Karta sieci bezprzewodowej PC Card nie działa poprawnie i należy ją odinstalować.

Użytkownicy systemu Windows Vista

  1. Kliknij kolejno: Start > Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
  1. Wybierz kartę sieciową, a następnie kliknij opcję Odinstaluj.
  1. Kiedy komputer zakończy dezinstalację, wyłącz komputer i wyjmij z niego kartę sieciową.

Ostrzeżenie: Z uwagi na ryzyko porażenia prądem komputer oraz wszystkie urządzenia peryferyjne należy wyłączyć i odłączyć od sieci zasilającej.

 

Użytkownicy systemu Windows XP

  1. Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy > USRobotics Wireless Ndx Adapter, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  2. Kiedy komputer zakończy dezinstalację, wyłącz komputer i wyjmij z niego kartę sieciową.

Ostrzeżenie: Z uwagi na ryzyko porażenia prądem komputer oraz wszystkie urządzenia peryferyjne należy wyłączyć i odłączyć od sieci zasilającej.

Użytkownicy systemu Windows 2000

  1. Kliknij przycisk Start > Ustawienia > Panel sterowania > Dodaj/Usuń programy > USRobotics Wireless Ndx Adapter, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  2. Kiedy komputer zakończy dezinstalację, wyłącz komputer i wyjmij z niego kartę sieciową.

Ostrzeżenie: Z uwagi na ryzyko porażenia prądem komputer oraz wszystkie urządzenia peryferyjne należy wyłączyć i odłączyć od sieci zasilającej.

 

Powrót do strony rozwiązywania problemów