W trakcie instalacji oprogramowania karty Wireless Ndx PC Card lub PCI Adapter został przypadkowo kliknięty przycisk Cancel (Anuluj).

Możliwe rozwiązanie:

Wyjmij i ponownie włóż płytę instalacyjną CD-ROM do napędu CD-ROM. Wykonaj czynności związane z instalacją oprogramowania opisane w tym podręczniku.

Powrót do strony rozwiązywania problemów