Obsah:

O bezdrátovém adaptéru USB 802.11g Wireless USB Adapter >

Konfigurace a plánování sítě

Instalace a konfigurace adaptéru v systémech Windows 98SE/2000/Me/XP

Ovládání konfiguračního nástroje pro bezdrátové připojení

Řešení problémů

Glosář

Specifikace produktu 802.11g Wireless USB Adapter

Omezená záruka společnosti U.S. Robotics Corporation

Informace o předpisech

Uživatelská příručka pro bezdrátový adaptér USB 802.11g Wireless USB Adapter

O bezdrátovém adaptéru USB 802.11g Wireless USB Adapter

Bezdrátový adaptér USB 802.11g Wireless USB Adapter je kompatibilní s porty USB všech standardních přenosných a stolních počítačů. Bezdrátový adaptér USB 802.11g Wireless USB Adapter je zařízení typu Plug and Play, které bude při instalaci v systémech Windows 98SE, 2000, Me a XP automaticky rozeznáno. Po úspěšné instalaci bude bezdrátový adaptér USB 802.11g Wireless USB Adapter schopen komunikovat s ostatními bezdrátovými zařízeními doma a v kanceláři.

FUNKCE

Bezdrátový adaptér USB 802.11g Wireless USB Adapter

  • Podporuje maximální rychlost až 54 Mb/s.
  • Provozní rozsah adaptéru je až 240 metrů (800 stop) a ve volném prostranství poskytuje vyšší míru mobility.
  • Podporuje přístup typu point-to-point a point-to-multipoint, který zajišťuje vyšší flexibilitu.
  • Poskytuje bezproblémové připojení k existujícím sítím.
  • Obsahuje technologii Spread Spectrum pro bezpečné bezdrátové připojení, které je odolné proti rušení.
  • Umožňuje vyhnout se potížím a nákladům spojeným s vedením kabelů.
  • Poskytuje snadnou instalaci typu Plug and Play
  • Adaptér je dodáván včetně všesměrové antény.
  • Poskytuje větší flexibilitu při vyhledávání a přesunu počítačů v síti.

 

Kontrolky LED

Kontrolka LED (USB): Pokud je bezdrátový adaptér USB 802.11g Wireless USB Adapter napájen, svítí kontrolka LED portu USB zeleně. Jestliže adaptér není napájen přes rozhraní USB nebo není zapojen, kontrolka nesvítí.

Kontrolka LED (WLAN TX/RX): Pokud je ovladač bezdrátového adaptéru USB 802.11g Wireless USB Adapter správně nainstalován, svítí kontrolka LED sítě WLAN TX/RX zeleně. Jestliže probíhá přenos dat, bliká zeleně. Pokud není ovladač správně nainstalován, nebude kontrolka LED svítit. 

ver.2 7-04


USRobotics USRobotics