Wygląda na to, że klienci bezprzewodowi nawiązują komunikację, jednak nie są oni wyświetlani na ekranie Mój komputer ani na ekranie Moje miejsca sieciowe.

Możliwe rozwiązanie:

Sprawdź, czy na wszystkich komputerach w sieci jest włączona funkcja Udostępnianie plików i drukarek.

 1. Otwórz Panel sterowania.
  Użytkownicy systemu Windows Vista i XP: Jeśli w systemie Windows Vista i XP używany jest widok kategorii, należy kliknąć polecenie Przełącz do widoku klasycznego.
   1. W zależności od wersji systemu Windows, w oknie Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Centrum sieci i udostępniania, ikonę Połączenia sieciowe lub ikonę Połączenia sieciowe i telefoniczne .
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieciowe używanej karty sieciowej, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
   3. Na ekranie właściwości połączenia sieciowego sprawdź, czy zaznaczone jest pole wyboru Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Network. Jeśli nie ma tego elementu, kliknij przycisk Zainstaluj. W polu Kliknij typ składnika sieci, który ma być zainstalowany wybierz opcję Usługa i kliknij przycisk Dodaj. W oknie Wybieranie usługi sieciowej wybierz opcję Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Network i kliknij przycisk OK. Zamknij ekran właściwości połączenia sieciowego.
   4. Zamknij ekran Połączenia sieciowe.

   Powrót do strony rozwiązywania problemów