Połączenie bezprzewodowe ma słabą jakość.

Rozwiązanie 1:

Spadek jakości połączenia lub zmniejszenie pasma mogą być spowodowane także czynnikami środowiskowymi, takimi jak ściany pokryte farbą zawierającą ołów lub ściany betonowe. Aby podnieść jakość połączenia, porusz anteną karty Wireless Ndx PCI Adapter lub przemieść komputer korzystający z karty PC Card. Jeśli to możliwe, upewnij się, że między klientami bezprzewodowymi a routerem nie ma żadnych przedmiotów.

Rozwiązanie 2:

Aby sprawdzić obecność sąsiadujących sieci, przeprowadź wyszukiwanie sieci bezprzewodowych lub dokonaj sprawdzenia lokalizacji, korzystając z programu konfiguracyjnego karty bezprzewodowej. W przypadku wykrycia sąsiadujących sieci sprawdź, z jakich korzystają kanałów. Pomimo, że router zawsze próbuje wybrać najbardziej dostępny kanał sieci bezprzewodowej, to w sytuacji, kiedy używany router i inna sieć korzystają z tego samego kanału, może być konieczna zmiana konfiguracji routera w celu wyboru innego kanału.

Rozwiązanie 4:

Niektóre urządzenia elektroniczne, takie jak telefony czy kuchenki mikrofalowe korzystające z pasma 2,4 GHz, mogą zakłócać transmisję sygnału bezprzewodowego i wpływać na jakość bądź zasięg połączenia. Spróbuj ustanowić połączenie bezprzewodowe na innym kanale.

Powrót do strony rozwiązywania problemów