Procedura diagnostyczna ping

Jeśli na dowolnym etapie wykonywania procedury ping nie pojawi się komunikat, że operacja ping została wykonana pomyślnie, oznacza to, że adres sprawdzany przy użyciu tej procedury został zmieniony i powoduje konflikt lub nie jest już dostępny. Sprawdź adres na stronach konfiguracyjnych i wprowadź niezbędne zmiany w trybie konsoli. Po zmianie ustawień kontynuuj wykonywanie polecenia ping.

 1. Otwórz wiersz polecenia w następujący sposób:

  Windows Vista:

  1. Kliknij przycisk Start.
  2. W polu wyszukiwania wpisz Wiersz polecenia i naciśnij klawisz ENTER.
  3. Na liście wyników kliknij dwukrotnie pozycję Wiersz polecenia.

  Wszystkie inne systemy operacyjne Windows:

  1. Kliknij kolejno: Start > Uruchom.
  2. W oknie dialogowym Uruchamianie:

   

 2. Wpisz polecenie ipconfig /all i naciśnij klawisz ENTER.

  Zostanie wyświetlona konfiguracja IP zawierająca informacje podobne do przedstawionych poniżej:

  Adres IP: 192.168.2.2
  Maska podsieci: 255.255.255.0
  Brama domyślna: 192.168.2.1 (to jest adres bramy domyślnej sieci LAN)
  Serwery DNS: 192.168.2.1  Jeśli informacje dotyczące połączenia karty Ethernet nie są widoczne, oznacza to, że komputer nie ma łączności z tą kartą.

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, że nośnik jest odłączony, komputer ma łączność z kartą, ale nie otrzymał adresu IP od routera. Sprawdź, czy ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej dla karty sieciowej odpowiadają ustawieniom routera.

  Jeśli został wyświetlony adres 196.254 lub 0.0.0.0, sprawdź, czy ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej dla karty sieciowej odpowiadają ustawieniom routera i prawidłowo skonfiguruj połączenie sieciowe w komputerze.

 1. Wpisz polecenie ping 127.0.0.1 i naciśnij klawisz ENTER. Jest to adres hosta lokalnego, który pozwoli upewnić się, że protokół TCP/IP jest prawidłowo zainstalowany i działa poprawnie. Jeśli nie można wykonać polecenia ping, należy zainstalować obsługę protokołu TCP/IP w systemie operacyjnym. Informacje dotyczące instalacji obsługi protokołu TCP/IP można znaleźć w dokumentacji systemu operacyjnego.

 2. Wpisz polecenie ping, następnie adres IP z kroku 3 i naciśnij klawisz ENTER. Pozwoli to sprawdzić, czy komputer odpowiada na żądania. Jeśli nie można wykonać tej procedury ping, upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone oraz że są zainstalowane wszystkie niezbędne sterowniki.

 3. Wpisz polecenie ping, następnie adres IP sieci LAN będący adresem bramy domyślnej z kroku 3 i naciśnij klawisz ENTER. Pozwoli to sprawdzić łączność z bramą lub routerem bezprzewodowym i upewnić się, że adres routera jest osiągalny. Jeśli można ustanowić połączenie z routerem, można także skonfigurować odpowiednie ustawienia w sieciowym interfejsie użytkownika. Jeśli nie można wykonać polecenia ping, upewnij się, że router został prawidłowo podłączony do zasilania i komputera.

 4. Wpisz polecenie ping, a następnie zewnętrzny adres WAN IP. Nie jest to ten sam adres bramy domyślnej sieci LAN, który został wyświetlony w kroku 3. Wskazówki dotyczące sposobu sprawdzania tej informacji można znaleźć w dokumentacji routera. To polecenie pozwoli upewnić się, że sieć może łączyć się z Internetem.

 5. Wpisz polecenie ping, a następnie adres bramy domyślnej z kroku 3 i naciśnij klawisz ENTER. Serwer DNS znajduje adresy IP dla prawidłowych nazw hostów internetowych. Procedura ma na celu sprawdzenie możliwości dostępu do Internetu.

Powrót do strony rozwiązywania problemów