Spis treści:

Informacje o adapterze 802.11g Wireless USB Adapter >

Konfiguracja i planowanie sieci

Instalacja i konfiguracja adaptera w systemie Windows 98SE/2000/Me/XP

Nawigacja po programie konfiguracyjnym adaptera bezprzewodowego

Rozwiązywanie problemów

Słownik pojęć

Dane techniczne adaptera 802.11g Wireless USB Adapter

Gwarancja ograniczona USRobotics Corporation

Regulacje

Podręcznik użytkownika adaptera 802.11g Wireless USB Adapter

Informacje o adapterze 802.11g Wireless USB Adapter

Adapter 802.11g Wireless USB Adapter jest zgodny z portami USB wszystkich standardowych komputerów przenośnych i stacjonarnych. Ponieważ adapter 802.11g Wireless USB Adapter jest urządzeniem typu Plug and Play, system Windows 98SE, 2000, Me i XP automatycznie rozpozna adapter podczas procesu instalacyjnego. Po pomyślnym zakończeniu instalacji adapter 802.11g Wireless USB Adapter będzie mógł komunikować się z innymi domowymi i biurowymi produktami sieci bezprzewodowych.

FUNKCJE

802.11g Wireless USB Adapter

  • szybkość transmisji danych do 54 Mb/s
  • zasięg działania do 243 m na otwartej przestrzeni — większa mobilność
  • obsługa topologii punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt — większa funkcjonalność
  • łatwe łączenie z istniejącymi sieciami
  • technologia Spread Spectrum zapewnia bezpieczne i odporne na zakłócenia połączenia bezprzewodowe
  • brak problemów z kosztownym okablowaniem
  • łatwa instalacja Plug and Play
  • dołączona antena dookólna (bezkierunkowa)
  • łatwiejsze rozmieszczenie i przenoszenie komputerów pracujących w sieci

 

Diody LED

(USB): Dioda USB świeci się na zielono, gdy adapter 802.11g Wireless USB Adapter jest podłączony do zasilania; kiedy dioda nie świeci się, oznacza to brak zasilania z portu USB lub niepodłączony kabel USB.

(WLAN TX/RX): Dioda WLAN TX/RX świeci się na zielono, gdy sterownik adaptera 802.11g Wireless USB Adapter jest poprawnie zainstalowany, a miga na zielono w trakcie transmisji danych. Jeśli sterownik jest niepoprawnie zainstalowany, dioda będzie zgaszona. 

ver.2 7-04


USRobotics USRobotics