kliknięty przycisk Cancel (Anuluj).

Sieć bezprzewodowa, z którą chcę się połączyć, nie występuje na liście Available Networks (Dostępne sieci) w programie konfiguracyjnym.

Karta sieci bezprzewodowej PC Card nie działa poprawnie i należy ją odinstalować.

Ikona programu konfiguracyjnego USRobotics Ndx nie jest wyświetlana w pasku zadań.

Wygląda na to, że klienci bezprzewodowi nawiązują komunikację, jednak nie są oni wyświetlani na ekranie Mój komputer ani na ekranie Moje miejsca sieciowe.

Po zmianie ustawień komputer nie może ustanowić bezprzewodowego połączenia z routerem Wireless Ndx Router.

Procedura diagnostyczna ping