Po zmianie ustawień komputer nie może ustanowić bezprzewodowego połączenia z routerem Wireless Ndx Router.

Możliwe rozwiązanie:

Sprawdź w programie konfiguracyjnym Wireless Ndx adres MAC, nazwę sieciową (SSID) oraz ustawienia zabezpieczeń, aby upewnić się, że komputer jest połączony z właściwym routerem Wireless Ndx Router. Adres MAC jest podany na etykiecie na spodzie routera Wireless Ndx Router. Sprawdź, czy używasz prawidłowego hasła dostępu i opcji szyfrowania. Jeśli zostały zmienione ustawienia konfiguracyjne routera Wireless Ndx Router, należy także zmienić ustawienia poszczególnych kart Wireless Ndx PC Card lub PCI Adapter łączących się z tą siecią. Ustawienia karty Wireless Ndx PC Card lub PCI Adapter muszą być zgodne z nowymi ustawieniami routera Wireless Ndx Router.

 

 

Powrót do strony rozwiązywania problemów